CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam/ ACS Trading Vietnam (ACSTV) (Sau đây gọi là “Công ty” hoặc “ACSTV”) là một Công ty thành viên của Tập đoàn AEON Groups. ACSTV tôn trọng quyền riêng tư của mỗi khách hàng và coi trọng mối quan hệ mà ACSTV có với khách hàng. Trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông qua ứng dụng của ACSTV hoặc website https://vndanhgia.com, ACSTV sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/ hoặc xử lý dữ liệu của khách hàng. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng “Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân là một phần không thể tách rời của Hợp đồng giữa ACSTV và khách hàng. Khi Khách hàng ký tên trên Hợp đồng, khách hàng xác nhận các điều khoản của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và đồng ý, cho phép ACSTV thực hiện việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và/ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng như được quy định tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này.”

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân là một phần không hề tách rời của Hợp đồng giữa ACSTV và người mua. Khi Khách hàng ký tên trên Hợp đồng, người mua xác nhận những pháp luật của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và đồng ý chấp thuận, được cho phép ACSTV thực thi việc tích lũy, sử dụng, bật mý, tàng trữ, chuyển giao và / hoặc giải quyết và xử lý tài liệu cá thể của người mua như được pháp luật tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

CÁC LOẠI DỮ LIỆU MÀ ACSTV THU NHẬP

Bạn đang đọc: Giới thiệu

1. Dữ Liệu Cá Nhân

“ Dữ Liệu Cá Nhân ” là những tài liệu, thông tin được dùng để nhận dạng, phân biệt danh tính của cá thể hoặc những tài liệu, thông tin có tương quan đến việc xác lập hoặc hoàn toàn có thể xác lập danh tính của cá thể, gồm có nhưng không số lượng giới hạn những tài liệu, thông tin sau :

 • Họ, chữ đêm và tên khai sinh, bí danh (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử;
 • Trình độ học vấn;
 • Dân tộc;
 • Quốc tịch;
 • Số điện thoại;
 • Số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, số căn cước công dân, số giấy phép lái xe;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Dữ liệu phản ánh hoạt động hoặc lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 • Địa chỉ thư tín (bao gồm địa chỉ gửi hóa đơn và giao hàng);
 • Địa chỉ email;
 • Số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ;
 • Ảnh hồ sơ cá nhân hoặc ảnh khác của khách hàng;
 • ID tài khoản truyền thông xã hội;
 • Thông tin về các biến cố bất lợi về khách hàng;
 • Các thông tin khác như tuổi, quốc gia hoặc tên vật nuôi của khách hàng khi thông tin đó liên kết tới khách hàng;
 • Sở thích của khách hàng (chẳng hạn như các chủ đề mà khách hàng yêu cầu dữ liệu hoặc cho thấy sự quan tâm);
 • Những thông tin khác về cá nhân hoặc liên quan đến việc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể.

2. Dữ Liệu Khác

“ Dữ Liệu Khác ” là bất kỳ dữ liệu, thông tin nào không được sử dụng để nhận dạng, phân biệt danh tính cá thể hoặc những tài liệu, thông tin không tương quan trực tiếp đến việc nhận dạng, phân biệt danh tính của cá thể, gồm có nhưng không số lượng giới hạn những tài liệu, thông tin sau :

 • Dữ liệu trình duyệt và thiết bị;
 • Dữ liệu sử dụng ứng dụng;
 • Dữ liệu được thu thập thông qua cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác;
 • Dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu khác do khách hàng cung cấp không tiết lộ danh tính cụ thể của khách hàng;
 • Dữ liệu đã được tổng hợp theo cách sao cho dữ liệu đó không còn tiết lộ danh tính cụ thể của khách hàng.

Một số Dữ Liệu Khác hoàn toàn có thể được coi là Dữ Liệu Cá Nhân ở 1 số ít vương quốc. Trong trường hợp ACSTV được nhu yếu giải quyết và xử lý Dữ Liệu Khác dưới dạng Dữ Liệu Cá Nhân theo lao lý của pháp lý hiện hành, thì những Dữ Liệu Khác sẽ được ACSTV tích lũy, sử dụng, bật mý, tàng trữ và / hoặc giải quyết và xử lý theo những pháp luật được nêu chi tiết cụ thể trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này .

Dữ Liệu Cá Nhân và Dữ Liệu Khác sau đây được gọi chung là “Dữ Liệu

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP, XỬ LÝ, SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Dữ Liệu được ACSTV tích lũy, giải quyết và xử lý và sử dụng cho những mục tiêu sau đây :

1. Mục Đích Kinh Doanh

Cho mục tiêu tăng trưởng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của ACSTV, trong quy trình tương tác với người mua, công chúng và những chuyên viên, ACSTV và / hoặc những nhà sản xuất dịch vụ của ACSTV ( như được lao lý tại Mục IV ) sẽ tích lũy, giải quyết và xử lý, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân và Dữ Liệu Khác cho mục tiêu kinh doanh thương mại hợp pháp của Công ty, gồm có nhưng không số lượng giới hạn :
a. Xử lý đơn đặt hàng loại sản phẩm .

 • Xử lý các đơn hàng khách hàng đã thực hiện với ACSTV thông qua ứng dụng của ACSTV hoặc website https://vndanhgia.com;
 • Giao các sản phẩm khách hàng đã mua thông qua ứng dụng của ACSTV hoặc website https://vndanhgia.com. ACSTV có thể chuyển thông tin của khách hàng cho bên thứ ba (như được quy định tại Mục IV) để giao sản phẩm cho khách hàng;
 • Cập nhật cho khách hàng về việc giao các sản phẩm; và
 • Cung cấp thông tin hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng.

b. Cung cấp dịch vụ và triển khai nhu yếu của người mua .

 • Sắp xếp quyền truy cập vào tài khoản mà khách hàng đã đăng ký, thiết lập trên các website, ứng dụng mà ACSTV sở hữu và phát triển để cung cấp dịch vụ;
 • Quản lý các tài khoản của khách hàng (nếu có) với ACSTV;
 • Trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của khách hàng thông qua một trong các phương thức sau: liên hệ trực tuyến thông qua website, ứng dụng của ACSTV; thông qua điện thoại hoặc bằng phương thức khác như email, fax,…;
 • Gửi thông tin quản trị cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về việc thay đổi các điều khoản, điều kiện và chính sách của ACSTV;
 • Cho phép khách hàng sử dụng một số chức năng cần thiết trên trên các website, ứng dụng của ACSTV như:
  • Chức năng gửi tin nhắn cho người khác, thông qua việc giới thiệu hoặc sử dụng các tính năng “gửi cho bạn bè”;
  • Chức năng chia sẻ xã hội;
 • Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

c. Tiếp thị và quảng cáo .

 • Gửi đến khách hàng các thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của ACSTV tại từng thời điểm;
 • Quảng bá các dịch vụ và sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp cho ACSTV, như một phần trong các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của Công ty;
 • Xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, qua đó điều chỉnh chiến dịch của Công ty theo nhu cầu và sở thích của khách hàng; và
  • Cung cấp cho khách hàng cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi khác (nếu có).

d. Thực hiện hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và phân phối những dịch vụ được cá thể hóa .

 • Để hiểu trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của ACSTV;
 • Dựa vào các tùy chọn của khách hàng để phân tích hoặc dự đoán nhằm chuẩn bị các báo cáo tổng hợp về cách thức sử dụng, nhu cầu sử dụng của khách hàng đối với các nội dung kỹ thuật số của ACSTV;
 • Cá nhân hóa các tương tác của ACSTV với khách hàng và cung cấp cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ và/hoặc ưu đãi phù hợp với sở thích, thói quen của khách hàng;
 • Để gửi các thông tin liên quan đến hoạt động mua hàng trả góp hoặc bất kỳ hoạt động dịch vụ khác phù hợp và/hoặc có liên quan đến nhu cầu của khách hàng (Ví dụ: gửi tin nhắn sms liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng/ thỏa thuận khác có liên quan đến hoạt động mua hàng trả góp thông qua số điện thoại mà khách hàng đã cung cấp cho ACS). Khách hàng tại đây đồng ý nhận tin nhắn liên quan đến hoạt động nêu trên được gửi bởi ACS hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan;
 • Để hiểu khách hàng tốt hơn, từ đó phát triển sản phẩm và dịch vụ mới và tăng cường, cải thiện hoặc sửa đổi các sản phẩm, dịch vụ hiện tại của ACSTV;
 • Để kiểm tra, xác minh rằng các quy trình nội bộ của ACSTV hoạt động an toàn theo đúng dự định và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, các hợp đồng đã giao kết;

  Ví dụ: Áp dụng cho mục đích giám sát bảo mật và gian lận, để phát hiện và ngăn chặn 

những cuộc tiến công mạng hoặc hành vi trộm cắp Dữ Liệu ;

 • Quản lý và báo cáo liên quan đến sản phẩm của ACSTV;
  Ví dụ: để xác định xu hướng sử dụng, nắm được những phần nào của sản phẩm, dịch vụ của ACSTV được khách hàng quan tâm nhất;
 • Để thực hiện và mở rộng hoạt động kinh doanh của ACSTV; và
 • Tuân thủ các nghĩa vụ chống tham nhũng và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

e. Tổng hợp và / hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân .

 • Phù hợp với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, ACSTV có thể tổng hợp và/ hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân để dữ liệu đó không còn được coi là Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tạo ra các dữ liệu khác cho bất kỳ mục đích sử dụng, tiết lộ nào của ACSTV.

2. Mục Đích Định Danh Khách Hàng

a. Để xác lập danh tính của người mua tương quan đến mục tiêu phát hiện gian lận ;
b. So sánh thông tin, và xác định với bên thứ ba để bảo vệ rằng thông tin là đúng chuẩn. Cho mục tiêu này, ACSTV hoàn toàn có thể chuyển thông tin của người mua cho bên thứ ba ( ví dụ đối tác chiến lược phân phối dịch vụ sinh trắc học, thanh toán giao dịch, … ) để xác định thông tin người mua phân phối là đúng mực ;
c. Để giải quyết và xử lý mọi khiếu nại, phản hồi của người mua ;
d. Để thống kê và điều tra và nghiên cứu cho những nhu yếu báo cáo giải trình nội bộ và báo cáo giải trình theo nhu yếu pháp lý và / hoặc nhu yếu tàng trữ hồ sơ ;
e. Lưu trữ trên sever, sao lưu Dữ Liệu Cá Nhân của người mua ;
f. Để ngăn ngừa hoặc tìm hiểu bất kể hành vi vi phạm thực tiễn hoặc hoài nghi vi phạm nào so với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của ACSTV, hành vi gian lận, hoạt động giải trí phạm pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai lầm, mặc dầu tương quan đến việc người mua sử dụng mẫu sản phẩm, dịch vụ của ACSTV hay bất kể yếu tố nào khác phát sinh từ mối quan hệ của người mua với Công ty ;
g. Để tuân thủ những nhu yếu pháp lý và của cơ quan quản trị, gồm có bất kể nhu yếu thực thi pháp lý nào tương quan đến bất kể thủ tục pháp lý nào ; và
h. Trong trường hợp thiết yếu, để ngăn ngừa mối rình rập đe dọa đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất hoặc sự bảo đảm an toàn của người mua, tổ chức triển khai, cá thể khác .

3. Mục Đích Khác

a. Khách hàng chấp thuận đồng ý cho ACS phân phối thông tin của người mua cho những đơn vị chức năng có công dụng phân phối dịch vụ thông tin tín dụng thanh toán và / hoặc nhìn nhận tin tưởng hoạt động giải trí hợp pháp tại Việt Nam tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí của ACS
b. Ngoài những mục tiêu nêu trên, bằng cách đọc và hiểu Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, người mua đồng ý chấp thuận cho ACSTV tích lũy, giải quyết và xử lý và sử dụng Dữ Liệu cho bất kỳ mục đích nào khác mà ACSTV cho là tương thích, với điều kiện kèm theo việc tích lũy, giải quyết và xử lý và sử dụng Dữ Liệu đó tương thích với pháp luật của pháp lý hiện hành. Trong một số ít trường hợp, ACSTV hoàn toàn có thể phối hợp Dữ liệu Khác với Dữ liệu Cá nhân để sử dụng và giải quyết và xử lý .

III. ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC THU THẬP, XỬ LÝ, SỬ DỤNG DỮ LIỆU

1. Dữ Liệu Được Thu Thập Thông Qua Các Kênh/Địa Điểm Sau:

a. Dữ liệu khách hàng sử dụng để truy cập vào trang web, Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này do ACSTV điều hành và phát triển (“Các Trang Web”);

b. Dữ liệu khách hàng sử dụng để đăng nhập vào các ứng dụng phần mềm do ACSTV sáng tạo và phát triển thông qua máy tính và các thiết bị di động (“Các Ứng Dụng”);

c. Trên các Trang Truyền thông Xã hội và các ứng dụng liên kết với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này (gọi chung là “Các Trang Truyền thông Xã hội”) của ACSTV;

d. Từ những email định dạng HTML mà ACSTV gửi cho người mua link đến Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này ; và
e. Trong những tương tác ngoại tuyến của người mua với ACSTV .

Trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, ACSTV đề cập tới Các Trang Web, Ứng Dụng, Trang Truyền thông Xã hội, thông báo email, các hoạt động ngoại tuyến của ACSTV một cách chung là các “Dịch Vụ”.

2. Dữ Liệu Cá Nhân Được Thu Thập Thông Qua Các Cách Thức Sau:

a. Thông qua các Dịch Vụ

ACSTV sẽ tích lũy Dữ Liệu Cá Nhân của người mua trải qua việc người mua ĐK thông tin tài khoản, liên kết thông tin tài khoản truyền thông online mạng xã hội của cá thể với thông tin tài khoản do ACSTV cung ứng, đăng ký nhận bản tin, tạo hồ sơ để mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của ACSTV .
b. Ngoại tuyến
Dữ Liệu của người mua hoàn toàn có thể được ACSTV tích lũy khi người mua đang ngoại tuyến trải qua những phương pháp như sau :

 • Khi khách hàng đặt hàng qua điện thoại hay liên hệ với Bộ phận Phụ trách Khách hàng hoặc liên hệ với ACSTV nếu có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà ACSTV cung cấp;
 • Khi khách hàng ghé thăm gian hàng của ACSTV tại hội chợ hoặc ghé thăm các cơ sở bán hàng của ACSTV;
 • Khi khách hàng tham gia vào các chương trình, sự kiện hoặc hoạt động của ACSTV và cung cấp dữ liệu tại các chương trình, sự kiện, hoạt động đó;
 • Khi khách hàng tham gia vào các chương trình khuyến mại, rút thăm trúng thưởng hoặc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ ngoại tuyến của ACSTV; và
 • Khi khách hàng hoặc người nào đó thay mặt khách hàng báo cáo một sự kiện bất lợi liên quan đến một trong các sản phẩm của ACSTV.

3. Dữ Liệu Khác Được Thu Thập Thông Qua Các Cách Thức Sau:

 a. Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị của khách hàng
Một số dữ liệu được thu thập bởi hầu hết các trình duyệt hoặc tự động qua thiết bị của khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ Kiểm soát Truy cập Truyền thông (Media Access Control, MAC), loại máy tính (Windows hoặc Mac), độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất và model thiết bị, ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt Internet, tên và phiên bản của Dịch vụ (chẳng hạn như Ứng dụng) mà bạn đang sử dụng.

b. Thông qua việc sử dụng Ứng Dụng của khách hàng
Khi khách hàng tải xuống và sử dụng một Ứng Dụng, ACSTV và nhà cung cấp dịch vụ của ACSTV có thể theo dõi và thu thập dữ liệu sử dụng Ứng Dụng, chẳng hạn như ngày và giờ ứng dụng trên thiết bị của khách hàng truy cập vào máy chủ của ACSTV và dữ liệu và tệp nào đã được tải xuống Ứng Dụng dựa trên mã số thiết bị của khách hàng.

c. Sử dụng các cookie
Cookie là các mẩu dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên máy tính mà khách hàng đang sử dụng. Cookie cho phép ACSTV thu thập dữ liệu như loại trình duyệt, thời gian sử dụng Dịch vụ, các trang đã truy cập, các trang web chuyển tới và dữ liệu lưu lượng truy cập khác.
Hiện tại, ACSTV không phản hồi các tín hiệu không theo dõi của trình duyệt. Nếu khách hàng không muốn dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, hầu hết các trình duyệt cho phép khách hàng tự động từ chối cookie hoặc được lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận một cookie cụ thể (hoặc các cookie) từ một trang web cụ thể. Tuy nhiên, nếu khách hàng không chấp nhận cookie, khách hàng có thể gặp phải một số bất tiện trong việc sử dụng Dịch Vụ. Khách hàng cũng có thể không nhận được quảng cáo hoặc các ưu đãi khác từ ACSTV có liên quan đến sở thích và nhu cầu của khách hàng.

d. Sử dụng thẻ pixel, và các công nghệ tương tự khác
Thẻ pixel (còn được gọi là tập tin chỉ báo và đồ họa GIF) có thể được sử dụng để theo dõi hành động của người dùng Dịch Vụ (bao gồm cả người nhận email), đo lường hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị của ACSTV và biên soạn số liệu thống kê về việc sử dụng Dịch Vụ và tỷ lệ trả lời.

e. Địa chỉ IP
Địa chỉ IP của khách hàng được Nhà cung cấp Dịch vụ Internet tự động gán cho máy tính của khách hàng. Địa chỉ IP có thể được xác định và đăng nhập tự động trong các tệp nhật ký máy chủ của ACSTV bất cứ khi nào người dùng truy cập Dịch vụ, cùng với thời gian của lượt truy cập và (các) trang đã truy cập. Thu thập địa chỉ IP là thực hành tiêu chuẩn và được thực hiện tự động bởi nhiều trang web, ứng dụng và các dịch vụ khác. ACSTV sử dụng địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức sử dụng, chẩn đoán sự cố máy chủ và quản lý Dịch vụ. ACSTV cũng có thể lấy được vị trí gần đúng của khách hàng từ địa chỉ IP của khách hàng.

f. Vị trí Vật lý
ACSTV có thể thu thập vị trí vật lý của thiết bị của khách hàng bằng cách, ví dụ: sử dụng tín hiệu vệ tinh, tháp điện thoại di động hoặc Wi-Fi. ACSTV có thể sử dụng vị trí vật lý của thiết bị để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ và nội dung dựa trên vị trí được cá nhân hóa. Trong một số trường hợp, khách hàng có thể được quyền chấp thuận hoặc từ chối việc sử dụng vị trí thiết bị của mình, nhưng, nếu có, ACSTV không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa phù hợp.

4. Lưu Ý

a. Trong nhiều trường hợp, ACSTV cần tích lũy Dữ Liệu Cá Nhân của người mua để phân phối những loại sản phẩm, dịch vụ được nhu yếu. Nếu người mua không phân phối Dữ Liệu Cá Nhân được nhu yếu, ACSTV hoàn toàn có thể không phân phối loại sản phẩm, dịch vụ ;
b. Trong trường hợp người mua bật mý bất kể Dữ Liệu Cá Nhân nào của những người khác cho ACSTV hoặc cho những nhà sản xuất dịch vụ của ACSTV để sử dụng những loại sản phẩm, dịch vụ mà ACSTV phân phối, điều đó có nghĩa là người mua bảo vệ và chắc như đinh rằng người mua có đủ thầm quyền để phân phối những tài liệu này và được cho phép ACSTV sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân tương thích với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này ; và
c. ACSTV sẽ trọn vẹn được miễn trừ mọi khiếu kiện, khiếu nại, những hành vi pháp lý phát sinh do việc người mua không có đủ thẩm quyền để cung ứng Dữ Liệu Cá Nhân của bất kể cá thể nào khác không phải bản thân người mua .

IV. PHẠM VI THU THẬP, XỬ LÝ, SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được ACSTV sử dụng và bật mý trong khoanh vùng phạm vi như sau :

 1. Cho các công ty thành viên trong Tập đoàn, các công ty con và chi nhánh của ACSTV cho các mục đích được mô tả trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này.
 • Công ty thành viên, công ty con hoặc chi nhánh của AEON đã thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được chuyển giao và sử dụng.
 1. Cho bên thứ ba là các nhà cung cấp dịch vụ của Công ty, để tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ mà họ cung cấp cho ACSTV, bao gồm nhưng không giới hạn những nhà cung cấp sau:
 • Nhà cung cấp dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn đặt hàng, công nghệ thông tin và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan;
 • Nhà cung cấp các dịch vụ khách hàng, gửi email;
 • Nhà cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán;
 • Nhà cung cấp dịch vụ pháp lý;
 • Nhà cung cấp dịch vụ định danh khách hàng điện tử (hay còn gọi là nhà cung cấp dịch vụ E-KYC); và
 • Nhà cung cấp các dịch vụ khác.
 1. Cho các bên thứ ba là bên gửi cho khách hàng những thông tin quảng cáo, tiếp thị phù hợp với lựa chọn, sở thích và xu hướng tiêu dùng, mua sắm của khách hàng;
 2. Cho các nhà tài trợ bên thứ ba về rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi tương tự, phù hợp với các lựa chọn của khách hàng;
 3. Cho các công ty khác mà ACSTV cộng tác về các sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn các công ty sau.
 • Các công ty này có thể bao gồm các đối tác đồng quảng cáo của ACSTV cho các sản phẩm mà ACSTV cùng nhau phát triển và/hoặc tiếp thị;
 • Bằng cách sử dụng dịch vụ, khách hàng cũng có thể chọn tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân. Khách hàng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân trên bảng tin, trò chuyện, trang hồ sơ, blog và các dịch vụ khác mà khách hàng có thể đăng tải dữ liệu và nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn, các Trang truyền thông Xã hội của ACSTV). Xin lưu ý rằng bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào bạn đăng tải hoặc tiết lộ thông qua các dịch vụ này sẽ được công khai và có thể cung cấp cho những người dùng khác và công chúng nói chung;
 • Khách hàng cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân thông qua hoạt động chia sẻ xã hội của mình. Khi khách hàng kết nối tài khoản Dịch vụ với tài khoản truyền thông xã hội, khách hàng có thể chia sẻ dữ liệu với bạn bè được liên kết với tài khoản truyền thông xã hội của khách hàng, với những người dùng khác và với nhà cung cấp tài khoản truyền thông xã hội của khách hàng. Bằng cách đó, khách hàng cho phép ACSTV tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu này và khách hàng hiểu rằng việc sử dụng dữ liệu được chia sẻ sẽ chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của nhà cung cấp truyền thông xã hội.

Dữ Liệu mà ACSTV tích lũy sẽ được sử dụng trong nước hoặc chuyển ra quốc tế để Giao hàng những mục tiêu được trình diễn tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Tuy nhiên, ACSTV chỉ thực thi việc chuyển Dữ Liệu ra quốc tế tuân thủ theo nguyên tắc được nêu tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân và pháp luật của pháp lý hiện hành .

V. BẢO MẬT VÀ THỜI HẠN LƯU TRỮ

1. Cam Kết Bảo Mật Dữ Liệu

Ngoài việc tích lũy và sử dụng tài liệu như được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, ACSTV cam kết sẽ không bán, san sẻ, bật mý Dữ Liệu Cá Nhân của người mua vì mục tiêu thương mại vi phạm cam kết của ACSTV ghi trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này với bất kể cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai bên ngoài, trừ khi một trong những trường hợp sau xảy ra :

 • Có sự đồng ý của khách hàng. ACSTV chỉ chia sẻ Dữ Liệu thu thập được từ khách hàng với những chủ thể khác ngoài phạm vi Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này khi ACSTV có sự đồng ý của khách hàng;
 • Để tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành;
 • Để phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp có yêu cầu;
 • Liên quan đến việc bán, tái tổ chức, liên doanh hoặc giao dịch kinh doanh khác, trong đó ACSTV có quyền lợi hợp pháp trong việc tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Nếu ACSTV tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, ACSTV sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư; và
 • Vì các lý do pháp lý khác như thực thi các điều khoản và điều kiện của ACSTV hoặc bảo vệ quyền, sự riêng tư, an toàn hoặc tài sản của ACSTV và/hoặc của các công ty con hoặc chi nhánh của ACSTV, khách hàng.

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này không giải quyết và xử lý và ACSTV không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyền riêng tư, tài liệu hoặc thực tiễn bảo mật thông tin Dữ Liệu của bất kể bên thứ ba nào, gồm có bất kể bên thứ ba nào quản lý và điều hành bất kể website hoặc dịch vụ nào link đến Dịch Vụ. Việc gồm có link trên Dịch Vụ không bao hàm sự xác nhận của website hoặc dịch vụ được link bởi ACSTV hoặc bởi những công ty thành viên trong Tập đoàn, những công ty con hoặc Trụ sở của ACSTV. Ngoài ra, ACSTV không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc tích lũy, sử dụng, bật mý Dữ Liệu hoặc thực tiễn bảo mật thông tin tài liệu của những tổ chức triển khai khác hoặc nhà tăng trưởng ứng dụng, nhà cung ứng ứng dụng, nhà cung ứng nền tảng truyền thông online xã hội, nhà cung ứng hệ quản lý và điều hành, nhà sản xuất dịch vụ không dây hoặc nhà phân phối thiết bị, kể cả so với bất kể Dữ Liệu Cá Nhân người mua bật mý cho những tổ chức triển khai khác trải qua hoặc tương quan đến những Ứng Dụng hoặc những Trang Truyền thông Xã hội của ACSTV. Khách hàng nên thận trọng kiểm tra những chủ trương bảo mật thông tin hiện hành của những tổ chức triển khai / bên thứ ba đó để xác lập cách họ sẽ giải quyết và xử lý thông tin mà họ tích lũy được từ người mua .

 2. Phương Thức Bảo Mật Thông Tin

a. ACSTV nỗ lực ở mức tối đa để bảo vệ tổng thể thông tin mà ACSTV tích lũy không bị truy vấn trái phép, sửa đổi trái phép, bật mý hoặc phá hoại thông tin mà ACSTV nắm giữ. Để bảo vệ Dữ Liệu của người mua khỏi những hành vi vi phạm pháp lý như truy vấn, tích lũy, sử dụng, bật mý, giải quyết và xử lý, sao chép, sửa đổi, sắp xếp, mất mát, sử dụng sai mục tiêu, chỉnh sửa mà không được sự được cho phép của người mua hoặc những rủi ro đáng tiếc tương tự như, ACSTV đã đưa ra những giải pháp quản trị, giải pháp giải quyết và xử lý trong thực tiễn và giải pháp kỹ thuật thích hợp như sau :

 • Lưu giữ Dữ Liệu khách hàng trên hệ thống HSM đạt tiêu chuẩn FIPS level 3 theo yêu cầu của Bộ Thông tin truyền thông;
 • Sử dụng hệ thống bảo mật thông tin bằng tường lửa được thiết kế nhiều lớp bảo mật để bảo vệ cơ sở dữ liệu thông tin, kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống; và
 • Thực hiện các biện pháp bảo mật khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

b. Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào mạng lưới hệ thống hay làm biến hóa cấu trúc tài liệu. ACSTV nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kể hoạt động giải trí nào nhằm mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào tài liệu của mạng lưới hệ thống website, ứng dụng. Mọi vi phạm sẽ bị đề xuất truy tố trước pháp lý .
c. ACSTV tìm cách sử dụng những giải pháp tổ chức triển khai, kỹ thuật và hành chính hài hòa và hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu của ACSTV. Tuy nhiên, người mua nên hiểu rằng không có phương pháp truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp tàng trữ điện tử là bảo đảm an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật thông tin không hề bảo vệ tuyệt đối, nhưng ACSTV nỗ lực để bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin của người mua và liên tục thanh tra rà soát và tăng cấp những giải pháp bảo mật thông tin thông tin của ACSTV. Nếu bạn có nguyên do để tin rằng sự tương tác của bạn với ACSTV không còn bảo đảm an toàn nữa, vui mắt thông tin ngay cho ACSTV bằng cách liên hệ với ACSTV qua Trung tâm Chăm sóc người mua .
d. ACSTV tàng trữ Dữ Liệu của người mua cho đến khi nhận được nhu yếu xóa bỏ từ người mua với điều kiện kèm theo người mua đã triển khai xong toàn bộ thanh toán giao dịch mua và bán với ACSTV hoặc sau khi đã kết thúc chương trình tặng thêm mà người mua đã tham gia. Tuy nhiên, trong 1 số ít trường hợp ACSTV phải tuân thủ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý về một khoảng chừng thời hạn tàng trữ hồ sơ nhất định trước khi ACSTV hoàn toàn có thể xóa hồ sơ theo nhu yếu của người mua

VI. LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP DỮ LIỆU

1. Các Lựa Chọn Liên Quan Đến Việc Sử Dụng Và Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

ACSTV phân phối những lựa chọn tương quan đến việc sử dụng và bật mý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục tiêu tiếp thị. Trong trường hợp không có nhu yếu, người mua hoàn toàn có thể lựa chọn không :
a. Nhận thông tin điện tử từ ACSTV
Nếu người mua không còn muốn nhận email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn SMS tương quan đến tiếp thị từ ACSTV, người mua hoàn toàn có thể chọn không tham gia bằng cách làm theo hướng dẫn có trong mỗi tin nhắn như vậy hoặc bằng cách liên hệ với Trung tâm Chăm sóc người mua của ACSTV ;
b. Chia sẻ Dữ Liệu Cá nhân của người mua với những công ty thành viên trong Tập đoàn, những công ty con hoặc Trụ sở của ACSTV cho mục tiêu tiếp thị trực tiếp ;
Nếu người mua muốn ACSTV ngừng san sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của mình trên cơ sở chuyển tiếp với những công ty thành viên trong Tập đoàn, những công ty con hoặc Trụ sở của ACSTV cho mục tiêu tiếp thị trực tiếp của họ, người mua hoàn toàn có thể chọn không tham gia việc san sẻ này bằng cách liên hệ Trung tâm Chăm sóc người mua của ACSTV ;
c. Chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của người mua với những bên thứ ba không được lao lý tại Mục IV. 1 và IV. 2 của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin này cho mục tiêu tiếp thị trực tiếp của họ :
Nếu người mua muốn ACSTV ngừng san sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của mình, người mua hoàn toàn có thể chọn không tham gia việc san sẻ này bằng cách liên hệ với Trung tâm Chăm sóc người mua .
ACSTV sẽ cố gắng nỗ lực tuân thủ ( những ) nhu yếu của người mua ngay khi hoàn toàn có thể triển khai được một cách hài hòa và hợp lý. Xin quan tâm rằng nếu người mua phủ nhận nhận thông tin tương quan đến tiếp thị từ ACSTV, ACSTV vẫn hoàn toàn có thể gửi cho người mua những thông tin quản trị quan trọng, điều mà người mua không hề chọn không tham gia .

2. Cách Truy Cập, Thay Đổi Hoặc Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

Khách hàng hoàn toàn có thể liên hệ với Trung tâm chăm nom người mua của ACSTV để được tương hỗ trong trường hợp có nhu yếu về việc đổi khác, update, giải quyết và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đã cung ứng, đơn cử như sau :
Yêu cầu phản đối việc giải quyết và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân ; hoặc nhu yếu Công ty có giải pháp ngăn ngừa, hạn chế, xóa Dữ Liệu Cá Nhân đã phân phối trước đó cho ACSTV giải quyết và xử lý tài liệu của người mua hoặc nếu người mua muốn nhu yếu nhận bản sao điện tử Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho mục tiêu truyền tải tài liệu đó cho một công ty khác ( trong khoanh vùng phạm vi quyền quy đổi tài liệu được cung ứng cho người mua theo luật hiện hành ), người mua hoàn toàn có thể liên hệ với ACSTV bằng cách liên hệ với Trung tâm Chăm sóc người mua. ACSTV sẽ vấn đáp nhu yếu của người mua tương thích với luật hiện hành. Để bảo vệ người mua, ACSTV chỉ hoàn toàn có thể thực thi những nhu yếu tương quan đến Dữ Liệu Cá nhân được link với địa chỉ email đơn cử mà người mua sử dụng để gửi nhu yếu của người mua và ACSTV hoàn toàn có thể cần xác định danh tính của người mua trước khi tiến hành nhu yếu. ACSTV sẽ cố gắng nỗ lực tuân thủ nhu yếu của người mua ngay khi hoàn toàn có thể thực thi một cách hài hòa và hợp lý. Xin quan tâm rằng ACSTV hoàn toàn có thể cần giữ lại tài liệu nhất định cho mục tiêu lưu giữ hồ sơ và / hoặc triển khai xong bất kể thanh toán giao dịch nào người mua đã khởi đầu trước khi nhu yếu đổi khác hoặc xóa ( ví dụ : khi người mua mua hàng hoặc tham gia chương trình khuyến mại, người mua không hề biến hóa hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân được phân phối cho đến sau khi hoàn tất việc mua hoặc tặng thêm đó ), hoặc để hoàn toàn có thể tôn trọng những nhu yếu chọn không tham gia .

VII. HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA ACSTV

ACSTV sử dụng những công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phối những quảng cáo tương quan đến sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ mà người mua hoàn toàn có thể chăm sóc khi truy vấn và sử dụng loại sản phẩm, dịch vụ trên những website hoặc dịch vụ trực tuyến khác. Các quảng cáo như vậy được phân phối dựa trên việc người mua truy vấn và sử dụng mẫu sản phẩm, dịch vụ của ACSTV và những website hoặc dịch vụ trực tuyến khác trên bất kể thiết bị nào của người mua, cũng như trên tài liệu nhận được từ bên thứ ba. Các công ty quảng cáo của bên thứ ba triển khai điều này bằng cách đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của người mua ( gồm có cả việc sử dụng thẻ px ). Họ cũng sử dụng những công nghệ tiên tiến này, cùng với tài liệu họ tích lũy về việc sử dụng trực tuyến của người mua, để nhận ra người mua trên những thiết bị họ sử dụng ( ví dụ : điện thoại di động và máy tính xách tay ). Nếu người mua muốn biết thêm thông tin và tìm hiểu và khám phá cách chọn không tham gia trong trình duyệt trên máy tính để bàn và thiết bị di động trên thiết bị đơn cử mà người mua đang truy vấn Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, sung sướng liên hệ Trung tâm Chăm sóc người mua .

VII. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Đối Tượng Chưa Thành Niên

a. Trong khoanh vùng phạm vi của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, đối tượng người tiêu dùng chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Trừ khi có lao lý khác, ACSTV không hướng tới phân phối loại sản phẩm, dịch vụ cho đối tượng người dùng chưa thành niên. ACSTV không cố ý tích lũy bất kỳ dữ liệu cá thể nào tương quan đến đối tượng người dùng chưa thành niên .
b. Trong trường hợp tài liệu cá thể của đối tượng người tiêu dùng chưa thành niên được bật mý cho ACSTV, người mua theo đây chấp thuận đồng ý với việc giải quyết và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của đối tượng người tiêu dùng chưa thành niên và đồng ý và đồng ý chấp thuận chịu sự ràng buộc của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hành vi của đối tượng người tiêu dùng chưa thành niên đó

2. Hiệu Lực Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực hiện hành vào ngày … tháng … năm …. Khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những phiên bản bị thay thế sửa chữa tại

IX. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kể câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, vui mắt liên hệ Trung tâm Chăm sóc người mua của ACSTV theo thông tin :

 • Số điện thoại: +84 028 5445 3800
 • Email: acs.cs@acsvietnam.com.vn
 • Địa chỉ trụ sở: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

tin tức về chủ sở hữu website, gồm có :

–           Tên đơn vị: Công ty TNHH TM ACS Việt Nam
–           Địa chỉ: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh,
–           Điện thoại: (028) 54453800
–           Email: acs.cs@acsvietnam.com.vn
–           Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0305732706
–           Ngày cấp: 16/08/2019 (thay đổi lần thứ 14)
–           Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM

1

Write a Comment