êm đềm trướng rủ màn che là gì

Ý nghĩa của thành ngữ “trướng rủ màn che”

Tag: êm đềm trướng rủ màn che là gì

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

trướng rủ màn che có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu trướng rủ màn che trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ trướng rủ màn che trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ trướng rủ màn che nghĩa là gì.

Kín đáo, không phô trương, lộ liễu; cảnh sống êm đềm, đài các của con gái nhà quyền quý thời xưa.

Thuật ngữ liên quan tới trướng rủ màn che

 • bơ bải chẳng bằng phải thì là gì?
 • râu ông cắm cằm bà là gì?
 • nửa người, nửa ngợm là gì?
 • nói thật mất lòng là gì?
 • quýt làm cam chịu là gì?
 • đa mưu túc trí là gì?
 • con cá sẩy là con cá lớn là gì?
 • tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử là gì?
 • nóc nhà xa hơn kẻ chợ là gì?
 • làng theo thể lệ làng, nước theo thể lệ nước là gì?
 • buôn ngược bán xuôi là gì?
 • cờ gian bạc lận là gì?
 • mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa là gì?
 • kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra là gì?
 • trời không dung, đất không tha là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “trướng rủ màn che” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

trướng rủ màn che có nghĩa là: Kín đáo, không phô trương, lộ liễu; cảnh sống êm đềm, đài các của con gái nhà quyền quý thời xưa.

Đây là cách dùng câu trướng rủ màn che. Thực chất, “trướng rủ màn che” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ trướng rủ màn che là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tag: êm đềm trướng rủ màn che là gì

Hỏi đáp – Tags: êm đềm trướng rủ màn che là gì

 • Thế Giới Quan Duy Vật Và Phương Pháp Luận Biện Chứng Là Gì?

 • Make A Decision Đi Với Giới Từ Gì? Và Bài Tập Có Đáp Án

 • Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Có Những Đặc Điểm Riêng Nào?

 • Chất Không Điện Li La Chất Như Thế Nào

 • Cách Dùng Based On – Phân Biệt Cấu Trúc Based On

 • Áo Ấm Tiếng Anh Là Gì, Quần Áo Ấm Trong Tiếng Anh Là Gì

 • Phương Tiện Lao Động Là Gì

Related Posts