Báo cáo là gì ưu điểm của báo cáo

Báo cáo thu nhập là một báo cáo tài chính do một tổ chức phát hành. Mục tiêu của nó là báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Hầu hết các báo cáo thu nhập phản ánh các kỳ kế toán được sử dụng bởi mỗi công ty.

Kết quả hoạt động tài chính được đánh giá thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm bản tóm tắt thu nhập và chi phí được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh và phi hoạt động. Khi các số liệu này được so sánh, nó sẽ cho biết liệu có lãi ròng hay lỗ ròng trong kỳ đang xem xét.

Các công ty thuộc mọi quy mô đều có thể hưởng lợi từ việc lập báo cáo thu nhập. Cũng có một số lý do tại sao báo cáo thu nhập có thể rắc rối hơn giá trị của nó. Dưới đây là những ưu điểm và nhược điểm của báo cáo thu nhập cần xem xét.

Danh sách các lợi thế của báo cáo thu nhập

1. Cung cấp một cái nhìn về thông tin thu nhập của công ty.

Một trong những ưu điểm chính của báo cáo thu nhập là thông tin được cung cấp liên quan trực tiếp đến thu nhập của tổ chức. Đây là một tài liệu toàn diện hướng dẫn mọi người về tất cả các khoản thu nhập và chi phí phát sinh trong thời gian đánh giá. Nó vượt ra ngoài các hoạt động, bao gồm thuế, chi phí và lãi suất. Không có tài liệu nào tốt hơn để kiểm tra thông tin thu nhập đầy đủ của công ty.

2. Cho phép phân tích nhà đầu tư.

Báo cáo thu nhập giúp bạn dễ dàng thấy được mức độ lành mạnh về tài chính của một công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Một số số liệu quan trọng nhất định, chẳng hạn như thu nhập ròng hoặc thu nhập trên mỗi cổ phiếu, được nêu trực tiếp trong tài liệu, làm giảm số lượng nghiên cứu mà nhà đầu tư yêu cầu. Khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc thu nhập ròng cao hơn, công ty đang có xu hướng lành mạnh. Nếu không, thì bạn có thể tạo ra một số phán đoán tại sao.

3. Đó là một cách để theo dõi hoạt động của công ty.

Xem thêm:: Pc03 là phòng gì

Những gì báo cáo thu nhập cuối cùng cung cấp là một cái nhìn về điểm mấu chốt tổng thể. Một công ty cho thấy lợi nhuận thường làm điều gì đó đúng đắn. Nếu không, họ có thể đang làm sai điều gì đó. Khi bạn xem xét báo cáo thu nhập trong một thời gian dài, bạn có thể bắt đầu theo dõi hoạt động tổng thể của công ty. Nhiều câu lệnh được so sánh sẽ phủ nhận một số nhược điểm của tài liệu này vì nó có thể phát hiện các xu hướng và loại bỏ các khoản phí một lần có thể ảnh hưởng đến dữ liệu.

4. Có thể được sử dụng như một công cụ dự báo.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trở thành cơ sở để dự báo các kỳ kế toán trong tương lai. Những dự báo này được sử dụng để tạo ra ngân sách cho công ty có thể kéo dài đến 12 tháng, 5 năm hoặc thậm chí 10 năm, tùy thuộc vào những gì được đánh giá. Các báo cáo này được sử dụng để dự đoán các vấn đề có thể phát sinh trong tương lai, cho phép công ty phát triển một kế hoạch ứng phó cho các tình huống mà báo cáo thu nhập chỉ ra là có thể xảy ra. Điều đó giúp bạn dễ dàng giải quyết một vấn đề hơn trước khi nó trở nên quá nghiêm trọng.

5. Bạn có thể thực hiện trách nhiệm khai thuế dễ dàng hơn nhiều.

Quyền lợi này chủ yếu áp dụng cho chủ sở hữu duy nhất, công ty hợp danh và một số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi bạn báo cáo thu nhập kinh doanh của bạn với thuế thu nhập cá nhân của bạn, báo cáo thu nhập là một tài liệu rất hữu ích. Cung cấp cho bạn thông tin cần thiết cho các mục hàng mà bạn phải hoàn thành về thuế của mình. Thay vì cộng từng dòng thu nhập hoặc chi phí, bạn đã có một báo cáo cung cấp cho bạn thông tin này. Chỉ cần điền vào chỗ trống và bao gồm báo cáo thu nhập như một phần của hồ sơ của bạn nếu được đề nghị.

6. Nó có thể được phát hành ở hai định dạng phổ biến.

Có hai loại báo cáo thu nhập mà các công ty thường công bố ngày nay. Đầu tiên là báo cáo thu nhập một bước, đây là cách phổ biến nhất. Bố cục định dạng một bước hiển thị rõ ràng thu nhập, chi phí và các tính toán thu nhập của bạn. Trong báo cáo thu nhập nhiều bước, các mục xuất hiện khác nhau, với các tính toán của chúng, cuối cùng cung cấp nhiều dữ liệu hơn cho người đánh giá với chi phí là khó đọc hơn.

7. Nó là một công cụ mà người cho vay sử dụng cho các cơ hội tài trợ trong tương lai.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo tài chính mà người cho vay muốn xem xét. Nếu bạn cần tìm nguồn tài chính bên ngoài cho một dự án, báo cáo này sẽ cung cấp cho người cho vay một cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính của bạn. Họ cũng sẽ muốn xem xét các xu hướng tài chính của doanh nghiệp để phát triển một hồ sơ rủi ro. Nếu bạn có thể cho thấy mức tăng thu nhập ròng nhất quán và thu nhập tiếp tục tăng, bạn có khả năng nhận được sản phẩm cho vay lãi suất thấp hơn. Nếu không, bạn sẽ phải đối mặt với lãi suất cao hoặc bị từ chối cấp vốn hoàn toàn.

8. Đo lường sự thành công hay thất bại của các lĩnh vực ngân sách cụ thể.

Báo cáo thu nhập là một công cụ hữu ích để đo lường sức khỏe chung của một công ty. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định sức khỏe chung của các bộ phận cụ thể trong công ty. Bạn có thể sử dụng thông tin trong tài liệu tài chính này để xem các dòng ngân sách cụ thể đang hoạt động tốt như thế nào. Thông tin đó mang lại cho bạn cơ hội để phát triển phản ứng đối với các tình huống nhất định hoặc tiến lên khi có được những kết quả tốt hơn trong thời gian đánh giá.

9. Cho phép bạn xác định các lợi thế cạnh tranh tiềm năng.

Xem thêm:: Môi trường là gì ô nhiễm

Hầu hết các công ty sẽ tạo ra một báo cáo thu nhập mà bạn có thể tìm thấy ở đâu đó. Các công ty đại chúng thường được yêu cầu công bố thông tin này. Các công ty tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận nói chung sẽ tiết lộ dữ liệu này cho các bên quan tâm hoặc các bên quan tâm. Khi bạn có thể xem xét báo cáo thu nhập với một báo cáo thu nhập khác từ một tổ chức cạnh tranh, bạn có thể xác định các lợi thế cạnh tranh tiềm năng nơi có thể tạo ra doanh thu trong tương lai. Bạn cũng có thể xác định nơi mà đối thủ cạnh tranh đang vượt trội hơn so với doanh nghiệp của bạn, cho phép bạn chuyển các nguồn lực để cạnh tranh hơn hoặc tìm kiếm các cách khác nhau để sinh lời trong các lĩnh vực khác.

10. Bạn có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về các dòng tiền của bạn.

Khi bạn là một doanh nghiệp nhỏ, nơi dòng tiền của bạn có thể còn quan trọng hơn cả tài sản bạn sở hữu hoặc lợi nhuận bạn có thể tạo ra. Bạn không có đủ tiền cần thiết để xử lý các khoản phí lớn một lần trên báo cáo thu nhập. Bằng cách nhìn vào nơi bạn đang nhận tiền mặt và nơi nó sẽ rời khỏi doanh nghiệp của bạn, bạn có thể thấy rõ hơn cách bạn đang sử dụng các nguồn lực của mình. Điều đó giúp bạn có thể thực hiện các điều chỉnh, cắt giảm chi phí và cuối cùng là tiết kiệm một phần khả năng tiếp cận tiền mặt cho tương lai.

Danh sách các nhược điểm của báo cáo thu nhập

1. Bạn có thể trình bày sai giá trị của công ty.

Báo cáo thu nhập cũng bao gồm tiền nợ từ các khoản phải thu. Đây là những khoản tiền vẫn chưa được nhận. Nó cũng sẽ bao gồm các khoản nợ phải trả như một khoản chi phí, ngay cả khi chúng chưa được thanh toán. Khi có một khoản chi phí lớn một lần hoặc thu nhập tăng một lần, mức thu nhập sẽ tăng hoặc giảm mạnh so với mức bình thường. Điều đó làm cho việc mô tả sai sự thành công hoặc hoạt động kém hiệu quả của một công ty dễ dàng hơn trong giai đoạn xem xét.

2. Không đánh giá các yếu tố khác ngoài thu nhập để xác định thành công.

Báo cáo thu nhập chỉ phân tích kết quả thu nhập của các hoạt động. Bạn không nhìn vào cách công ty có được doanh số bán hàng từ khách hàng. Nó không xem xét mức lương trả cho các doanh nghiệp tương tự trong khu vực so sánh như thế nào. Có nhiều thực tiễn có thể cải thiện hoặc làm suy giảm danh tiếng của công ty mà không được phản ánh trong dữ liệu được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

3. Đây là một báo cáo được tạo ra rất thường xuyên.

Mặc dù một số công ty chỉ lập báo cáo thu nhập mỗi năm một lần, nhưng báo cáo thu nhập hàng quý là rất phổ biến. Một số công ty chuẩn bị báo cáo thu nhập hàng tháng. Nhờ có nhiều tùy chọn phần mềm và hệ thống kế toán trên máy vi tính có sẵn cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô ngày nay, báo cáo thu nhập có thể báo cáo thông tin theo thời gian thực. Nếu các khối thời gian nhỏ được phân tích, thông tin có thể bị sai lệch vì không có mẫu dữ liệu đủ lớn để xem xét.

4. Có thể không báo cáo chi phí thực tế.

Xem thêm:: Omega là gì

Khi tài sản được lưu giữ trên bảng cân đối kế toán, chúng sẽ mất giá theo thời gian sử dụng. Motley Fool sử dụng ví dụ về việc Microsoft giảm giá thiết bị máy tính. Nếu 100 triệu đô la thiết bị máy tính được mua cho nhân viên của Microsoft, khấu hao trong 24 tháng, báo cáo thu nhập sẽ được tính 50 triệu đô la trong hai năm tới. Trên thực tế, thiết bị đó sẽ tồn tại hơn 24 tháng, có nghĩa là chi phí khấu hao trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng chi phí phát sinh.

5. Có thể được lấp đầy bằng nhiều giả định hơn là sự kiện.

Chúng tôi muốn coi báo cáo thu nhập như một danh sách các dữ kiện tài chính có thể được sử dụng để đo lường sức khỏe của doanh nghiệp. Đối với một số công ty, đây là sự thật tuyệt đối. Sau đó, có những công ty như Walmart, báo cáo một dòng lợi nhuận kỳ vọng. Nếu người mua trả lại nhiều hơn hoặc ít sản phẩm hơn dự kiến, thì thu nhập ròng thực tế của công ty có thể cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với thực tế được báo cáo.

6. Vẫn cần thời gian để chuẩn bị và tiêu thụ.

Ngay cả khi phần mềm có thể tạo báo cáo thu nhập ngay lập tức cho bạn, bạn cũng cần có thời gian để chuẩn bị báo cáo này. Các số liệu phải được thực hiện trong phần mềm để tạo báo cáo ngay từ đầu. Biên lai có thể cần được quét. Bạn có thể cần yêu cầu báo cáo thu nhập bao gồm các mục cụ thể trong báo cáo. Vì mỗi danh mục được tách biệt theo doanh thu, nên cũng cần thời gian để phân tích dữ liệu báo cáo để xác định độ chính xác và lợi ích.

7. Cung cấp thông tin có thể được sử dụng để chống lại bạn.

Bạn không phải là người duy nhất tìm kiếm lợi thế cạnh tranh. Cũng giống như bạn có thể đang cố gắng xem xét báo cáo thu nhập từ một đối thủ cạnh tranh thân thiết, họ có thể đang cố gắng xem xét báo cáo thu nhập mà bạn đang tạo ra. Họ có thể sử dụng dữ liệu mà bạn tiết lộ giống như cách bạn sử dụng dữ liệu của mình. Điều đó có nghĩa là thông tin trong báo cáo thu nhập đôi khi có thể được sử dụng để chống lại bạn nếu đối thủ cạnh tranh có thể nhận ra cơ hội tiềm năng từ phía bạn mà bạn chưa nhận ra.

8. Có thể không phải lúc nào cũng cung cấp thông tin hữu ích.

Mặc dù thông tin trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nói chung là hữu ích theo một cách nào đó, các doanh nghiệp rất nhỏ có thể không thấy cần thiết phải xuất trình tài liệu tài chính này một cách thường xuyên. Nếu thu nhập của bạn đến từ một nguồn cơ bản và bạn có từ 1 đến 3 khoản chi tiêu cơ bản có chi phí không đổi, thì bức tranh tài chính của bạn rất dễ đoán. Lợi ích duy nhất của việc tạo ra tài liệu này là cung cấp cho người khác một cái nhìn về tính nhất quán lâu dài của nó. Nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh, bạn thậm chí có thể không cung cấp được điều đó.

Những lợi thế và bất lợi của báo cáo thu nhập cung cấp một cái nhìn về sức khỏe tài chính của một tổ chức. Mặc dù tài liệu này không bao gồm tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, nhưng nó bao gồm tất cả các dòng ngân sách. Đây là lý do tại sao nó là một công cụ hữu ích như vậy, nhưng nó nên được sử dụng với các tài liệu đánh giá khác để tối đa hóa hiệu quả của nó.

Related Posts