Theo ( DNHN ) – Trong bảo lãnh ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán không chỉ có tư cách là người bảo lãnh mà còn có tư cách là nhà kinh doanh, trải qua hoạt động giải trí bảo lãnh tổ chức triển khai tín dụng thanh toán tạo doanh thu cho mình .

minh họa

Mối liên hệ giữa bên bảo lãnh – bên được bảo lãnh – ngân hàng

(Ảnh minh họa)

Bảo lãnh ngân hàng là gì ? Quy trình bảo lãnh ngân hàng được thực thi như thế nào ? Doanhnghiephoinhap. vn ra mắt tới quý fan hâm mộ những kiến thức và kỹ năng cơ bản xung quanh khái niệm “ bảo lãnh ngân hàng ” .

Nguyên nhân hình thành bảo lãnh nguyên hàng

Hiện nay, sự tăng trưởng của sản xuất, sản phẩm & hàng hóa và sự Open của tiền tệ ngày càng tăng trưởng. Việc tăng trưởng những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đồng nghĩa tương quan với việc giao lưu sản phẩm & hàng hóa giữa những vùng miền, vương quốc càng lớn đã có 1 số ít khó khăn vất vả nhất định trong quy trình mua và bán, giao dịch thanh toán, quy đổi tiền .
Vì vậy, việc những thương gia phải triển khai việc làm đổi những loại tiền của những vùng, những nước khác nhau giúp cho việc giao lưu sản phẩm & hàng hóa trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Chính thế cho nên hoạt động giải trí của ngân hàng ngày càng tăng trưởng phong phú những dịch vụ để phân phối những nhu yếu của người mua. Một trong những nhiệm vụ tăng trưởng lúc bấy giờ của ngân hàng là nhiệm vụ bảo lãnh. Những rủi ro đáng tiếc khác nhau trong quy trình ký kết và thực thi hợp đồng là nguyên do sinh ra nhiều loại bảo lãnh khác nhau .
Dù rằng về cơ bản, chúng được phát hành với mục tiêu chung bảo vệ người thụ hưởng so với những rủi ro đáng tiếc xảy ra do người được bảo lãnh không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm. Bảo lãnh ngân hàng chính là việc ngân hàng cam kết sẽ thanh toán giao dịch cho bên thụ hưởng của hợp đồng khoản đền bụ trong khoanh vùng phạm vi của số tiền được nêu rõ trong giấy bảo lãnh nếu bên đối tác chiến lược không triển khai được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng .

Khái niệm hoạt động bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh là khái niệm được nhìn nhận dưới nhiều góc nhìn, ở mỗi góc nhìn nó được hiểu theo một nghĩa khác nhau. Hiểu theo phương diện pháp lí thì “ Bảo lãnh là việc người thứ ba ( gọi là người bảo lãnh ) cam kết với bên có quyền ( gọi là người nhận bảo lãnh ) sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên có nghĩa vụ và trách nhiệm ( gọi là người được bảo lãnh ) nếu khi đến thời hạn mà người bảo lãnh không thực thi hoặc thực thi không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm ” – Điều 366 Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005 .
Đó là khái niệm bảo lãnh trong quan hệ pháp luật dân sự, theo đó cũng hoàn toàn có thể hiểu bảo lãnh ngân hàng trong hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán với nghĩa tựa như. Theo điều 20 Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán 2010, bảo lãnh ngân hàng được hiểu như sau : “ Là cam kết bằng văn bản của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( bên bảo lãnh ) với bên có quyền ( bên nhận bảo lãnh ) về việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thay cho người mua ( bên được bảo lãnh ) khi người mua không triển khai hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán số tiền đã được trả thay ” .
Về đặc thù của Bảo lãnh ngân hàng, chủ thể là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán triển khai hoạt động giải trí bảo lãnh ngân hàng .
Giao dịch bảo lãnh ngân hàng có mục tiêu và hệ quả tạo lập hai hợp đồng, gồm hợp đồng dịch vụ bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh / cam kết bảo lãnh. Hai hợp đồng này độc lập nhau về mặt chủ thể cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của những bên trong hợp đồng. Giao dịch bảo lãnh ngân hàng là một thanh toán giao dịch kép. Bảo lãnh ngân hàng được xác lập và triển khai dựa trên chứng từ .

Quy trình bảo lãnh ngân hàng

Quy trình bảo lãnh ngân hàng trải qua 6 bước, gồm có :
Bước 1, Khách hàng ký kết Hợp đồng với đối tác chiến lược về việc thanh toán giao dịch, kiến thiết xây dựng, dự thầu … Bên đối tác chiến lược nhu yếu phải có bảo lãnh ngân hàng
Bước 2, người mua lập và gửi hồ sơ đề xuất bảo lãnh đến Ngân hàng. Hồ sơ vận dụng so với bảo lãnh gồm : Giấy ý kiến đề nghị bảo lãnh ; Hồ sơ pháp lý ; Hồ sơ mục tiêu ; Hồ sơ kinh tế tài chính kinh doanh thương mại và Hồ sơ gia tài bảo vệ .
Bước 3, Ngân hàng triển khai đánh giá và thẩm định khá đầy đủ những nội dung như : Tính khá đầy đủ hợp pháp, khả thi của dự án Bất Động Sản bảo lãnh ; năng lượng pháp lý của KH, hình thức bảo vệ ; cũng như tình hình kinh tế tài chính của KH xin bảo lãnh .
Nếu đồng ý chấp thuận, ngân hàng và người mua ký hợp đồng cấp bảo lãnh và thư bảo lãnh .
Hợp đồng cấp bảo lãnh là 1 loại hợp đồng độc lập với hợp đồng kinh tế tài chính giữa người mua và đối tác chiến lược, nó bộc lộ ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính giữa ngân hàng và người mua. Nội dung cơ bản của hợp đồng quy định về Số tiền và thời hạn bảo lãnh ; những lao lý vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính của người mua dẫn đến nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả của ngân hàng cho đối tác chiến lược ; những hình thức bảo lãnh cũng như phí bảo lãnh, số tiền ký quỹ hay lao lý về gia tài bảo vệ .

Bước 4, ngân hàng thông báo thư bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh
Thư bảo lãnh quy định rõ ràng các nội dung cơ bản trong hợp đồng cấp bảo lãnh, tuy nhiên nêu rõ các tài liệu mà bên nhận bảo lãnh cần có để chứng minh sự vi phạm hợp đồng của bên được bảo lãnh, ngoài ra quy định rõ các hình thức chi trả của ngân hàng cho bên nhận bảo lãnh như mở thư tín dụng, ký hối phiếu nhân nợ..

Cần nhớ rằng Hợp đồng cấp bảo lãnh ký giữa ngân hàng và người mua ( bên được Bảo lãnh ) ; Thư bảo lãnh là văn bản mà ngân hàng chuyển qua cho đối tác chiến lược ( Bên nhận Bảo lãnh )
Bước 5, ngân hàng thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh, nếu nghĩa vụ và trách nhiệm xảy ra .
Bước 6, ngân hàng nhu yếu bên được bảo lãnh triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với Ngân hàng ( trả nợ gốc, lãi, phí )

Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ đã được bảo lãnh, tổ chức tín dụng tiến hành trả thay và tự động hạch toán nợ vay bắt buộc đối với số tiền trả nợ thay theo lãi suất nợ quá hạn của của bên được bảo lãnh. Tổ chức tín dụng áp dụng biện pháp cần thiết để thu hồi nợ như phát mại tài sản bảo đảm, khởi kiện…

Bảo Ngân

Theo doanhnghiephoinhap.vn

Nguồn bài viết : https://doanhnghiephoinhap.vn/doanh-nghiep-can-biet-bao-lanh-ngan-hang-va-quy-trinh-bao-lanh-ngan-hang.html

Write a Comment