Những thông tin tài chính luôn thu hút bạn đọc và đặc biệt trong thời gian qua Banktop.vn đã nhận được rất nhiều câu hỏi. Trong đó vấn đề được quan tâm nhất là về lãi suất chiết khấu. Vậy lãi suất chiết khấu là gì? Tác động như thế nào? Công thức tính lãi suất chiết khấu ra sao?

Cùng banktop khám phá qua nội dung bài viết này nhé !

Xem thêm:

Chiết khấu là gì?

Chiết khấu (Discount) trong kinh doanh được hiểu là việc giảm giá niêm yết của một sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tương ứng một tỷ lệ phần trăm nhất định. Hiểu đơn giản, chiết khấu là khoản phụ cấp hoặc nhượng bộ về giá.

Chiết khấu được đưa ra để lôi cuốn người mua đặt hàng và sau đó giao dịch thanh toán kịp thời. Trong quy trình kinh doanh thương mại, chiết khấu hoàn toàn có thể được coi là một khoản khấu trừ trong Ngân sách chi tiêu. Người bán khấu trừ chiết khấu từ tổng hoặc tổng giá, còn người mua có nghĩa vụ và trách nhiệm phải trả số tiền ròng .

Lãi suất chiết khấu là gì?

Lãi suất chiết khấu là lãi suất mà ngân hàng nhà nước TW ( ngân hàng nhà nước Nhà nước ) đánh vào những khoản tiền cho những ngân hàng nhà nước thương mại vay để cung ứng nhu yếu tiền mặt thời gian ngắn hoặc không bình thường của những ngân hàng nhà nước này – Theo wikipedia .

Lãi suất chiết khấu là một thuật ngữ quen thuộc  với những ai làm việc trong ngân hàng, tài chính thì sẽ hiểu rất rõ về nó.

Cụ thể bạn hoàn toàn có thể hiểu đó là mức lãi suất do ngân hàng nhà nước nhà nước vận dụng khi cho vay. Tuy nhiên đối tượng người tiêu dùng cho vay không phải người mua mà là những ngân hàng nhà nước thương mại tức là ngân hàng nhà nước thương mại khi hoạt động giải trí sẽ có trường hợp cần vay tiền từ ngân hàng nhà nước TW .Đó là khi tỷ suất tiền mặt dự trữ của ngân hàng nhà nước không hề bảo vệ bảo đảm an toàn thì lúc đó ngân hàng nhà nước thương mại sẽ xem xét vay tiền tránh xảy ra trường hợp người mua rút tiền .

Lãi suất chiết khấu là gì?

Ngoài ra bạn cũng hoàn toàn có thể hiểu đơn thuần lãi chiết khấu là một công cụ trong chủ trương tiền tệ. Nó là địa thế căn cứ quan trọng với cả ngân hàng nhà nước nhà nước và ngân hàng nhà nước thương mại .

Xem thêm:

Công thức tính lãi suất chiết khấu chính xác nhất

Lãi suất chiết khấu hoàn toàn có thể tính bằng :

 • Chi phí huy động vốn (funding cost)
 • Trung bình trọng số chi phí vốn (Weighted Average Cost of Capital, WACC)

Chi phí huy động vốn

Lãi suất chiết khấu hoàn toàn có thể được tính bằng ngân sách gọi vốn. Đây là tỷ suất cống phẩm người bỏ vốn mong ước thu lại từ dự án Bất Động Sản. Nói cách khác, lãi suất chiết khấu là ngân sách sử dụng vốn, hay ngân sách thời cơ của vốn .

Ví dụ: Nếu rút tiền tiết kiệm với lãi suất 5% để đầu tư thì có thể tính lãi suất chiết khấu là 5%.

Trung bình trọng số chi phí vốn

WACC = ngân sách sử dụng vốn trung bình của doanh nghiệp .Doanh nghiệp có 2 nguồn gọi vốn chính :

 • Vay thương mại => chi phí của khoản nợ (cost of debt) là lãi suất của khoản vay (1-tax)*lãi suất; và,
 • Vốn góp cổ đông => chi phí vốn cổ phần (cost of equity) là thu nhập mong muốn của cổ đông.

WACC hoàn toàn có thể tính bằng ngân sách sử dụng trung bình của hai nguồn vốn trên .

WACC = re * E/(E+D) + rD(1-TC)* D/(E+D)

Trong đó:

 • re: tỷ suất thu nhập mong muốn của cổ đông
 • rD: lãi suất mong muốn của chủ nợ
 • E: giá thị trường cổ phần của công ty
 • D: giá thị trường nợ của công ty
 • TC: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

re = [Div0(1+g)/P0] + g

Trong đó:

 • P0 là giá cổ phiếu của doanh nghiệp tại thời điểm gốc
 • Div0 là cổ tức của cổ phiếu doanh nghiệp tại thời điểm gốc
 • g: tỷ lệ tăng trưởng dự kiến của cổ tức.

Lãi suất chiết khấu có tác động như thế nào?

Bản chất của lãi suất chiết khấu cho thấy rõ vai trò quan trọng của nó. Đặc biệt cụ thể như thế nào bạn có thể tìm hiểu qua những tác động sau:

Lãi chiết khấu do ngân hàng trung ương quy định

Tác động của lãi suất chiết khấu đối với Ngân hàng thương mại

Mức lãi chiết khấu do ngân hàng nhà nước TW pháp luật mang đến những tác động ảnh hưởng lớn. Theo đó tiên phong với những ngân hàng nhà nước thương mại thì nó chính là địa thế căn cứ quan trọng. Hơn hết những ngân hàng nhà nước luôn theo dõi, update sát sao mức lãi chiết khấu .Chính xác hơn lãi chiết khấu tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất dự trữ tiền mặt từ những ngân hàng nhà nước. Nó là địa thế căn cứ giúp những ngân hàng nhà nước thương mại quyết định hành động giảm hay tăng tỷ suất dự trữ .Cụ thể những ngân hàng nhà nước thương mại luôn so sánh lãi chiết khấu với lãi thị trường. Nếu trường hợp lãi chiết khấu cao hơn thì ngân hàng nhà nước sẽ không hề để tỷ suất tiền dự trữ quá thấp. Nhất là ngân hàng nhà nước tránh tỷ suất tiền dự trữ chạm mốc bảo đảm an toàn. Đặc biệt ngân hàng nhà nước còn có xu thế tăng tỷ suất dự trữ để bảo vệ không xảy ra rủi ro đáng tiếc khi người mua rút tiền .trái lại nếu lãi chiết khấu bằng hay thấp hơn thì ngân hàng nhà nước sẽ hoàn toàn có thể tự do cho vay. Chỉ cần dừng lại ở mức tỷ suất bảo đảm an toàn tối thiểu là được. Đơn giản bởi lúc này nếu thiếu tiền mặt ngân hàng nhà nước trọn vẹn hoàn toàn có thể vay từ ngân hàng nhà nước nhà nước. Mức lãi suất ngân hàng nhà nước được hưởng sẽ không gây ra những rủi ro đáng tiếc .

Tham khảo:

Tác động của lãi suất chiết khấu đối với Ngân hàng Trung ương

Lãi chiết khấu tác động ảnh hưởng đến những ngân hàng nhà nước thương mại là điều đương nhiên. Tuy nhiên quan trọng hơn nó chính là công cụ đắc lực của ngân hàng nhà nước nhà nước .NHTW điều tiết lượng cung tiền qua lãi suất chiết khấu

Chính xác thì ngân hàng trung ương sẽ quy định lãi chiết khấu để điều tiết cung tiền. Theo đó nếu ngân hàng muốn tăng lượng cung tiền thì sẽ giảm lãi cho vay, ngược lại cho ngân hàng muốn giảm lượng cung tiền thì sẽ tăng lãi chiết khấu.

Đơn giản bởi khi lãi chiết khấu tăng thì ngân hàng nhà nước thương mại sẽ giảm cho vay .

Đánh giá ưu điểm và hạn chế của nghiệp vụ chiết khấu trong ngân hàng

Ưu điểm

 • Đây là nghiệp vụ ít rủi ro, khả năng thu hồi nợ của ngân hàng rất chắc chắn.
 • Chiết khấu là hình thức tín dụng đơn giản, ít phiền phức đối với ngân hàng, do thủ tục và quy trình cho vay khá đơn giản.
 • Chiết khấu không để vốn của ngân hàng “đóng băng”.
 • Thời hạn chiết khấu ngắn (ít hơn 90 ngày) và ngân hàng thương mại có thể dễ dàng xin tái chiết khấu hối phiếu ở Ngân hàng có nhu cầu về vốn.
 • Tiền cấp cho khách hàng khi chiết khấu được chuyển vào tài khoản tiền gửi của khách hàng. Cho nên nó tạo thành nguồn vốn cho ngân hàng.

Nhược điểm

 • Ngân hàng đôi khi phải nhận chiết khấu các hối phiếu giả mạo, có nghĩa là hối phiếu không thực sự xuất phát từ quan hệ thương mại do một số cá nhân tự ý phát hành giả nhằm mục đích lừa đảo ngân hàng.
 • Người chịu trách nhiệm thanh toán giấy tờ có giá bị mất khả năng thanh toán trước và khi giấy tờ có giá đến hạn thanh toán.

Một số định nghĩa khác về chiết khấu

Chiết khấu ngân hàng là gì?

Chiết khấu ngân hàng nhà nước là tín dụng thanh toán thời gian ngắn của ngân hàng nhà nước thương mại .Trong đó, người mua chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu những sách vở có giá chưa đến hạn giao dịch thanh toán cho ngân hàng nhà nước thương mại để nhận một khoản tiền tương tự giá trị đến hạn trừ đi cống phẩm chiết khấu và hoa hồng phí .

Vay chiết khấu là gì?

Vay chiết khấu là nhiệm vụ tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước TW cho những ngân hàng nhà nước thương mại vay một khoản tiền để phân phối nhu yếu tiền mặt thời gian ngắn hoặc nhu yếu không bình thường của những ngân hàng nhà nước thương mại. Khoản vay này sẽ tính lãi suất chiết khấu .

Chiết khấu L/C là gì?

Chiết khấu L / C là hình thức cấp tín dụng thanh toán của Ngân hàng so với người mua, có nghĩa là Ngân hàng sẽ mua lại và hoàn toàn có thể truy đòi Bộ chứng từ theo L / C xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán giao dịch. Mục đích của việc chiết khấu này là cung ứng nhu yếu vốn cho doanh nghiệp, bổ trợ vốn lưu động sau khi giao hàng trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xuất khẩu .Trong chiết khấu L / C, mức chiết khấu, tỷ suất chiết khấu sẽ có sự khác nhau tùy theo đối tượng người dùng người mua, loại L / C .

Chiết khấu hối phiếu là gì?

Chiết khấu hối phiếu là thực thi cấp tín dụng thanh toán của Ngân hàng so với người mua. Ngân hàng mua lại và có quyền truy đòi Hối phiếu đòi nợ trước thời hạn thanh toán giao dịch .

Trái phiếu chiết khấu là gì?

Trái phiếu chiết khấu là trái phiếu được phát hành với giá thấp hơn mệnh giá của trái phiếu. Lúc này trái phiếu chiết khấu gọi là trái phiếu trả trước. Trái phiếu chiết khấu hoàn toàn có thể đề cập đến loại trái phiếu hiện đang thanh toán giao dịch với giá thấp hơn mệnh giá của nó trên thị trường .Trái phiếu được bán với giá thấp hơn đáng kể so với mệnh giá, hoặc ở mức 20 % trở lên thì được gọi là trái phiếu chiết khấu sâu. Trái phiếu chiết khấu được mua và bán từ nhà đầu tư tổ chức triển khai và nhà đầu tư cá thể .

Chiết khấu thanh toán là gì?

Chiết khấu giao dịch thanh toán là chiết khấu theo tỷ suất Xác Suất trên số tiền giao dịch thanh toán sớm hạn của người mua ở thời gian thanh toán giao dịch. Hiểu đơn thuần, chiết khấu giao dịch thanh toán là khoản tiền người bán giảm cho người mua, do người mua thanh toán giao dịch tiền hàng trước thời hạn theo hợp đồng .

Lãi suất tái chiết khấu là gì?

Lãi suất tái chiết khấu được tính trên số tiền ghi trên thương phiếu hoặc sách vở có giá trước thời hạn giao dịch thanh toán. Mức lãi suất tái chiết khấu nhờ vào vào năng lực thanh toán giao dịch của người có nghĩa vụ và trách nhiệm trả số tiền trên thương phiếu hay sách vở có giá .Lãi suất tái chiết khấu vận dụng so với Ngân hàng Nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán mua lại thương phiếu, sách vở có giá .

Tái chiết khấu là gì?

Tái chiết khấu là việc ngân hàng nhà nước thương mại hoặc ngân hàng nhà nước TW vận dụng việc mua lại những sách vở có giá còn thời hạn thanh toán giao dịch và đáng đáng tin cậy thuộc chiếm hữu của những ngân hàng nhà nước khác theo tỉ suất tái chiết khấu nhất định. Những sách vở có giá này đã được những ngân hàng nhà nước chiết khấu, tái chiết khấu ở thị trường thứ cấp .

Chiết khấu thương mại là gì?

Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho người mua mua với khối lượng lớn .

Chiết khấu thương phiếu là gì?

Chiết khấu thương phiếu là hình thức tín dụng thanh toán của ngân hàng nhà nước thương mại, triển khai bằng việc ngân hàng nhà nước mua lại thương phiếu chưa đáo hạn của người mua. Nói cách khác đây là việc bán thương phiếu cho ngân hàng nhà nước để nhanh gọn thu tiền về với giá thấp hơn giá thương phiếu. Đặc điểm của tín dụng thanh toán này là khoản lãi trả ngay khi nhận vốn .

Kết luận

Lãi suất chiết khấu là gì? những tác động của nó như thế nào? Hi vọng qua những lý giải trên của chúng tôi bạn sẽ hiểu rõ vấn đề. Ngoài ra nếu bạn cần được tư vấn chi tiết hơn về các thông tin tài chính thì hãy liên hệ Banktop nhé

Thông tin được biên tập bởi: banktop.vn

Banktop là website tương hỗ vay tiền mặt trả góp với nhiều hình thức vay phong phú. Banktop tương hỗ vay tiền nhanh với mức lãi suất khuyến mại, giải ngân cho vay nhanh trong ngày. Vay tiền trực tuyến với nhóm khách hàng không đủ điều kiện kèm theo vay tại Ngân hàng. Liên hệ đường dây nóng để được tư vấn vay tín chấp ngân hàng nhà nước lãi suất thấp !

4.7 / 5 – ( 3 bầu chọn )

Write a Comment