Lãi suất ngân hàng Vietcombank trong tháng 12 không có gì biến hóa so với tháng 11. Các khoản tiền gửi được kêu gọi vốn từ 3 % / năm đến 5,5 % / năm, vận dụng cho phân khác người mua có nhân, nhận lãi cuối kỳ .

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 1/2022

Bước sang tháng 12, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nước Ta ( Vietcombank ) liên tục tiến hành biểu lãi suất cũ của tháng trước. Khung lãi suất được vận dụng trong khoảng chừng 3 % / năm – 5,5 % / năm tại những kỳ hạn 1 tháng đến 60 tháng .Lãi suất ngân hàng Vietcombank trong tháng 12/2021 cao nhất là 5,6%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, lãi suất tiền gửi áp dụng cho các khoản tiết kiệm là 3%/năm. Khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 3 tháng vẫn sẽ được hưởng lãi suất là 3,3%/năm.

Những khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 – 6 tháng sẽ được tiến hành chung một mức lãi suất là 4 % / năm .

Lãi suất ngân hàng Vietcombank cao nhất đối với phân khúc khách hàng cá nhân hiện tại đang là 5,5%/năm, dành riêng cho những khoản tiền có kỳ hạn 12 tháng. 

Tại những kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng, lãi suất vẫn được ấn định tại mức 5,3 % / năm .Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày vẫn được ngân hàng Vietcombank duy trì ở mức là 0,2 % / năm. Lãi suất cho tiền gửi không kỳ hạn liên tục được duy trì ở mức 0,1 % / năm .

Kỳ hạn

VND

Tiết kiệm
Không kỳ hạn 0,1 %
7 ngày 0,2 %
14 ngày 0,2 %
1 tháng 3 %
2 tháng 3 %
3 tháng 3,3 %
6 tháng 4 %
9 tháng 4 %
12 tháng 5,5 %
24 tháng 5,3 %
36 tháng 5,3 %
48 tháng 5,3 %
60 tháng 5,3 %

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất ngân hàng Vietcombank vận dụng cho người mua tổ chức triển khai

Trong tháng này, ngân hàng Vietcombank vẫn duy trì khung lãi suất cũ cho người mua tổ chức triển khai. Biểu lãi suất được kêu gọi trong tháng này nằm trong khoanh vùng phạm vi là 2,9 % / năm – 4,6 % / năm cho những kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng .

Hiện tại, các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng tiếp tục được ấn định ở mức 2,9%/năm. Đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm được ấn định không đổi ở là 3,2%/năm. 

Tại hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, người mua sẽ được hưởng lãi suất là 3,7 % / năm. Dành riêng cho những khoản tiền có kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng Vietcombank hiện đang kêu gọi mức lãi suất cao nhất là 4,6 % / năm .Khách hàng tổ chức triển khai tại ngân hàng có kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng liên tục được tiến hành với lãi suất là 4,4 % / năm .Ngân hàng Vietcombank kêu gọi lãi suất cho những khoản tiền không kỳ hạn vận dụng cho người mua tổ chức triển khai vẫn được niêm yết ở mức 0,2 % / năm .

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi thanh toán giao dịch

Không kỳ hạn

0,2 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng 2,9 %
2 tháng 2,9 %
3 tháng 3,2 %
6 tháng 3,7 %
9 tháng 3,7 %
12 tháng 4,6 %
24 tháng 4,4 %
36 tháng 4,4 %
48 tháng 4,4 %
60 tháng 4,4 %

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Lãi suất khi gửi tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank được giữ nguyên so với tháng trước cho những kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng. Phạm vi lãi suất được tiến hành xê dịch từ 3,1 % / năm đến 5,6 % / năm .

Mức lãi suất ngân hàng cho tiền gửi trực tuyến cao nhất trong tháng này là 5,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. 

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trực tuyến
14 ngày 0,2 %
1 tháng 3,1 %
3 tháng 3,5 %
6 tháng 4,1 %
9 tháng 4,1 %
12 tháng 5,6 %
24 tháng 5,4 %
Tất toán trước hạn ( kỳ hạn 14 ngày )

0%

Tất toán trước hạn ( kỳ hạn 1 tháng trở lên ) 0,1 %

Nguồn: Vietcombank

Write a Comment