Cách đăng ký ở mỹ ăn toàn

Hệ thống An toàn thực phẩm của Hoa kỳ dựa trên sự mạnh mẽ, linh hoạt, và khoa học, dựa trên luật pháp liên bang và tiểu bang và trách nhiệm pháp lý của ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm an toàn. Các cơ quan Liên bang, tiểu bang và chính quyền địa phương Hoa kỳ có vai trò bổ sung và phụ thuộc lẫn nhau về an toàn thực phẩm trong việc điều chỉnh thức ăn và các cơ sở chế biến thực phẩm.

Xem thêm:: Cách xin ở mỹ phòng trà

Hệ thống được hướng dẫn bởi các nguyên tắc sau đây:

1. Chỉ ra thực phẩm an toàn và lành mạnh có thể bán trên thị trường;

2. Là cơ sở khoa học để đưa ra quy trình và quyết định về An toàn thực phẩm;

3. Trách nhiệm thi hành của chính phủ;

4. Các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhập khẩu và những người dự kiến khác sẽ thực hiện và chịu trách nhiệm.

5. Các quá trình quản lý được minh bạch và dễ tiếp cận với công chúng. Việc thực hiện Quy định và An toàn thực phẩm của hệ thống trong nhiều năm qua đã chiếm sự tự tin tưởng của công chúng ở mức độ cao về An toàn thực phẩm.

Xem thêm:: Cách xin ở mỹ phòng trà

Các tổ chức chủ yếu của Liên bang quy định biện pháp về An toàn thực phẩm nhằm bảo vệ cho khách hàng là:

Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (Food and Drug Administration-FDA);

Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ (the U.S. Department of Agriculture-USDA);

Cơ Quan Bảo Vệ Môi trường Hoa Kỳ (Environmental Protection Agency-EPA);

Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Hoa Kỳ (Department of Health and Human Services-DHHS);

Cơ quan Kiểm dịch và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (Food Safety and Inspection Service-FSIS);

Sở Kiểm dịch Thực Động vật Hoa Kỳ (Animal and Plant Health Inspection Service-APHIS);

Cục Hải quan Kho bạc Hoa Kỳ (The Department of Treasury’s Customs Service-DTCS);

Cục Thuế và Thương mại Hoa kỳ (The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau– TTB).

Các cơ quan khác cũng có nhiệm vụ về An toàn thực phẩm trong phạm vi nghiên cứu, giáo dục, phòng ngừa, giám sát, tiêu chuẩn thiết, và/ hoặc phát sinh ổ dịch hoạt động ứng phó, bao gồm:

Xem thêm:: Cách trồng măng tây ở mỹ

Trung tâm DHHS cho kiểm soát dịch bệnh (DHHS’s Centers for Disease Control and Prevention-CDC);

Các Viện Sức khỏe Quốc gia (National Institutes of Health-NIH);

Trung tâm Dịch vụ Nghiên cứu nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ (USDA’s Agricultural Research Service-ARS);

Hợp tác Nhà nước nghiên cứu, Giáo dục, và mở rộng dịch vụ (Cooperative State Research, Education, and Extension Service- CSREES);

Dịch vụ Tiếp thị nông nghiệp (Agricultural Marketing Service-AMS);

Trung tâm nghiên cứu kinh tế (Economic Research Service- ERS);

Hạt Thanh tra, Đóng gói và Quản trị Chăn nuôi (Grain Inspection, Packers and Stockyard Administration- GIPSA);

Văn phòng Codex Hoa kỳ (the U.S. Codex office); và

Dịch vụ Thủy sản Quốc gia (National Marine Fisheries Service- NMFS).

Chức năng và nhiệm vụ:

FDA chịu trách nhiệm cho hầu hết các giám sát An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của FFDCA và pháp luật khác; FDA có trách nhiệm về bảo vệ người tiêu dùng chống lại sự không sạch sẽ, không an toàn, và gian lận khi gắn nhãn thực phẩm khác hơn là trong các lĩnh vực quy định của FSIS.

FSIS có trách nhiệm đảm bảo rằng thịt, gia cầm và sản phẩm trứng được an toàn, lành mạnh, và nhãn chính xác. FDA và FSIS cũng chịu trách nhiệm về ghi nhãn thực phẩm.

USDA là trách nhiệm kiểm tra sự an toàn của thịt và trứng, cũng như động vật và thực vật kiểm soát sâu bệnh, bao gồm cả kiểm tra kiểm dịch thực vật và động vật và dịch hại cây trồng.

EPA có trách nhiệm quản lý thuốc trừ sâu, bao gồm đăng ký thuốc trừ sâu và sử dụng các thiết lập tương ứng với tiêu chuẩn. Các tổ chức này đóng một vai trò rất quan trọng về An toàn thực phẩm các loại khác nhau và trong các giai đoạn khác nhau. Nhiệm vụ của EPA bao gồm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường khỏi các rủi ro gây ra bởi thuốc trừ sâu và thúc đẩy các phương tiện an toàn hơn trong quản lý dịch hại. Không có mặt hàng thực phẩm, thức ăn có thể được tiếp thị một cách hợp pháp tại Hoa Kỳ nếu nó có chứa một chất phụ gia thực phẩm hay dư lượng thuốc không được phép bởi FDA hay dư lượng thuốc trừ sâu mà không có một sự khoan dung EPA hoặc nếu dư lượng này là vượt quá một khoan dung thành lập.

Ngoài ra, Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS), Dịch vụ y tế động vật và thực vật phẩm (APHIS). APHIS vai trò chính trong mạng lưới Hoa Kỳ về An toàn thực phẩm của các cơ quan là bảo vệ thực vật và động vật chống lại sâu bệnh. FDA, APHIS, FSIS, và EPA cũng sử dụng An toàn thực phẩm hiện có và pháp luật môi trường để điều tiết thực vật, động vật, và các loại thực phẩm là kết quả của công nghệ sinh học.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) – một công ty con của Sở Y tế và Dịch vụ Con người (DHHS), vv tất cả đều đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý An toàn thực phẩm của Mỹ. Các cơ quan thanh tra thực phẩm có một số lượng lớn các chuyên gia chuyên ngành, chẳng hạn như các nhà hóa học, toxicologists, pharmacologists, các nhà khoa học công nghệ thực phẩm, vi sinh vật, sinh vật học phân tử, dinh dưỡng, cứu bịnh lý học, toán học và như vậy. Công việc của họ bao gồm kiểm tra của các công ty thực phẩm, thu thập và phân tích mẫu, giám sát sự an toàn của sản phẩm nhập khẩu, kiểm tra các hành vi trước khi bán, thu gom và xử lý dữ liệu thực phẩm an toàn, liên quan, tiến hành nghiên cứu tiêu dùng và giáo dục người tiêu dùng.

Luật và Quy định thực hiện

Ba hệ thống – lập pháp, hành pháp, và tư pháp của chính phủ Hoa kỳ – đều có vai trò đảm bảo an toàn của nguồn cung cấp thực phẩm của Hoa kỳ. Luật ban hành để đảm bảo sự an toàn của nguồn cung cấp thực phẩm và thiết lập mức độ bảo vệ của quốc gia. Các phòng ban ngành hành pháp và các cơ quan có trách nhiệm thực hiện, và có thể ban hành các quy định đăng trên mạng điện tử sẵn có của Liên bang. Đặc điểm của hệ thống Hoa Kỳ An toàn thực phẩm là phân chia quyền lực, quyết định cơ sở khoa học để thực hiện. Cơ quan quyết định theo luật pháp Hoa Kỳ về An toàn thực phẩm có thể được kháng cáo lên Toà án có quyền giải quyết tranh chấp.

Xem thêm:: Cách xin ở mỹ phòng trà

Hệ thống pháp luật về An toàn thực phẩm ở Hoa kỳ và EU là khá khác nhau trong cấu trúc. Mặc dù vậy, mục tiêu chính là việc bảo vệ người tiêu dùng từ việc tiếp xúc với sản phẩm thực phẩm không an toàn và lành mạnh là như nhau. Hệ thống An toàn thực phẩm của Hoa kỳ dựa trên sự linh hoạt và khoa học dựa trên luật pháp Liên bang và các Tiểu bang và trách nhiệm cơ bản của ngành công nghiệp để sản xuất thực phẩm an toàn. Cách tiếp cận dựa trên rủi ro phòng ngừa được xây dựng trong hệ thống lập pháp.

Xem thêm:: Cách xin ở mỹ phòng trà

Pháp Luật Liên bang

Các nền tảng cơ bản của pháp luật về An toàn thực phẩm của Mỹ được xác định bởi Quốc hội theo hình thức ủy quyền cho các Luật, được thiết kế để đạt được mục tiêu An toàn thực phẩm cụ thể và thiết lập mức độ bảo vệ công chúng. Đây là nói chung trong phạm vi rộng, nhưng cũng xác định các giới hạn của quy định.

Hoa Kỳ có một số luật và các quy định quan trọng liên quan đến An toàn thực phẩm mà bao gồm các ” Luật Liên bang về thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm”, “Luật Thanh tra Liên bang về thịt”, “Luật Kiểm tra sản phẩm gia cầm “,” Luật Thanh tra các sản phẩm trứng “,” Luật Bảo vệ chất lượng thực phẩm “và” Luật Dịch vụ Y tế Công cộng”

§ Luật Liên bang Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act- FFDCA),

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/default.htm

§ Luật Thanh tra Liên bang Thịt (the Federal Meat Inspection Act- FMIA),

http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_Policies/Federal_Meat_Inspection_Act/index.asp

§ Luật Kiểm tra về các sản phẩm gia cầm (the Poultry Products Inspection Act- PPIA),

http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_Policies/Poultry_Products_Inspection_Act/index.asp

§ Luật Thanh tra các sản phẩm trứng (the Egg Products Inspection Act-EPIA),

http://www.fsis.usda.gov/regulations_and_policies/Egg_Products_Inspection_Act/index.asp

§ Luật Bảo vệ chất lượng thực phẩm (Food Quality Protection Act- FQPA),

http://www.epa.gov/opp00001/regulating/laws/fqpa/

§ Luật Dịch vụ Y tế Cộng đồng (Public Health Service Act-PHSA).

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148717.htm

Thủ tục Quy định, mà cơ quan quản lý phải tuân theo, bao gồm:

§ Luật Thủ tục hành chính (Administrative Procedure Act- APA),

http://usgovinfo.about.com/library/bills/blapa.htm

§ Luật Ủy ban Cố vấn Liên bang (the Federal Advisory Committee Act- FACA),

Xem thêm:: Cách build ở mỹ phẩm

http://www.gsa.gov/portal/content/100916

§ Luật Tự do thông tin (the Freedom of Information Act-FOIA).

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/foia.html

Các Bộ Luật Hoa Kỳ (US Code) được Hạ viện Hoa Kỳ xây dựng và xuất bản gồm 50 tập, trong đó có 7 chương (về Nông nghiệp) và 21 chương (về thực phẩm và y học) liên quan đến thực phẩm, và Chương 9 ở Mục 21 được các “Luật Liên bang thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm” (FDCA) là bản chất của pháp luật hầu hết thực phẩm của Hoa kỳ.

Căn cứ vào pháp luật và các quy định liên quan, FDA (US Food and Drug Administration) và USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ) có trách nhiệm xây dựng “mã thực phẩm” một cách khoa học và thực tế để hướng dẫn các cơ quan quản lý giám sát chất lượng thực phẩm và các điều kiện an toàn khu vực dịch vụ thực phẩm, và tổ chức hướng dẫn chẳng hạn như nhà bán lẻ và điều dưỡng để ngăn ngừa bệnh thực phẩm. Hiện nay, khoảng 1 triệu nhà sản xuất thực phẩm bán lẻ áp dụng “mã thực phẩm” trong hoạt động của họ. Các tính năng của chất lượng và hệ thống An toàn thực phẩm Hoa Kỳ là: Tổng thống (Chính phủ), Quốc hội, tòa án, ba bộ phận được tách ra, nhưng hạn chế trong quyền lực, pháp luật và quy định về minh bạch, phát triển các độ phân giải là khoa học và tham gia công được hoan nghênh. Các nguyên tắc của hệ thống này như sau: chỉ những thực phẩm lành mạnh và an toàn có thể được bán trên thị trường; quyết định chất lượng An toàn thực phẩm được thực hiện trên cơ sở khoa học, chính phủ có nghĩa vụ bắt buộc để yêu cầu nhà sản xuất, phân phối, nhập khẩu và những người khác để thực hiện theo với thực phẩm và các quy định pháp luật; quá trình phối hợp được minh bạch và công chúng có thể tham gia.

APA quy định cụ thể yêu cầu đối với quy tắc làm (tức là quá trình mà các cơ quan liên bang xây dựng, sửa đổi, hoặc bãi bỏ một quy định và quy trình cho phép bất kỳ bên nào liên quan được yêu cầu cho việc phát hành, sửa đổi, hoặc bãi bỏ một quy định). Nội dung quy định ban hành bởi một cơ quan trực thuộc APA có hiệu lực và hiệu lực của pháp luật. FACA yêu cầu một số loại của các nhóm có tư vấn dựa vào điều lệ chính phủ là ủy ban cố vấn, rằng họ được thành lập để cung cấp sự cân bằng, để tránh xung đột lợi ích, và để tổ chức các cuộc họp ủy ban trong công chúng với một cơ hội để lấy ý kiến từ những người ngoài các ủy ban. FOIA này cung cấp cho công chúng một quyền theo luật định để truy cập thông tin cơ quan liên bang.

Thực hiện các Quy định là trách nhiệm của một số cơ quan hành pháp, và được thực hiện bằng việc phát triển và thực thi quy định. Các tổ chức chính quyền liên bang quản lý có liên quan với An toàn thực phẩm là thực phẩm và dược phẩm (FDA) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) kiểm tra An toàn thực phẩm và dịch vụ (FSIS). Tuy nhiên, các cơ quan khác, bao gồm các Bộ Y tế và Dịch vụ Con người (DHHS) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), cũng đóng vai trò quan trọng điều tiết.

Trách nhiệm về An toàn thực phẩm được chia phần lớn giữa FSIS và thực phẩm FDA theo ngành. FSIS chịu trách nhiệm về sự an toàn của tất cả gia cầm, thịt và các sản phẩm trứng, trong khi FDA nhận trách nhiệm cho tất cả các thực phẩm khác. Ngoài ra, EPA đã có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng từ các rủi ro gây ra bởi thuốc trừ sâu trong thực phẩm.

Quy định An toàn thực phẩm được phát triển bằng cách sử dụng một cách tiếp cận phân tích rủi ro trong một quá trình minh bạch để khuyến khích sự tham gia của ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Tất cả các ý kiến quan trọng phải được giải quyết trong quy định cuối cùng. Một khi điều này đã được xuất bản trong Sổ đăng ký Liên bang, nó có thể được thi hành. Ví dụ về các quy định phát triển theo cách này bao gồm các quy định HACCP, giới thiệu các tiêu chuẩn hiệu suất giảm tác nhân gây bệnh và kiểm soát. Tất cả các quy định hiện hành được liệt kê trong Bộ luật của Liên bang quy định.

Các Quy định Tiểu bang

Ngoài các hệ thống liên bang pháp luật Hoa kỳ về An toàn thực phẩm, có một lớp bổ sung các quy định ở cấp nhà nước, có hội đồng lập pháp riêng của họ mà có thể vượt qua pháp luật nhà nước và các sau đó có thể được thực hiện như quy định của chính quyền địa phương cho sức khỏe và/ hoặc nông nghiệp. Nói chung, các quy định nhà nước phải thực hiện theo chính sách quốc gia An toàn thực phẩm, nhưng có thể có sự khác biệt trong chi tiết, và một số bang, như California, đã thông qua pháp luật nhà nước về An toàn thực phẩm. Ví dụ, các cơ quan lập pháp bang California mới đây đã thông qua một luật yêu cầu rằng thịt từ động vật nhân bản vô tính được gắn nhãn như vậy, mặc dù điều này mâu thuẫn với chính sách của liên bang hiện hành. Nhiều tiểu bang cũng có các tiêu chuẩn riêng của vi sinh vật của mình hoặc hướng dẫn cho thực phẩm.

Trang mạng điện tử:

Code of Federal Regulations

http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html

Information for FDA-regulated industry

http://www.fda.gov/oc/industry/default.htm

USDA Food Safety and Inspection Service – Regulations & Policies page

http://www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/index.asp

California Department of Health Services Food and Drug Branch – Sherman food, drug and cosmetic law

http://www.dhs.ca.gov/fdb/HTML/General/Sheindex.htm

Related Posts