Khi thực thi vay tiền cá nhân là một trong những hành vi tiếp tục xảy ra trong đời sống hàng ngày lúc bấy giờ. Sau khi đến thời hạn trả nợ và đã thanh toán giao dịch hết những khoản nợ, bạn nên làm gì để tránh những rắc rối sau này ?

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung lirn quan đến nội dung: Mẫu giấy trả nợ cá nhân.

Giấy xác nhận nợ viết tay có giá trị pháp lý không? Trả nợ là gì? Nghĩa vụ trả nợ phát sinh khi nào?

Thứ nhất: Hiệu lực giấy xác nhận nợ viết tay

Theo lao lý của pháp lý hiện hành, hợp đồng vay gia tài được định nghĩa như sau : Hợp đồng vay gia tài là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên cho vay giao gia tài cho bên vay ; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay gia tài cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có lao lý .

Theo quy định nêu trên, giấy xác nhận nợ cá nhân viết tay vẫn được coi là một hợp đồng vay tài sản và có giá trị pháp lý như hợp đồng bình thường.

Thứ hai: Trả nợ là gì? Nghĩa vụ trả nợ phát sinh khi nào?

– Trả nợ là việc thanh toán giao dịch khoản nợ đến hạn phải trả, gồm có khoản gốc, lãi, phí và ngân sách khác có tương quan phát sinh từ việc vay .
– Nghĩa vụ trả nợ :
Như chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích ở trên, khi vay gia tài cá nhân có nghĩa là bạn đã xác lập quan hệ dân sự, do đó bạn phải thực thi rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự phát sinh từ hợp đồng vay gia tài. Cụ thể, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên vay là phải trả nợ đúng hạn và đúng thời gian .

mau giay tra no ca nhan moi nhat 2021

Sự cần thiết của việc ký giấy trả nợ cá nhân

Căn cứ pháp luật của pháp lý hiện hành, tại khoản 1 – Điều 422 – Bộ luật Dân sự năm năm ngoái thì hợp đồng được chấm hết trong trường hợp hợp đồng đã được triển khai xong .
Vì vậy, khi giao dịch thanh toán nợ xong là hợp đồng đã được triển khai xong. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp về sau thì bên trả nợ phải có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ mình đã trả tiền cho bên vay, pháp luật tại Điều 91 – Bộ luật Tố tụng năm năm ngoái, đơn cử :
“ 1. Đương sự có yeu cầu Tòa án bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình phải tích lũy, phân phối, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chúng cứ để chứng tỏ cho nhu yếu đó là có địa thế căn cứ và hợp pháp, trừ những trường hợp sau đây :
a ) Người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ lỗi của tổ chức triển khai, cá nhân kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo lao lý của Luật bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng ;
b ) Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không phân phối, giao nộp được cho Tòa án tài liệu, chứng cứ vì nguyên do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản trị, lưu giữ thì người lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án .
Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm hết hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được triển khai quyền đơn phương chấm hết hợp đồng lao động hoặc trường hợp không được giải quyết và xử lý kỷ luật lao động so với người lao động theo lao lý của pháp lý về lao động thì nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ thuộc về nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ .
2. Đương sự phản đối nhu yếu của người khác so với mình phải biểu lộ bằng văn bản và phải thu tập, cung ứng, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ cho sự phản đối đó .
3. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá nhân khởi kiện để bảo vệ quyền lợi công cộng, quyền lợi của Nhà nước hoặc nhu yếu Tòa án bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người khác phải tích lũy, phân phối, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ cho việc khởi kiện, nhu yếu của mình là có địa thế căn cứ và hợp pháp .
Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng không có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ lỗi của tổ chức triển khai, cá nhân kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo lao lý của Luật Bảo vệ người tiêu dùng .
4. Đương sự có nghĩa vụ và trách nhiệm đưa ra chứng cứ chứng tỏ mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đủ chứng cứ thì Tòa án xử lý vấn đề dân sự theo những chứng cứ đã tích lũy được có trong hồ sơ vấn đề. ”
Do đó, để chắc như đinh và không gặp phải những trường hợp không mong ước xảy ra, thì quý bạn đọc khi trả nợ cá nhân nên ký và nhận giấy trả nợ cá nhân .

Mẫu giấy trả nợ cá nhân

Quý độc giả có thể tham khảo mẫu giấy trả nợ cá nhân dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … … …, ngày … tháng … năm … …

GIẤY TRẢ NỢ CÁ NHÂN

Tôi tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ngày sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … …. Giới tính : … … … … … … … … … … … … … …
Chứng minh thư / căn cước công dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … .. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Họ và tên người vay tiền : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ngày sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … …. Giới tính : … … … … … … … … … … … … … …
Chứng minh thư / căn cước công dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … … .. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ông … … … … … đã làm thủ tục vay tiền cá nhân … … … … … .. ( số tiền ) của tôi vào ngày …. tháng … năm … Thời hạn : … …. Nay đã giao dịch thanh toán hàng loạt số gốc và lãi .
Tổng số tiền cả gốc và lãi là … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm … … Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi đã nhận đủ số tiền nợ cả gốc và lãi .

BÊN VAY TIỀN BÊN CHO VAY

 

Như vậy, Mẫu giấy trả nợ cá nhân đã được chúng tôi mô tả chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nêu lên một số nội dung và sự cần thiết của việc ký và nhận giấy vay nợ khi tiến hành thanh toán nợ.

Write a Comment