Cách nuôi ở mỹ 1978

PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH HÌNH CHUNG

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Quận 10 có địa bàn tương đối rộng, tình hình vẫn còn nhiều phức tạp về chính trị, tôn giáo và xã hội. Địa phương có nhiều khả năng về sản xuất của các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp: với những mặt hàng phong phú, cơ sở khá nhiều (hiện có trên 1.600), máy móc thiết bị khá lớn (trong công nghiệp tiểu thủ công nghiệp máy công cụ chiếm 56,70% trên 3.000), có khả năng đưa giá trị tổng sản lượng đến 70 triệu. Lao động còn hơn 1 vạn rưởi người trong đó khoảng 1/3 có tay nghề khá, phần đông thuộc ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, số có tay nghề từ 1-3 năm khoảng 2.000, từ 4-10 năm khoảng 2.500, trên 10 năm độ 1.000 và số có bằng cấp chuyên môn được 250 người, đây là lực lượng quan trọng cho sản xuất địa phương.

Năm 1978, năm bản lề của kế hoạch 5 năm, là năm Thành phố cơ bản hoàn thành công tác cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và cũng là năm đặc biệt có những khó khăn mới và rất phức tạp do hành động thù địch của tập đoàn phản động Bắc kinh và bọn tay sai Pônpốt-Jêng Sary gây ra, nạn lũ lụt lớn chưa từng có ở cả hai miền Nam Bắc, nó tác động liên tục làm căng thẳng trong đời sống nhân dân Thành phố nói chung và Quận 10 nói riêng.

Những khó khăn trên có nhiều, nhưng thuận lợi rất cơ bản: khí thế của phong trào cách mạng quần chúng rất cao, căm thù địch sâu sắc, lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa dâng lên, chí quật cường của dân tộc trỗi dậy. Năm qua có nhiều thiên tai và địch họa, nhưng cũng là năm ta đẩy mạnh cải tạo tư bản tư doanh trên quy mô lớn, toàn diện và sâu sắc giai cấp bóc lột cơ bản bị xóa, thống nhất tiền tệ trong cả nước.

II/ NHỮNG THẮNG LỢI GIÀNH ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI THIẾU SÓT:

Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thành ủy và tích cực thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ I, địa phương Quận 10 đã giành được những thắng lợi to lớn: tình hình có những chuyển biến sâu sắc và toàn diện theo bước phát triển đi lên của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, biết kết hợp chặt 3 cuộc cách mạng; cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng về văn hóa tư tưởng. Đặc biệt năm qua có những bước phát triển mới vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Quá trình qua thể hiện rõ quân, dân , Đảng bộ Quận 10 thống nhất, tiến công và đi lên vững chắc.

1. Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội: Cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh đã giành những thắng lợi to lớn, đã xóa bỏ giai cấp tư sản, làm thay đổi căn bản quan hệ sản xuất cũ, hình thành quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, riêng Quận 10 cũng có sự chuyển biến quan trọng, bước đầu xây dựng cơ cấu kinh tế ở địa phương.

Trong đợt cải tạo vừa qua, tư sản thương hiệp đã bị xóa, cơ sở phương tiện kinh doanh không còn, ta đã cải tạo 372 hộ (Việt 269, Hoa 104) trong đó chuyển đi sản xuất là 225 hộ, song song xóa các tụ điểm , chợ trời, kết hợp với trên nhanh chóng giải tỏa chợ Trần Quốc Toản, sắp xếp quản lý 11 chợ, đồng thời cũng đã cải tạo tiểu thương 3 ngành hàng, chuyển sang sản xuất trên 165 hộ.

Đi đôi với cải tạo, ta đã xây dựng và phát triển mạng lưới thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã/TT tương đối điều khắp, gồm 13 ngành hàng với 131 điểm bán. Doanh thu năm 1978 lên đến 45 triệu (so Nghị quyết đạt 180%-45/25 triệu trong đó hợp tác xã/TT 25 triệu vượt 7,5%).

Về đấu tranh quản lý thị trường có một bước tiến bộ đáng kể, việc tăng nguồn hàng, thành lập các tổ mua bán chung, tổ chức mua bán chung, tổ chức và củng cố các ban quản lý chợ, sắp xếp chợ, chống đầu cơ tích trữ, trừng trị bọn buôn gian bán lận đã khống chế được phần lớn giá cả thị trường, ổn định một bước đời sống của nhân dân.

Ta tiến hành công tác này rất khẩn trương, triệt để và hiệu quả, xóa nhanh, nhưng ta cũng đã vấp phải một số khuyết điểm chuyển chậm, xây không tương ứng, lúc đầu do định tiêu chuẩn đối tượng không rõ ràng nên phải xét duyệt nhiều lần, nắm không thật chắc tình hình nên còn nhiều hộ xót phải giải quyết kéo dài, sau cùng hàng hóa ứ đọng, thiếu biện pháp tích cực đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất và đời sống.

Công tác cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh nói chung và cải tạo tư sản thương nghiệp nói riêng đã ảnh hướng thúc đẩy mạnh các mặt công tác khác.

Đối với khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến, hợp tác theo chiều hướng phát triển tốt, tốc độ nhanh hơn, bước đi lên vững vàng, đã quy hoạch được một bước các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp địa phương. Hiện nay đã có trên 1.200 cơ sở hoạt động, từ sau nghị quyết Đại hội Đảng bộ đến nay đã nỗ lực phát triển từ 3 lên 9 hợp tác xã với 978 lao động, 54 lên 203 tổ sản xuất với 5.408 lao động, quản lý 271 cơ sở cá thể gia công cho Nhà nước với 1.338 lao động.

Thời gian qua khu vực sản xuất có nhiều cố gắng đã khắc phục phần lớn khó khăn về nguyên vật liệu để duy trì và đẩy mạnh sản xuất. Tuy nhiên so với yêu cầu chỉ đạo chưa đáp ứng, chỉ tiêu về giá trị tổng lượng năm 1977 được 26.013.000 (so với nghị quyết đạt 70,7%) năm 1978 được 30.011.244 (so nghị quyết đạt 80%). Ngoài ra còn một số thiếu sót quan trọng như chưa nắm chắc điều tra cơ bản, chưa đánh giá hết khả năng tay nghề, máy móc thiết bị, phong trào hợp tác chưa sâu, chưa rộng.

Song song với cải tạo tư sản thương nghiệp các ngành kinh tế văn hóa khác cũng đồng bộ được đẩy mạnh đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của trên và phù hợp với nội dung Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Nhà đất: quán triệt tư tưởng chỉ đạo vấn đề nhà, đất ở Thành phố cũng như vấn đề ruộng đất ở nông thôn. Đã cải tạo tương đối tốt các nhà đất cho thuê, nhà chiếm ngụ bất hợp pháp, nhà cửa tư sản thương nghiệp… trong năm qua ta giải quyết phần lớn nhà chiếm ngụ bất hợp pháp, đã giải quyết dứt điểm nhà và đất cho thuê. Công tác nhà đất giải quyết có cương quyết kịp thời, nhanh gọn, đúng chính sách, nhưng bố trí còn bị đọng, chưa có quy hoạch, còn nhiều lãng phí.

Các ngành khác:

Ngành giao thông vận tải đã cải tạo và xây dựng được 3 hợp tác xã xe lam, ba gác và xích lô máy với tổng số 321 đầu xe, gồm hơn 440 tổ viên. Đang tiến hành xây dựng hợp tác xã sửa chữa xe gắn máy và hợp tác xã sửa chữa xe ô tô, đã ổn định về bến bãi.

Ngành y tế đang tiếp tục cải tạo, hiện còn 62 y tá tư, một số bác sĩ, nha sĩ hành nghề.

Ngành văn hóa bước đầu triển khai có gặp một số khó khăn, thiếu tập trung chỉ đạo nhưng cũng đã có một số kết quả tốt góp phần xây dựng bộ mặt mới của Thành phố.

Công tác thu đổi tiền để thống nhất tiền tệ cả nước, là một công tác trung tâm đột xuất đã được tập trung dồn sức chỉ đạo đúng mức nên đạt thắng lợi lớn, nắm vững chủ trương, đảm bảo bí mật, nhanh gọn, kịp thời tránh được nhiều sơ hở. Qua công tác này, thể hiện rõ đội ngũ có nhiều trưởng thành, vững vàng, giữ được phẩm chất không có gì sai phạm lớn. Đây là một kết quả quan trọng: thắng lợi đối với địch, củng cố mạnh về ta.

Cải tạo vừa qua vừa là nhân tố tích cực đẩy mạnh sản xuất, vừa ổn định và nâng dần đời sống nhân dân về nhiều mặt. Ta đã phân bố 39 căn nhà cho 370 hộ công nhân thiếu chỗ ở, 402 căn cho cán bộ công nhân viên, 56 căn cho gia đình thương binh liệt sĩ, giải quyết 188 nhà cho công ích phúc lợi nhà trẻ, y tế, mẫu giáo và hàng loạt cửa hàng, kho bãi cho thương nghiệp quốc doanh, hợp tác xã/TT và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đồng thời cũng giải quyết công ăn việc làm trên 4000 người vào cơ quan xí nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cải tạo mở rộng đến tiểu thương, quét chợt trời, xóa tụ điểm cũng đã chuyển hơn 1.500 người từ không lao động, buôn bán làm nghề không chính đáng thành lực lượng sản xuất mới (tư sản thương hiệp và tiểu thương).

Tóm lại, công cuộc cải tạo và xây dựng đã đem đến kết quả cơ bản, nhất là trong quan hệ sản xuất, hoạt động kinh tế tư bản chủ nghĩa ngày càng thu hẹp, hoạt động kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển và chiếm ưu thế.

Điều phối lao động và bố trí dân cư: quá trình cải tạo cũng là thời gian ta kết hợp chặt việc điều phối lao động bố trí dân cư. Riêng KTM, HH, thanh niên xung phong chỉ tiêu 51.600, thực hiện 9738 đạt 17,8%, chuyển các loại khỏi Thành phố trong 2 năm qua 22.120 người phần lớn là hồi hương, so với nghị quyết Quận Đảng bộ chỉ đạt 31,5%. Qua kiểm điểm thực tế chỉ tiêu cao, tổ chức thực hiện chưa thật tốt, mặc dù có nhiều cố gắng song có nhiều khó khăn do thiên tai, chiến tranh, đời sống không ổn định nên không thực hiện được kế hoạch. Công trường thủy lợi Củ Chi đạt 100,6%, nhờ tập trung sức lao động xã hội chủ nghĩa và lực lượng các đoàn thể nhất là thanh niên và phụ nữ. Công trường Duyên Hải xây dựng tương đối nhanh, tổ chức tương đối ổn định, công trường Lê Minh Xuân, Minh Hải tiến độ có chậm, kế hoạch có nơi như Lê Minh Xuân không sát hợp từ đều nên không thực hiện được kế hoạch. Công tác phân bố lao động và dân cư chưa phục vụ được yêu cầu đã đề ra trong nghị quyết Quận Đảng bộ

1.1Công tác an ninh và quốc phòng: quá trình cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội đã dấy lên 4 phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đặc biệt thắng lợi của đợt cải tạo vừa qua tạo điều kiện xã hội đi nhanh và thế ổn định và vững chắc hơn, có một bước tiến rõ rệt, thực sự đã tăng cường bảo vệ Tổ quốc, chiến đấu và sẵn sàng sàng chiến đấu một cách hiệu quả.

Trước âm mưu đe dọa chiến tranh xâm lược từ bên ngoài, bạo loạn phá rối từ bên trong là chủ yếu của bọn phản động. Bắc kinh cấu kết với các thế lực đế quốc, bọn tình báo quốc tế, bọn phản động ở địa phương ngóc đầu dậy hoạt động. Nhưng ta đã cảnh giác, phát hiện kịp thời, nhanh chóng đập tan mọi âm mưu và hành động phá hoại của địch dưới bất cứ hình thức quy mô nào. Ta đã khám phá 18 trường hợp nghi tình báo gián điệp, bắt bọn đặc vụ tưởng kích động người Hoa, gây rối trong vụ “nạn kiều” phá trên 12 tổ chức nhen nhóm chính trị phản động, trấn áp mạnh bọn cầm đầu ngoan cố ngụy quân ngụy quyền, đội lốt tôn giáo, nghiêm trị các bọn phá hoại khác. Song song với việc bảo vệ an ninh chính trị, ta mở liên tục hàng loạt các đợt xóa tụ điểm, quét chợ trời, giải phóng lòng lề đường, tập trung cải tạo, giáo dục tại chỗ các đối tượng làm cho tình hình trật tự xã hội phát triển tốt hơn (hình sự và trọng án giảm 25% so với năm1977

Qua thực hiện chính sách đúng đắn của Đảng và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của quần chúng ngày càng sâu rộng, ta đã phân hóa được hàng ngũ địch, làm cho thế lực phản động ngày càng bị suy yếu, cô lập, mất chỗ dựa nên đã không gây ra việc gì đáng kể, các vụ việc về hình sự, tệ nạn xã hội bị thu hẹp và đẩy lùi

Để chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng công an, quân sự được củng cố và phát triển, được chú ý cả hai mặt chất là lượng. Lực lượng tự vệ ở Phường cũng như trong cơ quan xí nghiệp, trường học được tổ chức đều khắp. Các lực lượng đều được học tập chính trị, huấn luyện quân sự, nâng cao tinh thần chiến đấu, ý thức cảnh giác cách mạng, phòng chống bạo loạn, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ hậu phương đối với tiền tuyến

Việc tuyển quân tương đối tốt, bình quân các năm trước đạt 99% riêng năm 1978 đạt 112%. Ngoài ra ta còn làm tốt nhiệm vụ hậu phương đối với tiền tuyến Tây Ninh. Hai măm qua ta đã đưa được 1.539 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 754 quân dự bị chiến đấu. Về mặt chất lượng được nâng lên, tinh thần tình nguyện xung phong cao hơn nhất là trong Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nồng cốt trong phong trào chung.

Kết quả đó do nhiều nguyên nhân, trong đó điều đặc biệt là tiết dựa vào dân, biết phát động quần chúng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối chuyên chính vô sản và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, biết phối hợp chặt giữa Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ, đã lãnh đạo và xây dựng toàn diện các lực lượng vũ trang và bán vũ trang, tích cực xây dựng và triển khai các kế hoạch truy quét, phòng thủ, bảo vệ ngăn chặn chống bạo loạn đồng thời với việc phát động bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tuy nhiên việc quan tâm chăm sóc các lực lượng vũ trang công an, quân sự chưa đúng mức, phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang chưa sâu rộng. Ngoài ra việc quản lý hộ khẩu chưa chặt, chưa xây dựng được nhiều đơn vị an toàn, nhiều khu vực thật đảm bảo.

1.1 Công tác văn hóa – tư tưởng: đã nhận thức đây là một trong 3 cuộc cách mạng, giữ một vai trò hết sức quan trọng trong nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa

a. Về chính trị tư tưởng, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động

Hai năm qua Đảng bộ đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, phát động 4 phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng, triển khai học tập các chủ trương nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua các cuộc phát động trên đã tạo được sự chuyển biến một bước rất cơ bản và sâu sắc trong quần chúng về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lao động, tin tưởng đường lối của Đảng, tin ở cơ quan cách mạng và luôn luôn thể hiện bằng những hành động cách mạng cụ thể. Nhận thức chung về quyền lợi và nghĩa vụ được nâng lên rõ rệt. Quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động ngày càng được thực hiện và phát huy trên nhiều mặt kinh tế văn hóa xã hội và đã trở thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng nên thời gian qua các phong trào có khí thế vượt lên như phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào bổ túc văn hóa , chữ thật đỏ, tiết kiệm… đều đạt danh hiệu tiên tiến, được trên khen thưởng

Trong các đợt trung tâm đột xuất vừa qua như công tác đổi tiền, cải tạo tư sản thương nghiệp, vấn đề người Hoa… ta đã huy động được một lực lượng lớn, được nhanh gọn và kết quả đạt được tạo nên một khí thế mạnh mẽ và áp đảo. Hơn nữa quần chúng đã biểu lộ rõ sự căm thù sâu sắc giặc Trung Quốc xâm lượng, lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa được tăng lên bằng lao động tích cực, trong sản xuất không ngừng

Cùng với Thành phố trong việc vận động phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động thực hiện nghị quyết 228 của Trung ương, nghị quyết 28,29 của Thành Ủy và các đợt kiện toàn cơ sở quần chúng đã tham gia đóng góp tích cực, tiến bộ hơn quần chúng nhân dân lao động thể hiện rõ tinh thần cách mạng trước sau như một. Đồng bào tôn giáo ngày càng thấy rõ chính sách đúng đắn tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của Đảng, thấy được việc xét xử cương quyết và lòng nhân đạo khoan hồng của chính quyền cách mạng đối với bọn xấu lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng

Quá trình qua đội ngũ cán bộ đảng viên ta trưởng thành nhiều mặt về nhận thức tư tưởng, về tác phong lề lối, về khả năng tổ chức thực hiện

Cán bộ lãnh đạo thể hiện sự vững vàng, không lệch chủ trương, không sai phạm chính sách. Nhân viên chiến sĩ mới giải phóng có bước tiến bộ mới, hoàn thành nhiệm vụ, cung cách làm việc có sửa đổi nhiều, tác phong “Công chức” được khắc phục phần lớn, đồng thời cũng xuất hiện nhiều nhân tố mới trong các phong trào cách mạng quần chúng

Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được sâu thiếu tính chủ động, không đề ra phương hướng kế hoạch cụ thể còn sự vụ sự việc, chạy theo từng đợt công tác chưa đáp ứng yêu cầu chính trị trước phong trào cách mạng rộng lớn của quần chúng trước sự chuyển biến nanh của mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời chưa đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng một cách thường xuyên để nâng cao tính chiến đấu tinh thần tự lực tự cường, chống tư tưởng trong chờ ỷ lại, loại bỏ những biểu hiện công tác theo kiểu “nước chảy bèo trôi” mà phải hâm sôi lửa nhiệt tình cách mạng, để tạo thành một sức bật mới, trẻ trung hóa từng con người, từng bộ phận cơ quan, đơn vị

b. Về văn hóa xã hội: đây là một mặt trận đấu tranh khá gay go và phức tạp trong cách mạng văn hóa tư tưởng, cho nên được chú trọng chỉ đạo không ngừng phát huy những nhân tố mới, từng bước đấu tranh thắng lợi những cái lạc hậu, cơ bản xóa xong nạn mù chữ (xóa 7.145 người, đạt 99,53%), tệ nạn xã hội giảm nhiều (cải tạo các loại 1.046, năm 78 so với 77 giảm 20%). Đã tích cực đấu tranh xóa bỏ văn hóa đồi trụy, thu gom được nhiều loại sách báo đồi trụy và phản động, các hình thức mê tín dị đoan, đồng bóng bói quẻ cơ bản đã được giải quyết. Các phong trào vệ sinh phòng dịch, phòng bệnh đã có nhiều kết quả, ngày càng được sâu rộng trong nhân dân. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới có những bước phát triển khá hơn, phong trào kế hoạch hóa gia đình phát triển chậm, tỷ lệ đạt còn thấp trong năm 1978 chỉ có 6.550 người thực hiện, do chưa được tuyên truyền phổ biến sâu rộng, chưa thật sự quan tâm đúng mức. Công tác chăn nuôi dạy trẻ có nhiều cố gắng nhưng triển khai còn quá chậm do thiếu kế hoạch thiếu chủ động, còn trông chờ ỷ lại, đơn độc không biết kết hợp với các ban ngành liên quan nhất là vai trò của phụ nữ. Phong trào thể dục thể thao , văn nghệ quần chúng được duy trì, nhưng văn nghệ gần đây có biểu hiện khô dần ở Phường, ép gượng ở các cơ quan, trường học…, thể dục thể thao còn bó hẹp chưa mở rộng thành phong trào của quần chúng nhất là hiện nay thể dục quốc phòng chưa được đẩy mạnh, chưa có phong trào, người tham gia còn ít, nguyên nhân là chưa được tập trung chỉ đạo, chưa kết hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Quận đoàn Thanh niên VHTP để tạo thành phong trào vui trẻ khỏe phụng sự Tổ quốc.

Xem thêm:: Cách làm ở mỹ đình

Đặc biệt phong trào bổ túc văn hóa phát triển mạnh và đều khắp, đã phổ cập lớp 2 cho nhân dân và lớp 3 cho cán bộ công nhân viên, hệ mẫu giáo phát triển đều, tổ chức quản lý tương đối tốt, ngành giáo dục thời gian qua đạt nhiều thành tích, nhờ có tập trung chỉ đạo, biết dựa vào quần chúng, phát huy nhân tố mới… đến nay mạng lưới y tế và giáo dục được xây dựng đều khắp ở 21 Phường.

Ngoài ra các chính sách chế độ về hậu phương đối với gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng… được ngành thương binh xã hội thực hiện kịp thời và đầy đủ tạo nên sự an tâm và có niềm tin đối với Đảng và Nhà nước.

Nhìn chung là các tệ nạn xã hội đã đẩy lùi một bước quan trọng có những kết quả đáng kể, buôn bán chợ trời, vỉa hè, lòng lề đường, xì ke mãi dâm, cướp giựt giảm rõ rệt, trật tự giao thông đường phố tốt hơn.

Tóm lại, các mặt công tác trên đã thu được những thắng lợi rất cơ bản, tạo được sự chuyển biến rất lớn trong quần chúng, tạo nên bộ mặt văn hóa mới của địa phương, góp phần cùng Thành phố phát huy tính ưu việc của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

2. Công tác xây dựng củng cố và phát triển thực lực cách mạng: Hệ thống chuyên chính vô sản ngày càng được tăng cường và phát huy sức mạnh.

a. Công tác Đảng: muốn có phong trào cách mạng quần chúng mạnh mẽ và liên tục phải có đội ngũ cán bộ dịch vụ vững mạnh cho nên Đảng bộ đã hết sức quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng củng cố phát triển thực lực một cách toàn diện trong Đảng cũng như các đoàn thể quần chúng. Đã chú trọng bồi dưỡng về chính trị tư tưởng và củng cố tổ chức nâng cao năng lực lãnh đạo, giác ngộ chính trị, làm quán triệt chủ trương nghị quyết của Đảng. Đại bộ phận đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Tuy nhiên đảng viên cán bộ phạm sai lầm khuyết điểm về mức độ và tính chất vẫn còn nghiêm trọng. Trong năm 1978 đã có 9 vụ tham ô, 4 vụ hối lộ, 9 vụ quan hệ phần tử xấu, 7 vụ làm mất đoàn kết nội bộ và thiếu tinh thần trách nhiệm, 4 vụ vi phạm về quyền làm chủ tập thể của nhân dân, 3 vụ kém tổ chức kỷ luật, trong đó có những đảng viên đã phạm kỷ luật 2 lần, số đảng viên vi phạm kỷ luật so với Đảng bộ 6.55%. Trong năm 1978 đã xử lý 49 vụ kỷ luật (có 18 vụ thuộc năm 1977), trong đó có 2 phạm về chính trị, 16 phạm về chủ trương, chính sách, pháp luật (có 1 Chi ủy phạm chủ trương chính sách). Những sai phạm của cán bộ đảng viên trên đây đặt ra cho Đảng bộ, sắp tới phải đặc biệt chú trọng công tác giáo dục quản lý đảng viên.

Các ban chuyên trách Đảng, kiểm tra, Tổ chức, Tuyên huấn có nhiều cố gắng, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, biết kết hợp tốt hơn trong một số mặt công tác, thể hiện rõ vai trò, tham mưu cho cấp ủy đã đưa công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể, tiến lên một bước vững chắc. Cơ sở Đảng ở Phường trưởng thành tiến bộ rất nhiều, ngày càng thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua mặc dù còn nhiều mặt hạn chế.

Công tác phát triển Đảng được chú trọng nhưng kế hoạch tổ chức thực hiện chưa tốt, biện pháp chưa tích cực nên kết quả đạt thấp. Trong năm 1978 phát triển được 20 đảng viên, tăng gấp 3 với năm 1977, nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự tưởng thành đòi hỏi của phong trào cách mạng quần chúng thì còn quá chậm, 2/3 số chi bộ suốt 2 năm không phát triển được một đảng viên nào

Công tác kiện toàn cơ sở đã thắng lợi bước đầu, củng cố thêm về quan điểm lập trường về phẩm chất đạo đức, khuyết điểm có sửa chữa, qua các đợt kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể có sự chuyển biến về tổ chức và tư tưởng nhận thức, năng lực có khá hơn, đánh giá quần chúng đúng đắn hơn, tác phong công tác sâu sát gần ngủi dân, nắm tình hình và giải quyết có kịp thời hơn. Về phía quần chúng có tích cực đóng góp xây dựng Đảng đã xuất hiện nhiều người tốt việc tốt, tin tưởng Đảng hơn.

Nhìn chung công tác Đảng có nhiều cố gắng, đi dần vào nề nếp nguyên tắc, nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay chưa đáp ứng nhất là công tác phát triển Đảng.

b- Công tác dân vận mặt trận: Nhận thức và nắm vững đường lối quần chúng của Đảng, các đoàn thể, mặt trận Quận, Phường đã nổ lực củng cố kiện toàn tổ chức, phát triển lực clượng, đã củng cố thêm hệ thống tổ chức tương đối hoàn chỉnh từ trên xuống dưới và rộng khắp trong quần chúng. Số lượng và chất lượng đoàn viên hội viên được nâng lên. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của các đoàn thể có nhiều tiến bộ, sâu sát bên dưới hơn, các cấp ủy Đảng có chú trọng quan tâm hơn.

Hai năm qua, Hội liên hiệp đã phát triển gần 4.000 hội viên, thanh niên phát triển hơn 1.100 đoàn viên (1978), 5.000 hội viên hiện nay đã lên 19.795 hội viên phụ nữ, 2.124 đoàn viên thanh niên cộng sản, 15.400 hội viên thanh niên, 2.300 đội viên, 1.915 đoàn viên công đàn, 4.439 hội viên lao động hợp tác. Đặc biệt Hội phụ lão và Hội chữ thập đỏ hình hành và phát triển nhanh chóng. Hiện nay đã có hơn 15.000 hội viên phụ lão, 14.000 hội viên chữ thập đỏ.

Các tổ chức trên đã đi sâu vào công tác vận động quần chúng phát động quần chúng thực hiện 4 phong trào và 6 công tác lớn của Thành phố.

Qua đó phong trào quần chúng đã có sự chuyển biến rất cơ bản về nhận thức tư tưởng và đã thể hiện bằng hành động cách mạng rất cụ thể. Quần chúng đã thấy được nghĩa vụ và quyền lợi đã tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiều mặt công tác. Về mặt tổ chức tuy còn một số nhược điểm: chưa đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhưng nhờ có đội ngũ cán bộ , nồng cốt đã kinh qua nhiều phong trào góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đảng bộ đã đề ra.

c- Tăng cường củng cố chính quyền : Các cơ quan Nhà nước phát huy được chức năng và hoàn thành nhiệm vụ. Các ban ngành của Quận ngày càng được củng cố, về mặt tổ chức được tăng cường , về quản lý ngày càng có tiến bộ rõ rệt. Về pháp chế xã hội chủ nghĩa được quan tâm, các cơ quan chức năng hoạt động tương đối mạnh, triển khai rộng đã phát huy được tác dụng tích cực. Đặc biệt tình hình cơ sở qua nhiều đợt kiện toàn đã tỏ ra trưởng thành nhiều mặt, đi vào quản lý đời sống xã hội ngày càng có kinh nghiệm và tốt hơn, bước đầu đã tham gia xây dựng và quản lý kinh tế.

Các cơ quan dân cử như HĐND có chú ý đảm bảo sinh hoạt nhưng chưa thật phát huy vai trò của người đại diện.

Ngoài ra, công tác đào tạo, chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ nhất là sự kèm cặp huấn luyện tại chỗ chưa được quan tâm, còn trông chờ ỷ lại. Ý thức về sự kế thừa, trẻ trung hóa đội ngũ cán bộ chưa thật sự chuyển biến, còn trì trệ khả năng.

Nhìn chung, công tác xây dựng và củng cố, phát triển thực lực có một bước tiến bộ, có sự phấn đấu, nhưng về tổ chức và năng lực chưa ngang tầm vóc của yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay.

Hai năm qua, nhất là năm 1978 đặc biệt có nhiều phức tạp khó khăn dồn dập, công tác đột xuất nhiều và cấp bách đòi hỏi có sự khẩn trương, cố gắng lớn, Đảng bộ và nhân dân Quận 10 đã nỗ lực khắc phục và vững vàng đưa các mặt công tác tiến lên, đạt những thành tích cơ bản và to lớn góp phần xứng đáng trong thắng lợi chung của Thành phố, trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội IV nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ và kịp thời của Thành Ủy, nhờ có quyết tâm lớn, nỗ lực cao, đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo, quán triệt được tư tưởng tiến công cách mạng, quan điểm tự lực tự cường và phong trào cách mạng của quần chúng mạnh mẽ. Xu thế phát triển của địa phương Quận 10 là xu thế đi lên với những tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên về mặt chủ quan có những khuyết điểm lớn cần phải nghiêm khắc và tập trung sửa chữa.

Một là : Một số cán bộ lãnh đạo chưa thật sự quán triệt đầy đủ chủ trương cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội là cuộc đấu tranh giai cấp gay go, phức tạp, quyết liệt lâu dài giữa hai con đường “ai thắng ai” và là một quá trình nhưng thật khẩn trương, chủ động và tiến công, giành thắng lợi từng mặt, từng khâu trên từng lĩnh vực để hổ tương tác động thúc đẩy nhau tiến lên giành những thắng lợi lớn và toàn diện, sớm thu hẹp diện, rút ngắn thời gian. Biểu hiện nhiều ngành còn trông chờ cái chung, đợi bên trên, chờ nơi khác chưa mạnh dạn đề ra bước đi, biện pháp phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của ngành, của địa phương để vươn lên.

Hai là: sản xuất chưa thật sự đẩy mạnh và mở rộng, giải quyết công ăn việc làm chưa tích cực chưa nắm chắc điều tra cơ bản lập kế hoạch chưa vững chắc, biện pháp thực hiện chưa cụ thể, chưa chú trọng đến biện pháp quần chúng, do đó một số chỉ tiêu không thực hiện được.

Nổi rõ, trong sản xuất chỉ đạo của quận ủy chưa tập trung đúng mức, vai trò công đoàn chưa làm tốt , động viên công nhân chưa cao, ngành chủ quản ở Quận chưa có kế hoạch cụ thể, biện pháp tổ chức thực hiện thiếu tích cực, tính chủ động tự lực chưa cao, chưa phát huy và dựa vào khả năng quần chúng.

Trong quản lý kinh tế có nhiều tiến bộ nhưng còn nhiều điểm yếu nên chưa đạt yêu cầu về kế hoạch thu mua về biện pháp nắm nguồn hàng, còn vi phạm nguyên tắc chi xuất, tùy tiện giá cả, còn nặng kinh doanh hơn phục vụ (hợp tác xã/TT) còn nhiều sơ hở nên chưa ngăn chặn được các vi phạm về tài sản xã hội chủ nghĩa, tham ô, lãng phí, thất thoát… Nguyên nhân chính là trình độ quản lý kinh tế còn kém, các chế độ hạch toán chưa thực hiện nghiêm chỉnh, nhiều nguyên tắc chưa được tôn trọng, những vụ vi phạm chưa xử lý nghiêm minh, giải quyết không kịp thời.

Ba là: Quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động chưa được phát huy mạnh mẽ, chưa thành phong trào sâu rộng và liên tục, nguyên nhân là chưa quán triệt sâu sắc, đầy đủ, đây là mục tiêu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là động lực, là sức mạnh vô địch của cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Chưa thể hiện xuyên suốt trong từng cơ quan, đơn vị, chưa biểu hiện sự nhuần nhuyển trong từng cán bộ công nhân viên, chưa giáo dục sâu cho quần chúng về cả 2 mặt nghĩa vụ và quyền lợi, đồng thời giáo dục các sai sót của một số ban ngành, cán bộ đảng viên sửa chữa chưa kịp thời nên chưa thật sự tạo một niềm tin và phấn khởi đối với quần chúng, ngoài ra một số chính sách và pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa học tập sâu rộng cho quần chúng.

Bốn là: xây dựng Đảng còn yếu về nhiều mặt: giáo dục, tổ chức, quản lý… nổi rõ là công tác phát triển Đảng, nguyên nhân chính là từng đảng viên, chi ủy, chi bộ chưa nắm vững đường lối, phương hướng phương châm xây dựng Đảng của Trung ương, chưa cụ thể hóa được chỉ thị, nghị quyết yêu cầu của Thành Ủy. Những biểu hiện khá phổ biến là các đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ nặng chuyên, các đoàn thể còn huynh hướng chạy theo chiều nổi không chú trọng chiều sâu để phát hiện nhân tố mới, chưa tích cực bồi dưỡng để bổ sung nguồn cho Đảng, cơ sở Phường vất vã nhiều việc có lúc buông lơi (2/3 chi bộ 2 năm không phát triển được một đảng viên, điểm nổi rõ là không biết tạo nguồn, chưa sát định khu vực cần tập trung như lĩnh vực sản xuất, lưu thông phân phối, cơ sở Phường). Đồng thời những tồn tại chưa nghiêm túc khắc phục: đánh giá quần chúng cách mạng chưa đúng theo quan điểm của Đảng, tư tưởng ích kỷ hẹp hòi, sợ trách nhiệm, sợ khó. Công tác này yếu làm cho việc xây dựng chính quyền chưa đủ mạnh để bổ sung cho ban ngành đoàn thể bị hạn chế, tăng cường hoặc cơ sở nhưng không được ổn định.

Tóm lại, 2 năm qua Quận Đảng bộ đã hoàn thành được nhiệm vụ chính trị, giành thắng lợi to lớn, ưu điểm là cơ bản, còn những thiếu sót khuyết điểm phải hết sức nghiêm túc ra sức nhanh chóng khắc phục sửa chữa.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 1979-1980

Tình hình đất nước ta hiện nay vừa có hòa bình vừa có chiến tranh. Trong tình tình hình mới, có nhiều thuận lợi mới và khó khăn mới nhưng thuận lợi là cơ bản.

Ta đã chiến thắng 2 cuộc chiến tranh có ý nghĩa chiến lược chống Trung Quốc xâm lược đã tạo nên một thế vững chắc mới để trong tình hình nào ta cũng có thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội, thắng lợi này đã làm nức lòng nhân dân ta, làm nhân dân càng tin tưởng Đảng. Nhưng bọn Trung Quốc xâm lược đã gây ra thiệt hại nhiều về người, của và hiện nay vẫn còn âm mưu xâm lược thôn tín nước ta thường xuyên đe dọa và phá hoại làm khó khăn chung đến việc xây dựng đất nước ta.

Trong tình hình chung ấy, địa phương Quận 10 có phong trào cách mạng quần chúng ngày càng mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng trưởng thành đã thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ vừa qua làm cho tình hình chuyển biến sâu sắc, và toàn diện, làm tiền đề cho bước tiến lên nhanh chóng và vững chắc. Nhưng hiện tại còn nổi lên nhiều khó khăn như: đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, giải quyết công ăn việc làm còn bị đọng lúng túng, sản xuất thiếu nguyên vật liệu chưa khắc phục được hậu quả nặng nề của chiến tranh còn phải tiếp tục giải quyết.

Dựa vào tình hình, đường lối chung và căn cứ vào tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ nhất, các nghị quyết của Trung ương Đảng và các nghị quyết của Thành Ủy nhất là tinh thần nghị quyết 5 của Trung ương và nghị quyết của Hội BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ 8 gần đây, địa phương Quận 10 cũng có tầm quan trọng của “Một Thành phố có vị trí đặc biệt quan trọng trong hậu phương lớn của tiền tuyến, phải vương lên gánh vác mọi nhiệm vụ nặng nề về kinh tế, quốc phòng, an ninh chính trị nội địa để làm chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến: cả mặt trận phía Bắc và nước bạn Campuchia anh em trong cuộc kháng chiến.

Do đó năm 1979-1980 Quận Đảng bộ chúng ta phải: “Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, đầy đủ và rộng khắp tạo lên một sức mạnh tổng hợp, tăng lên gấp bội, động viên cao độ tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, truyền thống đoàn kết chống ngoại xâm, tinh thần tự lực tự cường để có khả năng đẩy mạnh sản xuất, không ngừng xây dựng cơ sở vật chất, nhanh chóng quy hoạch, tổ chức sắp xếp lại các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, có kế hoạch cụ thể để khai thác và phát huy thế mạnh về vốn, vật tư, máy móc thiết bị trong khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, có chỉ tiêu sát hợp và biện pháp tích cực, điều phối lao động dân, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng một lực lượng mạnh mẽ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đảm bảo vững chắc về an ninh chương trình, thực hiện kiên quyết và hiệu quả về an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo ra những điều kiện thuận lợi mới tác động mạnh, thúc đẩy nhanh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội giành thắng lợi lớn, toàn diện hơn.

Để thực hiện phương hướng nhiệm vụ đó chúng ta cần tiến hành ngay một số công tác cấp bách.

I/ CÔNG TÁC CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG, SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG:

Tiếp tục đẩy mạnh và kết hợp chặt chẽ giữa cải tạo và xây dựng tăng nhanh tốc độ hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, đưa dần kinh tế và mọi hoạt động đi vào quỹ đạo một cách tích cực, làm cho sản xuất không ngừng phát triển, của cải vật chất tăng lên, vừa có khả năng giải quyết yêu cầu cho địa phương ổn định đời sống nhân dân, vừa góp phần xây dựng Thành phố nhanh chóng trở thành một hậu phương mạnh về mọi mặt, là chỗ dựa vững chắc, có lực lượng bổ sung dồi dào, có nguồn hậu cần đảm bảo cho tiền tuyến.

Về biện pháp cần phải phối hợp vận dụng các hình thức tích cực nhất, khẩn trương nhất, hiệu quả nhất, trước tiên làm cho Đảng bộ thông suốt nhiệm vụ cải tạo kinh tế và văn hóa còn rất nặng nề, nhất là công thương hiệp tư doanh, phải tiếp tục các cuộc vận động chính trị vận động sâu rộng trong quần chúng. Mặt khác tăng cường và phát huy vai của Ban cải tạo, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng những cơ sở đã cải tạo, mở rộng đi lên vững chắc. Điều chú ý quá trình cải tạo là gắn chặt với sản xuất và chăm lo đời sống giải quyết công ăn việc làm.

1.1 Đối với ngành nghề tiểu thủ công nghiệp:

Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng nâng cao phong trào hợp tác hóa, thu hẹp dần diện làm ăn cá thể. Cần nắm chắc hơn nữa khả năng máy móc, vốn liếng vật tư, tay nghề kỷ thuật để khai thác đúng mức thế mạnh về ngành nghề tiểu thủ công nghiệp quận nhà. Cuối năm nay phải quản lý được tất cả cơ sở đang hoạt động còn lại (697) đồng thời kiểm tra để tạo điều kiện cho một số cơ sở ngưng hoạt động phục hồi sản xuất lại (589 cơ sở ngưng hoạt động).

Hướng chung của các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, sử dụng nguyên vật liệu trong nước, tận dụng vật tư phế liệu phế phẩm địa phương để sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu góp phần để đáp ứng kịp thời cho tiền tuyến đồng thời ổn định đời sống và bồi dưỡng sức dân, hậu phương tăng nguồn hàng xuất khẩu. Phấn đấu xây dựng vững chắc đảm bảo chất lượng 10 hợp tác xã và 70 tổ hợp thu hút thêm 6000 lao động trong năm 1979 năm sau tăng gấp đôi. Giá trị tổng sản lượng kế hoạch 45 triệu năm 1979 và thực hiện 55 triệu năm 1980.

Hoàn thành cải tạo các hộ A công nghiệp còn lại trong quý 3/79 dưới hình thức xí nghiệp hợp tác, sắp xếp vào tổ hợp (48 hộ) tích cực phối hợp với các ngành chủ quản cấp trên để cải tạo theo ngành, chủ động quy hoạch và tổ chức sắp xếp lại sản xuất, trước tiên tập trung đẩy mạnh một số ngành như cơ khí, sản xuất phụ tùng xe đạp, công cụ phục vụ nông ngư nghiệp. Gom dần ngành nhôm về một khu vực thuận lợi chóp sản xuất và bảo vệ môi sinh như Phường 21, phấn đấu trong năm 1979 xây dựng thêm 2 hợp tác xã và 20 tổ hợp thu hút khoản 1500 lao động.

Ngành dệt da may mặc xây dựng thêm 3 hợp tác xã, 20 tổ hợp thu hút thêm 750 lao động, có kế hoạch cụ thể để cuối năm 1979 tất cả cơ sở chế biến lương thực thực phẩm đều được phục hồi đảm bảo nhu cầu chế biến 100% cho địa phương và góp phần tăng cường cho Thành phố (33 cơ sở).

Xem thêm:: Cách trồng chanh dây ở mỹ

Ngoài ra các cơ sở sản xuất các mặt hàng truyền thống địa phương có giá trị xuất khẩu cần đặc biệt duy trì và củng cố như sơn mài, điêu khắc, chân trổ bằng điện, làm đồ mỹ nghệ bằng bạc (60 cơ sở) và phát triển thêm 5 tổ hợp giải quyết được khoảng 2000 lao động.

Đặc biệt là phải khẩn trương có dự kiến kế hoạch chuyển một số cơ sở sản xuất phục vụ thời chiến (như cơ khí Thành Hưng tận dụng phế liệu sản xuất chông, cơ sở Trường Sơn sản xuất bình ton bộ đội, hoặc nghiên cứu những cơ sở chế biến có thiết bị hiện đại công suất cao như Tân Hóa để sản xuất các thứ lương thực khô).

Muốn đẩy mạnh công cuộc cải tạo nói chung và đảm bảo phục vụ tốt cho đời sống, cho sản xuất nói riêng, các ngành ngân hàng, tài chánh, thuế vụ phải phát huy đầy đủ vai trò chức năng của mình, tích cực và đồng bộ làm đòn xeo tác động vào. Để đạt được chỉ tiêu trên, ngân hàng có kế hoạch cho vay từ 1,5 đến 2 triệu đồng, riêng cho ngành cơ khí tăng 50%, nhà đất cần có kiến nghị lên trên dành khoảng 50 căn nhà có diện tích rộng phục vụ sản xuất.

Đi đôi với phong trào lao động sản xuất phải phát động cho được phong trào tiết kiệm lao động, vật tư, nhiên liệu, chống tham ô, lãng phí, móc ngoặc, chuồng hàng, làm ăn gian dối. Đảm bảo chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, có khuyến khích vật chất cho người sản xuất, phát huy quyền làm chủ tập thể của công nhân, đẩy mạnh phong trào thi đua hợp lý hóa sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất cao. Để tăng cường vai trò đoàn thể công đoàn, thanh niên trong các cơ sở sản xuất.

1.2 Đối với nhà đất

Hoàn thành cải tạo đối tượng có nhà và đất cho thuê diện 77-78 chưa cải tạo. Nắm chắc xử lý quản lý số nhà vắng chủ, nhà chiếm ngụ bất hợp pháp, nhà sĩ quan, các chung cư, cư xá, chuẩn bị đầy đủ có kế hoạch cụ thể cho công tác 2/4.

Tiếp tục giải quyết nhanh gọn việc phân phối nhà tư sản thương nghiệp chuyển sang sản xuất cho công nhân, cửa hàng, nhà trẻ, mẫu giáo… cần nghiên cứu điều chỉnh phân phối hợp lý nhà cho cán bộ công nhân viên đúng tiêu chuẩn quy định, thực hiện tốt chính sách thu tiền nhà theo chế độ đã quy định.

Về mặt xây dựng cơ bản tích cực thực hiện hoàn thành theo kế hoạch 1979: hoàn chỉnh các công trường chuyển tiếp như trường Thanh niên xây dựng cuộc sống mới, hai nhà vệ sinh công cộng Phường 5, Phường 20 hoàn thành công trình khởi công mới như trường cấp 1,2 Diên Hồng, đồng thời xúc tiến gấp các công trình sửa chữa như trường học Thiên Hộ Dương, 3 nhà vệ sinh, hệ thống cống thoát nước ở Phường 5 và 21.

1.3 Đối với ngành giao thông vận tải:

Hoàn thành cải tạo quản lý tốt các loại xe do Quận quản lý, củng cố các tổ hợp đã có, quản lý chặt lao động, nhiên liệu, quy định giá cả chuyên chở.

Các Phường cần quản lý và sử dụng tốt các loại xe 3 bánh không động cơ, phối hợp với Quận sắp xếp và ổn định bến bãi có trật tự và vệ sinh, tiếp nhận quản lý sử dụng tốt đoàn xe vận tải nhẹ do Thành phố phân cấp quản lý.

1.4 Đối với ngành thương nghiệp:

Sớm hào thành cải tạo các hộ tư sản thương nghiệp xét và giải quyết dứt điểm mọi tồn tại về cải tạo vừa qua trong quý 3/1979. Tập trung khẩn trương cải tạo để sử dụng các cơ sở ngành ăn uống tư bản tư doanh, sắp xếp và tổ chức lại đại bộ phận những người kinh doanh ăn uống nhỏ để cùng với mạng lưới ăn uống quốc doanh hợp tác xã phục vụ tốt hơn nữa đời sống nhân dân lao động cũng như đặc biệt chú ý đến các nhà ăn tập thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà trẻ, các lực lượng vũ trang… vừa nâng cao chất lượng, dinh dưỡng vệ sinh, vừa tăng phần lịch sự văn minh, cần lựa chọn sử dụng một số người tốt, có kỹ thuật nghiệp vụ vào mạng lưới ăn uống công cộng. Nói chung là thực hiện đúng chỉ thị 340/TTg của Thủ Tướng Chính phủ và để thực hiện tốt cần nắm lại thật chắc số hộ kinh doanh ăn uống và dịch vụ để có kế hoạch tiến hành cụ thể từng bước.

Tiếp tục sắp xếp các chợ, xây dựng nhiều tổ mua bán chung, tăng cường giáo dục Ban quản lý các chợ để đảm bảo tốt trật tự vệ sinh, quản lý giá cả, chú ý các chợ lớn, Nguyễn Tri Phương, Chí hòa đồng thời theo sát các chợ nhỏ. Cần nghiên cứu tổ chức sớm khu vực chuyên bán phụ tùng xe đạp (đường Lý Thái Tổ), 1 chợ chỉ buôn bán đồ cũ để ta vừa quản lý kiểm soát và thu thuế (chợ Nguyễn Tri Phương, đồng thời đi đôi ta cũng vừa có biện pháp nghiêm cấm, trừng trị thích đáng số người cố tâm chợ trời, chiếm lòng lề đường, làm ăn phi pháp.

Củng cố xây dựng mạng lưới lưu thông phân phối từ Quận cho đến Phường. Các cửa hàng chuyên doanh Quận phải củng cố tăng cường các mặt phục vụ nhân dân tốt hơn nữa. Kiện toàn về tổ chức nhân sự và mở rộng hoạt động các hợp tác xã/TT Phường, cần có sự phối hợp và theo kế hoạch của Quận, tránh tình trạng trên chưa đủ sức, dưới ngồi chờ. Quận kế t hợp với Thành phố phải đảm tránh tốt khâu chạy hàng từ các tỉnh cố gắng giữ được các mối cũ, tạo thêm nhiều nguồn mới để không ngừng nâng cao lượng hàng hóa. Cần phải lưu ý việc chuẩn bị các phương tiện vận chuyển để đảm bảo phân phối kịp thời (phạm vi trong Quận, Phường dùng xe ba gát đạp) hạn chế thấp thất việc chậm trể làm hao hụt mất phẩm chất hàng hóa. Điều quan trọng nhất là hàng nhiều, giá hạ phục vụ là chính.

Tăng cường kiểm soát quản lý kinh tế, thực hiện đúng chế độ nguyên tắc, giải quyết nhanh gọn không để hàng hóa ứ đọng, hư hao, cũng như mọi kho tàng tài sản khác không được thất thoát. Cần có khen thưởng đúng mức, kỷ luật nghiêm minh, xử phạt kịp thời.

Ngành thương nghiệp nói chung điều quan trọng là nắm được nguồn hàng, phục vụ tốt 2 bữa ăn hàng ngày của quần chúng lao động, phải theo quan điểm giai cấp, đi theo đường lối quần chúng, để thực hiện đúng chính sách phân phối, đúng đối tượng, không bình quân. Chú ý khâu cân, đong, đo, đếm đúng và chính xác, hàng đến tận tay nhân dân. Chú trọng việc đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ công nhân viên ngành thương nghiệp về nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất đạo đức để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trong kế hoạch 1979 ngành thương nghiệp nghiên cứu kết hợp chặt với công nghiệp để quản lý sản phẩm nắm nguồn hàng tổ chức thu mua từ 5-7 triệu đồng hàng sản xuất trong khu vực tự sản tự tiêu để phục vụ nhân dân trong Quận và trao đổi 2 chiếu với các nơi khác. Ngành thương hiệp cần chú trọng khắc phục sớm tình trạng sau cải tạo khâu quản lý nguồn hàng còn buông lõng, lưu thông phân phối chưa tốt.

1.5- Điều phối lao động và bố trí dân cư:

Quá trình cải tạo, đẩy mạnh sản xuất cũng là quá trình ta phải gắn chặt việc giải quyết công ăn việc làm, điều phối lao động bố trí lại dân cư.

Từ nay đến cuối năm 1979 phấn đấu giải quyết được khoảng 9.000 người thất nghiệp, để năm sau cơ bản giải quyết xong (1980/10.000). Hướng chủ yếu là thu hút vào các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, vận động đưa đi thêm vùng kinh tế mới Minh Hải vừa đủ lấp cho 1 xã với 1000 lao động. Phần lớn sẽ chuyển ra xây dựng kinh tế ở ngoại thành theo kế hoạch của Thành phố. Số đồng bào kinh tế mới chạy về tiếp tục vận động đưa đi, tạo điều kiện thuận lợi hơn về ăn ở. Cần chú trọng bố trí việc làm cho số học sinh cấp II,III thi rớt, thôi học khoảng 5000. Điều cần thiết là luôn luôn theo sát nắm chắc số lao động, người có tay nghề và kỹ thuật để phục vụ cho yêu cầu địa phương và sẵn sàng cung ứng theo yêu cầu kế hoạch của Thành phố khi cần.

II/ CÔNG TÁC AN NINH VÀ QUỐC PHÒNG:

1- VỀ AN NINH: ngày càng phải đảm bảo vững chắc và ổn định hơn tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập của nhân dân lao động, phát động mạnh mẽ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn chặt với truy quét liên tục những phần tử có nguy hại đến an ninh chính trị và trật tự xã hội bằng nhiều biện pháp tích cực và kiên quyết: tập trung cải tạo, giáo dục tại chỗ, quản lý, kiểm tra, cưỡng bức lao động, giải quyết công ăn việc làm. Chú ý không lấy biện pháp hành chánh thay cho biện pháp tuyên truyền giáo dục phát động quần chúng. Điều chú trọng là phải bám địa bàn, nắm chắc đối tượng, theo sát tình hình, làm tốt công tác hộ tịch hộ khẩu.

a- Tình hình hiện nay phải hết sức đề cao cảnh giác, phải chủ động tiến công mạnh mẽ và liên tục bọn tình báo, gián điệp bọn phản động hiện hành, chú ý bọn tay sai của bọn phản động Bắc Kinh và đế quốc Mỹ còn cài lại hoặc mới xâm nhập, phá vỡ các tổ chức của chúng. Phải ý thức đầy đủ tình hình có phức tạp để luôn luôn chủ động, phòng từ bên dưới, ngừa từ bên trong, đồng thời kiên quyết và kịp thời trấn áp, đập tan ngay từ đầu những mầm móng phản cách mạng, phòng chống không để xảy ra bạo loạn hoặc biến động chính trị gì, đảm bảo an toàn xã hội bất cứ trong tình huống nào. Đặc biệt phải có biện pháp tích cực nhạy bén đấu tranh chống tuyên truyền xuyên tạc chiến tranh tâm lý của địch hiện nay đang phá ta dữ dội.

Triển khai phương án để chủ động đối phó, chống bạo loạn lật đổ ngăn chặn kịp thời các cuộc biểu tình bằng cách khoanh lại, giải tán dập tắt nhanh gọn chủ yếu bằng lực lượng quần chúng, tránh bị khiêu khích. Đặc biệt chú ý các địa bàn đông người Hoa phức tạp chính trị, cần có chỉ đạo điểm để thường xuyên rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn diện. Có kế hoạch cụ thể bảo vệ các cơ quan, kho tàng quan trọng của Quận. Riêng đối với khu vực đông người Hoa trong tình hình hiện nay cần làm cho họ thấy rõ bọn xâm lược Trung Quốc là kẻ thù chung của nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc, cố tình gây chia rẻ dân tộc, lợi dụng và làm khổ người Hoa. Làm cho họ thấy được chính sách đúng đắn của ta và kêu gọi họp chấp hành đúng pháp luật, đồng thời phải nghiêm trị bọn phản động tay sai tập đoàn phản động Bắc Kinh.

b- Tăng cường công tác phòng gian bảo mật, phòng chống nội gián đề cao tổ chức kỹ luật trong tất cả mọi cơ quan, ban ngành đoàn thể, chấn chỉnh sắp xếp công việc lưu trữ bảo quản hồ sơ, khắc phục ngay tình trạng thờ ơ xem thường, làm mất mát tài liệu, hay hội họp mà không cảnh giác. Cần thường xuyên giáo dục nội bộ ý thức phòng gian, tránh phát ngôn bừa bãi, thiếu trách nhiệm làm tiết lộ nội tình và bí mật của cơ quan, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

c- Phải tích cực và nhanh chóng ổn định trật tự an toàn xã hội nhất là trong thời chiến bọn lưu manh côn đồ, cướp giựt, gian thương… sẽ có nhiều hoạt động gây rối, các tệ nạn xã hội cũng để phát sinh. Cho nên ta phải thẳng tay trừng trị, kiên quyết bài trừ để làm hạn chế tối đa về phạm pháp hình sự, đẩy lùi một bước quan trọng về tệ nạn xã hội. Thường xuyên mở các đợt quét chợ trời, xóa tụ điểm giải phóng lòng lề đường. Chú ý các bến xe, các Phường trọng điểm (2,12,5).

Để đảm bảo an ninh vững chắc, an toàn trật tự xã hội, bảo vệ kẻ bên trong, phòng chống tốt bên ngoài, phải đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, chất lượng cao từ mọi cơ quan đơn vị đến tất cả cơ sở Phường, xây dựng được nhiều cơ quan, đơn vị và khu vực an toàn để cuối năm 1979 chiếm 1 tỷ lệ đáng kể và sang năm 1980 cơ bản hoàn thành. Đồng thời phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa áp dụng luật pháp thời chiến trong mọi lĩnh vực, ối với mọi cơ quan, mọi ngành, mọi cấp, mọi người.

d- Để hoàn thành nhiệm vụ hiện nay phải tích cực củng cố xây dựng ngành công an, thật vững mạnh, thật sự là công cụ sắc bén của chuyên chính vô sản. Phải tích cực phát triển đủ số lượng, phải tăng cường nâng phẩm chất, chịu sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng. Các ban ngành cần hợp tác chặt chẽ và hổ trợ công an hoàn thành nhiệm vụ. Cần nhanh chóng bố trí lực lượng thích hợp theo mô hình mới và đưa mọi mặt công tác đi vào nề nếp hơn nữa.

1.2- Về quốc phòng:

Tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và ngoài nhân dân tình hình mới, nhiệm vụ mới, xác định kẻ thù, nâng cao lòng yêu nước, yêu xã hội chủ nghĩa, thấy rõ nhiệm vụ tăng cường quốc phòng chiến đấu và sẳn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội là nhiệm vụ cấp bách và cũng từ đó thi hành lệnh tổng động viên và nghĩa vụ quân sự nghiêm chỉnh.

Trước mắt củng cố lực lượng hiện có của Quận lất chất lượng làm chính, thường xuyên học tập chính trị, trao dồi chiến kỹ thuật để đơn vị bộ đội địa phương Quận thành lực lượng nòng cốt của địa phương. Xây dựng phát triển lực lượng tự vệ vũ trang đủ tiêu chuẩn, đảm bảo mỗi Phường được 1.B, được huấn luyện tốt thành lực lượng mạnh ở địa phương về chính trị tư tưởng và nghiệp vụ, đồng thời đáp ứng yêu cầu bổ sung cho lực lượng cơ động của Quận hoặc Thành phố.

Củng cố và xây dựng các đội tự vệ cơ quan, trường học, xí nghiệp được vững mạnh, huấn luyện theo chương trình chính quy đủ sức chiến đấu bảo vệ tại chỗ và hợp đồng chiến đấu tốt khi cần thiết. Ở Phường phải phát triển mạnh tự vệ rộng rải, phải dày công luyện tập và qua đó cần nắm chắc để có thể sử dụng phục vụ tốt cho chiến đấu khi cần thiết. Cố gắng giữa năm 1979 mọi Phường đều có 1C, các Phường trọng điểm được 1Đ đẩy mạnh hơn D dân quân của Phường 25.

Khẩn tương hoàn thành các phương án phòng chống bạo loạn, thường xuyên bổ sung quy hoạch dưới sự chỉ huy của BCH thống nhất, các lực lượng kể cả quân sự, công an và quần chúng có kế hoạch phòng thủ chung, từng địa bàn xung yếu, từng cơ quan, xí nghiệp quan trọng. Quân sự hóa tất cả cơ quan, ban ngành, đoàn thể, xí nghiệp, trường học, bệnh viện và biến thành những pháo đài thép. Cần bổ sung gấp các Phường thiếu chỉ huy bằng tăng cường hoặc xây dựng tại chỗ không để thiếu. Phấn đấu theo hướng tích cực đào tạo tại chỗ cấp chỉ huy Phường đủ 4 cán bộ , củng cố ngay ban chỉ huy thống nhất từ Quận cho đến Phường đồng thời phải phát huy vai trò của Hội đồng nghĩa vụ quân sự nhất là ở Phường có kế hoạch toàn diện, xuyên suốt và luôn toàn diện, xuyên suốt và luôn luôn chủ động để làm tốt công tác tuyển quân, đảm bảo yêu cầu và kịp thời cho từng đợt. Về biện pháp phải chú trọng phối hợp các ban ngành, đoàn thể trong công tác vận động tuyên truyền thực hiện lệnh tổng động viên, thi hành nghĩa vụ quân sự để thành phong trào sâu rộng có khí thế: “tiền tuyến giỏi, hậu phương hay”. Song song phải áp dụng những biện pháp mạnh thích đáng và hiệu quả đối với số trốn tránh không thi hành luật pháp Nhà nước. Cần chú trọng tốt cả cán bộ , đảng viên, các cơ quan ban ngành các cấp phải gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh. Phải chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

III/ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA:

a- Về tư tưởng: Cần quán triệt và xuyên suốt trong mọi lĩnh vực hoạt động, công tác tư tưởng văn hóa là một cuộc cách mạng gắn chặt với cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật trong quá trình đi lên của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng là phát huy tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, truyền thống đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm, khơi dậy mạnh mẽ chí khí quật cường của dân tộc có một lịch sử vẽ vang 4000 năm văn hiến dựng nước và giữ nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao tinh thần tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng đất nước và đề cao tinh thần tiến công cách mạng và củng cố 1 miền tin vững chắc quyến chiến quyết thắng giặc Trung Quốc xâm lược và bất cứ kẻ thù nào, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Trước mắt khẩn trương làm cho nội bộ nhận thức đầy đủ và giáo dục sâu rộng ngoài nhân dân hiểu rõ cả nước là một chiến trường hậu phương và tiền tuyến gắn bó là một, trách nhiệm đầy đủ chi viện vô hạn với tinh thần: “Quân thù động đến 1 tấc đất yêu quý là đụng đến cả nước ta, chúng giết hại 1 người dân Việt Nam là mắc nợ máu với đồng bào cả nước”, từ đó mà động viên sức người, sức của, cùng Thành phố đóng góp phần cao nhất cho cuộc kháng chiến chống bọn Trung Quốc xâm lược, đồng thời làm đầy đủ nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với Lào và Campuchia.

Để thực hiện được nội dung trên công tác chính trị tư tưởng và tuyên truyền phát động phải mang tính chất chiến đấu cao, nhạy bén, kịp thời, và tính chất quần chúng sâu sắc, cần phải 1 đội ngũ cán bộ vững vàng luôn luôn được bồi dưỡng, có biện pháp cụ thể, hình thức phong phú sáng tạo và phù hợp.

Phát huy cao, đầy đủ và rộng khắp quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động về kinh tế, văn hóa và xã hội, phải giáo dục cả 2 mặt nghĩa vụ và quyền lợi, luôn luôn tạo điều kiện để quần chúng phát huy. Tăng cường hiệu lực luật pháp thời chiến. Tiếp tục vận động quần chúng tích cực tham gia thực hiện thông tri 96 của Hội đồng Chính phủ, nghị quyết 228 của Trung ương Đảng và nghị quyết 28,29 của Thành Ủy.

Đối với cán bộ, đảng viên cần phải giáo dục sâu sắc về quan điểm quần chúng, có sự chuyển biến mới về việc nhìn và đánh giá quần chúng cho đúng theo quan điểm của Đảng, để dám tin dựa vào quần chúng.

Xem thêm:: Cách đi làm ở mỹ

Giáo dục tinh thần đoàn kết, nhất trí với mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, phát huy tính chủ động trong từng người cán bộ , nâng cao tính chính xác trong chủ trương, ý thức cao về tinh thần tổ chức kỷ luật, nhận thức đầy đủ về vai trò trách nhiệm, tính tiền phong của người đảng viên, chú ý thực hiện chính sách đối với cán bộ , chiến sĩ chuyển ngành và phục viên, động viên giáo dục để sẳn sàng làm nhiệm vụ thời chiến khi Đảng gọi. Đồng thời chống tư tưởng cục bộ, bản vị, đấu tanh loại bỏ những biểu hiện nể nang, dựa nhau, ăn bè hợp cánh, cương quyết giải quyết cho tận gốc đừng để ăn sâu thấm dần, làm mất đoàn kết, đây cũng là một trọng tội. Luôn luôn trao dồi phẩm chất cao quý của người đảng viên Cộng sản. Hiện nay vi phạm quyền làm chủ tập thể của nhân dân là phá hoại chính sách, ăn cắp của dân (tài sản xã hội chủ nghĩa) là có tội với Tổ quốc, ức hiếp dân là phản bộ giai cấp, lợi dụng dân là một điều đê tiện.

Đối với số cán bộ công nhân viên , chiến sĩ mới giải phóng, cần phải đặc biệt chú ý giành nhiều thời giờ để giác ngộ về giai cấp về lý tưởng cộng sản, củng cố một niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng. Đối với số trí thức, cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật trong tình hình hiện nay cần phải thực hiện tốt nghị quyết 42 và chỉ thị 3337 của Thường vụ Thành Ủy theo phương hướng và chính sách: đoàn kết tin dùng, giúp đỡ tiến bộ, đảm bảo đời sống, đảm bảo điều kiện và phương tiện làm việc.

Khi động viên người ra tiền tuyến cần phải hết sức quan tâm làm tốt chính sách hậu phương: chăm sóc cả tinh thần và vật chất đối với tất cả gia đình thương binh liệt sĩ, bộ đội, nghĩa vụ quân sự, thanh niên xung phong, con em liệt sĩ.

Việc cấp bách là phát động sâu rộng, phong trào thi đua tiết kiệm lao động sản xuất, tòng quân giết giặc, 8 tiếng năng suất cao, 2 giờ quân sự tốt. Hưởng ứng lời kêu gọi của BCH Trung ương Đảng bằng hành động cách mạng cụ thể, thực hiện nghiêm chỉnh lệnh tổng động viên thi hành đúng nghĩa vụ quân sự.

b- Về văn hóa xã hội: Nội dung bao quát sâu sắc và xuyên suốt là xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. “Xây dựng nền văn hóa mới là quá trình bồi đắp tư tưởng của giai cấp công nhân những tình cảm lành mạnh, những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đấu tranh quét sạch ảnh hưởng của văn hóa thực dân phong kiến tư sản và những nhân tố lạc hậu trong xã hội”. Bằng các biện pháp rất tích cực, hình thức phong phú và sát hợp, phải kết chặt xây nhiều chống mạnh liện tục và kiên quyết. Huy động một cách hiệu quả tất cả các hình thức văn hóa, thông tin từ Quận cho đến Phường, từng cơ quan đến trường học, xí nghiệp phục vụ đắc lực kịp thời mọi nhiệm vụ chính trị kinh tế, quốc phòng, đảm bảo được yêu cầu: “Người người đều nghe, nhà nhà điếu biết nghe để hiểu, biết để làm”. Đi đôi với việc xây dựng con người, nếp sống mới phải triệt để chống mọi ảnh hưởng tàn dư của nền văn hóa nô dịch, ngoại lai, xóa gấp mê tín dị đoan, tẩy nhanh những phong thái, suy đồi, tiếp tục giải quyết tệ nạn xã hội, giáo dục ngăn chặn kịp thời những tư tưởng phóng khoáng, sống vội của các lứa tuổi thanh niên để nẩy sinh trong thời chiến.

Đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng rộng xuống Phường sâu vào cơ quan, trường học và xí nghiệp, với sắc thái mới “sản xuất và chiến đấu, hậu phương và tiền tuyến”. Các phương tiện phục vụ cho thông tin tuyên truyền như: xe phóng nhanh, hệ thống loa… phải trang bị đủ sức hoạt động, các phòng đọc sách, thư viện, viện bảo tàng xây dựng phát triển thêm, các khu vui chơi cần nghiên cứu có quy hoạch, trước mắt tập trung cảo tại khu Việt Nam Quốc tự thành khu trung tâm văn hóa Quận, có kế hoạch xây dựng từng bước, chủ yếu dùng lao động thủ công xây nhanh “ Ao cá Bác Hồ” chuẩn bị đầy đủ và làm một phần vào cuối năm 1979 và hoàn thành trong quý I/1980, khu vực cây xanh và công viên vào khoảng cuối năm.

Tóm lại, “nhiệm vụ trung tâm của văn hóa văn nghệ là phải đưa được nội dung nghị quyết Đảng thấm sâu vào con người chuyển thành nhận thức, tình cảm sâu sắc, thành sức mạnh hành động cách mạng thiết thực thông qua các phong trào cách mạng của thành phố và địa phương, mà xây dựng con người Việt Nam mới XHCN”. Mỗi cuộc tuyên truyền giáo dục, phát động quần chúng phải tạo ra cho được phong trào hành động cách mạng cụ thể vừa có khí thế, vừa thiết thực, mang lại những hiệu quả về kinh tế, đời sống, an ninh Tổ quốc, đặc biệt những gương tốt phải được nhân ra, những nhân tố mới phải được bồi dưỡng và xây dựng.

Trong tình hình hiện nay công tác chống lại tuyên truyền xuyên tạc tạo tâm lý chiến, gây hoang mang kích động của bọn phản động phải được đặt lên hàng đầu. Biện pháp chủ yếu là phải làm cho quần chúng thông suốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn luôn cảnh giác cao độ. Đội ngũ ta phải vững vàng “nhạy cảm chính trị” dùng biện pháp quần chúng tuyên truyền quần chúng, đối phó kịp thời nhạy bén với địch, khắc phục ngay tình trạng nghe để đó, xin ý kiến chờ thỉnh thị, để bị động, đối phó đở gạt.

Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể biến thành phong trào quần chúng luyện tập rộng rãi, chú trọng thể dục quốc phòng. Củng cố ngay phòng thể dục thể thao, đào tạo gấp đội ngũ có khả năng, nhạy phong trào để kết hợp với Quận đoàn thanh niên làm nòng cốt và rầm rộ đưa phong trào “thanh niên khỏe phụng sự Tổ quốc”.

Ngành y tế ngoài chức năng bình thường bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, cần lưu ý phối hợp chặt chẽ với Hội chữ thập đỏ xây dựng thành mạng lưới với hàng nghìn đội viên được huấn luyện thành thạo đáp ứng cho yêu cầu trước mắt và sẳn sàng phục vụ tốt khi có chiến sự. Bộ phận y tế trao đổi với BCH thống nhất để có kế hoạch phục vụ đắc lực kịp thời và luôn luôn chủ động trong mọi tình huống xảy ra. Cần tiết kiệm để có dự trữ một số phương tiện cũng như thuốc men phục vụ cho chiến đấu, ngay cả phải sẳn sàng có 1 đội ngũ đông đảo y tá cứu thương phục vụ cho chiến trường, bổ sung vào các lực lượng võ trang. Cần có kế hoạch đào tạo ngay hàng loạt. Các phong trào vệ sinh phòng dịch, phòng bệnh phải được duy trì và đẩy mạnh hơn, chú ý đưa phong trào vận động kế hoạch hóa gia đình tiến lên một bước mới, phấn đấu năm 1979 đạt chỉ tiêu 15.000 người thực hiện.

Ngành giáo dục cần làm tốt nhiệm vụ tiến hành cuộc cải cách giáo dục. Làm tốt việc chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ để trở thành con người Việt Nam mới, người làm chủ tập thể và phát triển toàn diện để kế tục sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, hết lòng xây dựng chủ nghĩa xã hội, sẳn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Cần chú ý thực hiện tốt các phương châm: học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội. Đặc biệt hiện nay nhà trường có trách nhiệm giáo dục động viên học sinh và phụ huynh chấp hành tốt lệnh tổng động viên, thi hành nghĩa vụ quân sự.

Trong năm 1979-1980 phấn đấu huy động hết 12.000 học sinh trong diện cấp 1,2 chưa đến trường, có kế hoạch đảm bảo cho 200 phòng học với khoảng 16.000 chỗ ngồi, đảm bảo 1000 các cháu vào trường mẫu giáo (còn 7600 chiếm 56% chưa đi học), phát triển thêm mạng lưới nhà trẻ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công nhân viên sản xuất và sẵn sàng chiến đấu, cố gắng năm 1979 được 45, năm sau nâng lên 70 nhà trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh học bổ túc văn hóa , phát triển tốt hệ tại chức, chú ý địa bàn xí nghiệp, xây dựng một trường tập trung; để khắc phục khó khăn hiện nay Ban nhà đất có kế hoạch đề xuất xin Sở khoảng 80 căn nhà, Phòng Tài chánh và cơ quan ban ngành từ Quận cho đến Phường “góp nhặt” gổ vụn dành cho các trường.

IV- CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỰC LỰC VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC:

Tăng cường củng cố hệ thống chuyên chính vô sản vững mạnh từ Quận cho đến Phường để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị hiện nay. Tiếp tục kiện toàn mọi tổ chức, sắp xếp lại bộ máy thật gọn nhẹ, quân sự hóa có hiệu suất cao, phân công cải tiến lề lối làm việc phù hợp với thời chiến, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, đi đôi với kỹ luật nghiêm minh, xử phạt kịp thời, khen thưởng đúng mức và triệt để chống mọi biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, ngán ngại.

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao tính chủ động, làm cho mọi cấp, mọi ngành nắm chắc chủ trương đường lối dám nghĩ, dám làm kịp thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra và nghiêm chỉnh chấp hành mọi mệnh lệnh. Phải gấp rút đẩy mạnh phát triển lực lượng cách mạng, kiện toàn nhanh chóng tổ chức cả về chất lẩn lượng, để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ , không đội ngũ kế thừa.

1.1- Công tác xây dựng Đảng: nhiệm vụ hiện nay rất nặng nề và khó khăn, vừa cấp bách vừa lâu dài là lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Trung Quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Phải nổ lực xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

a- Về chính trị tư tưởng: Tạo sự chuyển biến sâu sắc về tình hình nhiệm vụ mới, xây dựng Đảng bộ thành một đội ngũ cán bộ , đảng viên có quan điểm lập trường vững vàng, có tư tưởng tiến công cách mạng, và tính chiến đấu cao, có tinh thần tổ chức kỹ thuật và luôn luôn gương mẫu đầu tàu, xây dựng một đội ngũ có phẩm chất đạo đức, vừa có trình độ chính trị văn hóa , khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên môn, để có khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị hiện nay.

Về lý luận cơ bản toàn thể cán bộ đảng viên học xong chương trình 13 bài cơ bản trong năm 1979 và 6 tháng đầu năm 1980 xong chương trình 25 bài cơ bản.

b- Về tổ chức: Phát huy thắng lợi của Đại hội Đảng, từ đó kiện toàn hệ thống chuyên chính vô sản thành một sức mạnh tổng hợp. Tiếp tục củng cố, xây dựng kiện toàn cơ sở Đảng ở cơ quan, trường học, xí nghiệp, bệnh viện thật vững mạnh, nhất là chi bộ Phường có đủ khả năng lãnh đạo toàn diện, thực sự là một chi bộ biết tự động công tác, là một pháo đài chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết. Đồng thời phải giải quyết các tồn tại. Sau Đại hội về mặt đoàn kết nội bộ, 5 ngọn cờ chưa được đồng bộ, chưa được phát huy, bộ máy chưa thật sự trong sạch, năng lực còn kém… nhanh chóng ổn định bộ máy, thực hiện đúng chế độ sinh hoạt Đảng, bảo đảm chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí, cải tiến lề lối làm việc cho phù hợp với tình hình hiện nay, nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo, thỉnh thị, nghiêm túc đấu tranh tự phê bỉnh và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ. Chú trọng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phải phát huy dân chủ nội bộ. Tôn trọng và thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo, cơ quan quản lý, nhân dân làm chủ, Đảng bộ chú trọng đến đội ngũ đảng viên trẻ, nữ và tăng thành phần giai cấp công nhân trong tổ chức Đảng.

Các nơi chưa thành lập chi bộ được, cần xây dựng các tổ trung kiên nhất là các trường học, cửa hàng, hợp tác xã… chú trọng xây dựng tổ chức Đảng ở khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khu vực lưu thông phân phối. Phấn đấu đến cuối năm 1980 không còn chi bộ kém.

Muốn xây dựng Đảng vững mạnh, trước tiên các Ban tổ chức, Kiểm tra, Tuyên huấn, phải kiện toàn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

c- Công tác phát triển Đảng: công tác phát triển Đảng được đặt ra hàng đầu đối với Đảng bộ chúng ta hiện nay, một khuyết điểm kéo dài chưa được sớm khắc phục, công tác phát triển Đảng kém, nguyên nhân chính là đánh giá quần chúng không đúng, không biết tạo nguồn, chưa xác định khu vực cần phải tập trung như ở Phường, khu vực sản xuất, lưu thông phân phối.

Phát triển Đảng phải nhằm đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng từng Phường, từng cơ sở trước tiên phải xác định cho được nhiệm vụ chính trị cụ thể đề ra yêu cầu, phương hướng, kế hoạch và biện pháp tích cực xây dựng Đảng

Muốn xây dựng phát triển Đảng vững về mọi mặt, phải nắm vững đường lối phương hướng, phương châm xây dựng Đảng của Trung ương.

Phải có biện pháp thật tích cực và cụ thể để tổ chức thực hiện, điều quan trọng là nội bộ Đảng phải thật quán triệt, từng đảng viên phải thể hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác phát triển Đảng. Qua phong trào hành động cách mạng của quần chúng phải có nhân tố tích cực xây dựng phát triển Đảng. Các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, công đoàn phải bổ sung nguồn cho Đảng, nhất là Đoàn TNCS, lực lượng công nhân trẻ.

Trong năm 1979-1980 tích cực lựa chọn một số đối tượng Đảng đã được bồi dưỡng (203) và những nhân tố tư tú đã được phát hiện để phát triển Đảng. Cố gắng các công ty ở Quận có chi bộ, các cửa hàng, hợp tác xã đề có tổ chức Đảng hoặc đảng viên, các nơi yếu như trường học đều có tổ trung kiên.

d- Công tác quy hoạch cán bộ : Gấp rút đào tạo một đội ngũ cán bộ cốt cán từ Quận cho đến cơ sở luôn luôn có sự kế thừa để hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng, cần có quy hoạch về cán bộ . Phải chuẩn bị cho lâu dài, mạnh dạn sắp xếp cho số cán bộ trẻ đi học lớp dài hạn, số lớn tuổi đi học ngắn hạn hoặc tại chức, đồng thời cũng đặc biệt chú trọng số đoàn viên ưu tú, thành phần cơ bản, có triển vọng, hoặc các đối tượng Đảng được lựa chọn cho đi học các lớp nghiệp vụ dài hạn do Thành, Trung ương mở. Phải chủ động có kế hoạch cho từng đợt, từng năm để không bao lâu Đảng bộ sẽ có một đội ngũ đảng viên trẻ, khỏe, có trình độ chính trị, có nhiệm vụ chuyên môn, có khả năng quản lý

e- Công tác kiểm tra Đảng: là một yêu cầu không thể thiếu được trong công tác xây dựng Đảng nhất là trong tình hình, nhiệm vụ mới hiện nay, công tác kiểm tra phải phát huy cho được tinh thần chủ động tiến công và giáo dục. Nhiệm vụ chủ yếu là phải tăng cường giáo dục chủ trương chính sách, rèn luyện nâng cao phẩm chất đảng viên, ngăn chặn ngay những vụ sai phạm, cương quyết lựa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, làm giảm ít nhất các vụ việc sai phạm từ 50% trở lên. Cho nên phải xác minh giải quyết nhanh chóng chính xác và xử lý kịp thời mọi vi phạm. Các Ban tổ chức, Kiểm tra, Tuyên huấn phải kết hợp chặt chẽ trong việc giáo dục đảng viên, đưa công tác quản lý đảng viên, công tác chi bộ đi vào nề nếp.

1.2- Về công tác chính quyền: Tiếp tục củng cố kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý Nhà nước, phát huy đầy đủ chức năng của các ban ngành từ Quận cho đến Phường để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ kinh tế văn hóa , xã hội trong tình hình hiện nay và làm công cụ tốt phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động cao hơn nữa.

Ở Quận trước tiên phải nhanh chóng ổn định tất cả các ban theo mô hình mới để vừa gọn nhẹ vừa tăng hiệu suất công tác. Cần có kế hoạch tăng cường cán bộ , chọn lọc nhân viên có chất lượng cho các bộ máy công nghiệp, liên hiệp xã thương nghiệp, củng cố và theo sát chỉ đạo hoạt động của văn hóa thông tin, thể dục thể thao, nhà trẻ để đẩy mạnh phong trào nhanh chóng đi lên.

Ở các Phường cần ổn định ngay về mặt tư tưởng, nhân sự để UBND vừa được bầu cử có sức mạnh mới, có khả năng toàn diện thật sự là chính quyền của dân, do dân, đáp ứng với tình hình hiện nay.

Quận cần phải hết sức chú trọng củng cố phát huy chức năng vai trò đối với các cơ quan Thanh Tra, Tòa Án, Viện Kiểm Sát để có những hoạt động đáp ứng kịp thời cho yêu cầu chính trị hiện nay phù hợp với tình hình thời chiến. Chú ý mở rộng mạng lưới Thanh tra nhân dân và phát huy việc làm tốt của các tổ hòa giải.

1.3- Về công tác đoàn thể, dân vận và Mặt trận: Ban dân vận và Mặt trận gấp rút củng cố và kiện toàn. : Ban dân vận và Mặt trận phải biết phối hợp và phát huy chức năng từng đoàn thể có sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ một cách đầy đủ và toàn diện.

Thông qua các đoàn thể quần chúng rộng rãi để mọi chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước sẽ xâm nhập quần chúng biến thành sức mạnh và hành động cách mạng cụ thể và cũng qua các đoàn thể này sẽ phản ánh cho Đảng để có những chủ trương kịp thời và đúng đắn. Do đó phải hết sức quan tâm, nâng cao trách nhiệm Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với công tác : dân vận Mặt trận.

a- Công đoàn: Là tổ chức quần chúng của giai cấp công nhân phải đặc biệt chú trọng tiếp tục và củng cố kiện toàn sau bước trưởng thành của Đại hội để đủ sức tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, giác ngộ công nhân thành một lực lượng nòng cốt đi đầu trong lao động sản xuất, trong quá trình cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa, là nguồn bổ sung tin cậy vào các lĩnh vực khác, công đoàn phải chú trọng sâu vào các tổ chức của các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, củng cố ngay công đoàn cơ sở các cơ quan, mỗi công nhân là một đoàn viên công đoàn, chú trọng củng cố và phát huy hội lao động hợp tác.

b- Thanh niên: Tăng cường cán bộ trẻ, nhạy bén với phong trào để Quận đoàn thanh niên đủ sức lãnh đạo, quy tụ được lực lượng to lớn của thanh niên thành một lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực công tác là đòn xeo là sức bật mạnh mẽ của mọi phong trào, là nguồn bổ sung dồi dào cho Đảng, cho cơ quan ban ngành, đặc biệt là nòng cốt cho các lực lượng vũ trang. Phải nhanh chóng củng cố hệ thống Đoàn vững mạnh về mọi mặt từ trên xuống dưới, đặc biệt chú trọng ở cơ sở hiện nay đang yếu, trong hoạt động của thanh niên phải chú ý nội dung và hình thức, có phong trào phải có thực lực. Trách nhiệm hàng đầu của thanh niên hiện nay là chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, phải lãnh đạo xây dựng tốt Đoàn, hội, đội. Năm 1979 đưa đại bộ phận thanh thiếu niên vào tổ chức, đến 1980 cơ bản hoàn thành. Đoàn phải có trách nhiệm đầy đủ giáo dục chăm sóc thiếu niên để có lực lượng kế tiếp cho đoàn.

c- Phụ nữ: Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt và nâng cao trách nhiệm của phụ nữ trong mọi cuộc vận động, mọi phong trào cách mạng cần phải giáo dục chị em trở thành người phụ nữ mới, tin khả năng mình tham gia và hoàn thành mọi nhiệm vụ quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, văn hóa và mọi hoạt động xã hội khác. Trong thời chiến phải đặc biệt đề cao truyền thống “Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam anh hùng giỏi việc nước, đảm việc nhà và cũng sẵn sàng là người phụ nữ “tiền tuyến giỏi, hậu phương hay”. Muốn làm tròn nhiệm vụ ấy cần gấp rút củng cố kiện toàn tổ chức từ Quận cho đến Phường, từ trong BCH đến tổ, hội, chú ý số lượng cũ phải không ngừng nâng chất, số chị em còn lại phải giáo dục nhanh chóng đưa hết vào tổ chức bằng nhiều hình thức thích hợp.

d- Mặt trận Tổ quốc: Song song với kiện toàn các đoàn thể Mặt trận phải được củng cố, có khả năng và mang nhiều sắc thái để mở rộng đoàn kết dân tộc, tập hợp tất cả lực lượng còn lại thuộc tầng lớp trí thức tôn giáo… để tạo thành sức mạnh của khối đoàn kết đấu tranh cô lập kẻ thù, ngăn chặn và phá vỡ mọi âm mưu ý đồ của bọn phản động. Qua công tác xây dựng kiện toàn tổ chức phấn đấu cuối năm 1979 xây dựng 1/3 Phường khá sang năm 1980 không còn Phường trung bình và kém.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Quận Đảng bộ các ban ngành đoàn thể tất cả cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên dưới một lòng với quyết tâm cao, nổ lực lớn, đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ thực hiện thắng lợi vẽ vang những nhiệm vụ và mục tiêu của Đại hội đã đề ra. Đó là thành tích to lớn, thắng lợi hết sức cơ bản, mở ra tiền đề rất khả quan. Nhiệm vụ hiện nay còn rất nặng nề, khó khăn không ít, cho nên toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân hãy đề cao cảnh giác kẻ thù, khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua nổ lực vược bực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu khó khăn của Đại hội lần này.

“Tất cả cho chiến thắng, tất cả để xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

Chúng ta hãy chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 10

Related Posts