NPV là gì ? Công thức tính NPV là gì ? Ưu điểm yếu kém của NPV là gì ? IRR là gì ? Công thức tính IRR là gì ? Bài viết ngày hôm nay Góc Hạnh Phúc sẽ lý giải hàng loạt yếu tố này. Cùng đọc bài viết dưới đây nhé !

Kiến thức tổng quan về NPV

NPV là gì ?

Trong việc kinh doanh thương mại, NPV hay còn được gọi là giá trị hiện tại thuần là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất để giúp đưa ra những quyết định hành động đúng đắn về kinh tế tài chính
Thông thường NPV được sử dụng để ước tính xem một giá trị gia tài thu mua hoặc góp vốn đầu tư có đáng giá trong thời hạn dài hay không, hơn là chỉ đơn thuần góp vốn đầu tư số tiền tương tự vào thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí ngân hàng nhà nước. Mặc dùng NPV thường được sử dụng trong quốc tế kinh tế tài chính doanh nghiệm, tuy nhiên nó còn được sử dụng cho mục tiêu hằng ngày .

Xem thêm: Công thức tính khối lượng dung dịch và bài tập có lời giải

công thức tính npv

Công thức tính NPV

Công thức tính NPV = ⨊ ( P / ( 1 + i ) – C
TRong đó : P là dòng tiền thu vào tại thời hạn đơn cử
i là tỷ suất chiết khấu ( hoặc là tỷ suất hoàn vốn )
t là thời hạn tính dòng tiền
c là ngân sách góp vốn đầu tư khởi đầu
công thức tính npv 7

Ví dụ: Giả sử công ty Kim Khí đầu tư 1.100.000.000 đồng vào một dự án mới kéo dài 5 năm. Trong đó, công ty Kim Khí dự tính nhận được 300 triệu đồng vào năm thứ 1, 2, 3, 4, 5. Với lãi suất thị trường là 10%/ 1 năm và không thay đổi trong thời gian đầu tư.

Lời giải

Để giải được bài toán này ta vận dụng công thức tính NPV như sau :
PV chi = – 1.100.000.000
PV thu = 300 / 10 % x [ 1 – 1 / ( 1 + 10 % ) ^ 5 = 1.137
Như vậy, NPV = PV thu + PV chi = 37,2 triệu đồng > 0, Công ty Kim Khí nên góp vốn đầu tư vào dự án Bất Động Sản này .

Kiến thức tổng quan về IRR

IRR là gì ?

IRR là tỷ suất hoàn vốn nội bộ. Nó được coi là chỉ số được sử dụng nhiều trong nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính để ước tính năng lực sinh lời của những khoản góp vốn đầu tư tiềm năng. Ngoài ra, chỉ số IRR là tỷ suất chiết khấu làm cho giá trị hiện tại ròng ( NPV ) của tổng thể những dòng tiền = 0 trong nghiên cứu và phân tích dòng tiền chiết khấu .

Nói cách khác, IRR là tỷ suất lợi nhuận kép hàng năm dự kiến sẽ kiếm thêm được trên một dự án hoặc một khoản đầu tư. Nó còn được tính toán loại trừ những yếu tố bên ngoài như lạm phát, chi phí vốn. Đây cũng chính là lý do nó được gọi là nội bộ. Hoặc bạn cũng có thể coi tỷ suất hoàn vốn khi đầu tư vào vốn mới

công thức tính npv 3

Công thức tính IRR

cong thuc tinh npv irr 9 minTrong đó : C0 là tổng ngân sách góp vốn đầu tư khởi đầu ( năm 0 )
Ct là dòng tiền thuần tại thời gian t ( thường thì tính theo năm )
IRR là tỷ suất hoàn vốn nội bộ
t là thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản
NPV là giá trị hiện tại ròng

Chú ý: Do bản chất của công thức nên IRR không thể dễ dàng tính toán phân tích. Do đó để tính toán nó bằng tay thì dùng phép thử và sai. Bởi bạn đang cố gắng đạt đến bất kỳ tỷ lệ nào làm cho NPV = 0. Hoặc nói theo cách khác, chỉ số IRR nào sẽ khiến giá trị hiện tại ròng của một dự án nó bằng 0 đồng.

Ví dụ: Một công ty đang cân nhắc dự án mới trong vòng 4 năm với vốn đầu tư ban đầu cho dự án là 6 tỷ, 2 năm đầu cần phải bổ sung VLĐ là 500 triệu đồng. Với số VLĐ này sẽ thu hồi ở năm cuối cùng của dự án. Như vậy trong suốt mỗi năm từ 1 – 4 dự án sẽ tạo ra 2 tỷ/ 1 năm. Công ty có nên thực hiện dự án không? Biết rằng r = 10%.

Lời giải

Ta có r = 10 % thì NPV = 0,23
Như vậy, cần phải tính thêm NPV tại 1 tỷ suất chiết khấu khác. Là chính bới r = 10 % thì NPV > 0 nên tất cả chúng ta nên chọn 1 tỷ suất chiết khấu > 10 %
Áp dụng công thức NPV ta có : r = 15 % thì NPV = – 0,44
=> IRR = 10 % + 0,23 x ( 15 % – 10 % ) / ( 0,23 + 0,44 ) = 11,7 %

Như vậy dự án có IRR > r nên dự án này được lựa chọn thực hiện

Mối quan hệ giữa công thức tính NPV và IRR

Theo định nghĩa thì IRR chính là nghiệm của phương trình NPV = 0. Do vậy, muốn tính được IRR thì cần giải phương trình NPV ( IRR ) = 0 .
Từ phương trình trên hoàn toàn có thể thấy mối quan hệ giữa IRR và NPV như sau :

  • Phương trình vô nghiệm: Không có IRR thì phương pháp này hoàn toàn không sử dụng được. Ngược lại NPV luôn tính được với dữ kiện đầy đủ
  • Phương trình có nhiều nghiệm: Có nhiều IRR không biết dùng nghiệm nào dùng mốc chuẩn để so sánh nhưng NPV thì luôn chỉ cho 1 giá trị.
  • IRR giả định mọi dòng tiền đều được chiết khấu chỉ với một tỷ suất, nó hoàn toàn bỏ qua khả năng dòng tiền được chiết khấu với những tỷ suất khác nhau với từng thời điểm trên thực tế xảy ra những dự án dài hạn
  • Giả định của NPV dễ hiểu hơn, thực tế hơn IRR

Như vậy, từ những kỹ năng và kiến thức mà chúng tôi cung ứng ở trên cho thấy mỗi công thức tính NPV và IRR đều quan trọng như nhau. Hy vọng trong bài viết này sẽ giúp những bạn nắm được kim chỉ nan, cách tính và công thức NPV và IRR .

Write a Comment