Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 1/2022

Khảo sát ngày 7/1, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công Thương Nước Ta ( VietinBank ) giống như nhiều tháng trước kia liên tục không ghi nhận sự biến hóa nào. Biểu lãi suất kêu gọi vốn vận dụng trên cả hai phân khúc người mua cá thể và doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên như hồi đầu tháng 12/2021 .Trong đó, lãi suất tiết kiệm chi phí dành cho người mua cá thể gửi tiền từ kỳ hạn 1 tháng trở lên sẽ được nhận lãi suất giao động từ 3,1 % / năm đến 5,6 % / năm .Cụ thể, những khoản tiền gửi trong thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được niêm yết lãi suất là 3,1 % / năm. Trong khi lãi suất ấn định chung cho những kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 3,4 % / năm. Đối với những kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất ngân hàng Vietinbank đang tiến hành cùng mức là 4 % / năm .

Trường hợp khách hàng có khoản tiết kiệm trong thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng và từ 36 tháng trở lên sẽ được hưởng lãi suất chung là 5,6%/năm. Đây cũng được cho là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Vietinbank trong tháng 10 này.

Riêng tiền gửi thời gian ngắn dưới 1 tháng, lãi suất được duy trì ở mức khá thấp là 0,2 % / năm. Tiền gửi không kỳ hạn của cũng vận dụng mức không đổi là 0,1 % / năm .

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 1/2022

Kỳ hạn Trần lãi suất kêu gọi ( % / năm )
Khách hàng Cá nhân Khách hàng Tổ chức ( Không gồm có tổ chức triển khai tín dụng thanh toán )
VND USD EUR VND USD EUR
Không kỳ hạn 0,1 0 0 0,2 0 0
Dưới 1 tháng 0,2 0 0,2 0
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 3,1 0 0,1 3 0 0,1
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 3,1 0 0,1 3 0 0,1
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 3,4 0 0,1 3,3 0 0,1
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 3,4 0 0,1 3,3 0 0,1
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 3,4 0 0,1 3,3 0 0,1
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
12 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2
36 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2
Trên 36 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2

Nguồn : VietinBank .Cũng trong tháng 10, lãi suất ngân hàng VietinBank dành cho phân khúc người mua doanh nghiệp cũng nhìn chung không đổi so với trước. Phạm vi lãi suất tiền gửi do đó vẫn giao động từ 3 % / năm đến 4,9 % / năm, vận dụng tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên .Theo đó, khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được pháp luật lãi suất là 3 % / năm. Từ kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất được tiến hành ở mức 3,3 % / năm. Các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng cũng được giữ nguyên lãi suất tiết kiệm chi phí là 3,7 % / năm. Từ 12 tháng trở lên, lãi suất là 4,9 % / năm khi người mua gửi tiền tiết kiệm chi phí tại Vietinbank .Tiền gửi với kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng và không kỳ hạn của người mua doanh nghiệp cùng được hưởng lãi suất chung là 0,2 % / năm .

Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 12/2021

Bước sang tháng 12, lãi suất ngân hàng Vietinbank liên tục giảm so với khảo sát hồi đầu tháng trước. Trong đó lãi suất tiết kiệm chi phí cao nhất hiện là 5,6 % / năm vận dụng cho tiền gửi của người mua cá thể tại kì hạn từ 12 tháng trở lên .Ngân hàng TMCP Công Thương Nước Ta ( VietinBank ) đã công bố biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm chi phí mới nhất trong tháng 12. Lãi suất kêu gọi vốn liên tục giảm ở tổng thể những kì hạn gửi dành cho người mua cá thể và người mua doanh nghiệp .Lãi suất tiền gửi vận dụng cho người mua cá thể được niêm yết từ 3,1 % / năm đến 5,6 % / năm tại kì hạn từ 1 – 36 tháng và trên 36 tháng. Ngân hàng kiểm soát và điều chỉnh hạ 0,2 điểm % lãi suất tại toàn bộ những kì hạn gửi từ 1 tháng trở lên .Cụ thể, lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí tại kì hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng hưởng lãi suất 3,1 % / năm. Kì hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất 3,4 % / năm, từ 6 tháng đến dưới 12 tháng hưởng cùng mức lãi suất là 4 % / năm .Tiền gửi tại kì hạn 12 – 36 tháng và trên 36 tháng được vận dụng chung lãi suất 5,6 % / năm. Ghi nhận đây là mức lãi suất cao nhất Vietinbank đang tiến hành kêu gọi vốn từ người mua trong thời gian này .Khách hàng gửi tiền trong thời hạn ngắn dưới 1 tháng được vận dụng lãi suất 0,2 % / năm. Lãi suất ngân hàng dành cho tiền gửi không kì hạn được ấn định ở mức 0,1 % / năm .

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 12/2021

Kì hạn Trần lãi suất kêu gọi ( % / năm )
Khách hàng Cá nhân Khách hàng Tổ chức ( Không gồm có tổ chức triển khai tín dụng thanh toán )
VND USD EUR VND USD EUR
Không kì hạn 0,1 0 0 0,2 0 0
Dưới 1 tháng 0,2 0 0,2 0
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 3,1 0 0,1 3 0 0,1
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 3,1 0 0,1 3 0 0,1
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 3,4 0 0,1 3,3 0 0,1
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 3,4 0 0,1 3,3 0 0,1
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 3,4 0 0,1 3,3 0 0,1
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 4 0 0,1 3,7 0 0,1
12 tháng 5,6 0

0,2

4,9 0 0,2
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2
36 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2
Trên 36 tháng 5,6 0 0,2 4,9 0 0,2

Nguồn : Ngọc Mai tổng hợpĐối với người mua doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng VietinBank hạ hàng loạt 0,2 điểm % tại những kì hạn dưới 12 tháng. Từ 12 tháng trở lên, lãi suất được duy trì không đổi so với tháng trước .Trần lãi suất kêu gọi vốn so với người mua doanh nghiệp xê dịch trong khoảng chừng từ 3 % / năm đến 4,9 % / năm .Trong đó tiền gửi tiết kiệm chi phí tại kì hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng hưởng lãi suất là 3 % / năm, từ 3 tháng đến dưới 6 tháng vận dụng lãi suất 3,3 % / năm. Lãi suất tiền gửi tại kì hạn từ 6 tháng đến 12 tháng được niêm yết ở cùng mức 3,7 % / năm .Khách hàng gửi tiết kiệm chi phí tại kì hạn 12 tháng trở lên được hưởng lãi suất 4,9 % / năm. Đây là mức lãi suất cao nhất đang được vận dụng cho người mua doanh nghiệp .Tiền gửi tại kì hạn ngắn 1 tháng và tiền gửi không kì hạn, người mua doanh nghiệp được hưởng chung lãi suất 0,2 % / năm .Lãi suất tiền gửi tại Trụ sở hoàn toàn có thể thấp hơn trần lãi suất kêu gọi được đăng tải trên đây. Để biết mức lãi suất đơn cử Quý khách hàng vui mắt liên hệ với Chi nhánh / Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước .

Lãi suất ngân hàng VietinBank có gì đặc biệt?

Tiền gửi tiết kiệm chi phí tại VietinBank được chia làm nhiều kì hạn khác nhau : không kì hạn, dưới 1 tháng, từ 1 tháng đến dưới 2 tháng, …. đến trên 36 tháng. Mức lãi suất kêu gọi những kì hạn từ 1 tháng trở lên của VietinBank xê dịch từ 4,5 % / năm đến 7 % / năm .Lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công Thương Nước Ta ( VietinBank ) trong tháng 3/2020 được giữ nguyên ở toàn bộ những kì hạn so với tháng 2 và giao động từ 0,1 % đến 6,8 % / năm tùy theo kì hạn gửi .Đối với người mua cá thể, tiền gửi không kì hạn được vận dụng mức lãi suất tối đa 0,1 % / năm ; trong khi lãi suất tiền gửi có kì hạn dao xê dịch từ 0,3 % đến 6,8 % / năm .Theo đó, những kì hạn gửi dưới 1 tháng được vận dụng lãi suất 0,3 % / năm ; kì hạn từ 1 đến dưới 3 tháng có lãi suất là 4,3 % / năm ; từ 3 đến dưới 6 tháng là 4,8 % / năm ; từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,3 % / năm .Tiền gửi tại kì hạn 12 tháng và từ 24 tháng trở lên đang được VietinBank vận dụng mức lãi suất cao nhất 6,8 % / năm. Trong khi những khoản tiền gửi từ trên 12 tháng đến dưới 18 tháng có lãi suất là 6,6 % ; từ 18 tháng đến dưới 24 tháng là 6,7 % / năm .

Lãi suất ngân hàng Vietinbank cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Trần lãi suất kêu gọi ( % / năm )
Khách hàng Cá nhân
VND USD EUR
Không kỳ hạn 0,1 0 0
Dưới 1 tháng 0,3 0
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 4,3 0 0,1
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 4,3 0 0,1
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 4,75 0 0,1
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 4,75 0 0,1
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 4,75 0 0,1
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 5,3 0 0,1
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 5,3 0 0,1
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 5,3 0 0,1
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 5,3 0 0,1
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 5,3 0 0,1
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 5,3 0 0,1
12 tháng 6,8 0 0,2
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 6,6 0 0,2
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 6,7 0 0,2
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 6,8 0 0,2
36 tháng 6,8 0 0,2
Trên 36 tháng 6,8 0 0,2

Xem thêm :Đối với người mua doanh nghiệp, tiền gửi không kì hạn được kêu gọi với lãi suất 0,2 % / năm ( cao hơn 0,1 điểm % so với người mua cá thể ) .Các khoản tiền gửi dưới 12 tháng được vận dụng lãi suất tựa như người mua cá thể, xê dịch từ 4,3 đến 5,3 % / năm .Với những kì hạn từ 12 tháng đến dưới 36 tháng, lãi suất vận dụng cho người mua doanh nghiệp thấp hơn so với người mua cá thể .Trong đó, những kì hạn gửi từ 12 tháng đến dưới 18 tháng được hưởng mức lãi suất 6,4 % ; từ 18 tháng đến 36 tháng là 6,5 % .Tại những kì hạn gửi trên 36 tháng, người mua doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất tương tự người mua cá thể là 6,8 % / năm .Bên cạnh VND, VietinBank cũng kêu gọi tiền gửi USD ( lãi suất 0 % / năm ) và EUR ( lãi suất từ 0,1 – 0,2 % / năm )

Lãi suất ngân hàng Vietinbank cho khách hàng tổ chức

Kỳ hạn Trần lãi suất kêu gọi ( % / năm )
Khách hàng Tổ chức ( Không gồm có tổ chức triển khai tín dụng thanh toán )
VND USD EUR
Không kỳ hạn 0,2 0 0
Dưới 1 tháng 0,3 0
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 4,3 0 0,1
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 4,3 0 0,1
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 4,75 0 0,1
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 4,75 0 0,1
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 4,75 0 0,1
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 5,3 0 0,1
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 5,3 0 0,1
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 5,3 0 0,1
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 5,3 0 0,1
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 5,3 0 0,1
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 5,3 0 0,1
12 tháng 6,4 0 0,2
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 6,4 0 0,2
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 6,5 0 0,2
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 6,5 0 0,2
36 tháng 6,5 0 0,2
Trên 36 tháng 6,8 0 0,2

Xem thêm :VietinBank nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất thấp so với những ngân hàng thương mại CP ngoài quốc doanh khác. Tuy nhiên, xét trong nhóm 4 ” ông lớn ” nhà nước thì VietinBank lại là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là 7 % so với những khoản tiền gửi trên 36 tháng .Ngoài kêu gọi tiền đồng, ngân hàng cũng nhận gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí USD và EUR. Lãi suất tiền gửi USD duy trì ở mức 0 % / năm trong khi lãi suất tiền gửi EUR ở mức 0,1 % so với kì hạn từ 1 tháng – dưới 364 ngày, 0.2 % / năm với kì hạn từ 12 tháng trở lên .

Giới thiệu về ngân hàng VietinBank

VietinBank là một trong 10 ngân hàng trong nhóm những ngân hàng uy tín nhất Nước Ta theo báo cáo giải trình của Nước Ta Report .Ngân hàng TMCP Công Thương Nước Ta ( VietinBank ) là một trong 4 ngân hàng thương mại CP Nhà nước với tỉ lệ chiếm hữu của NHNN là 64,46 %. Ngoài ra, còn hai cổ đông kế hoạch quốc tế là The Bank of Tokyo-Misubishi UFJ, Ltd ( chiếm 19,73 % ) và IFC Capitalization ( Equity ) Fund, L.P. ( chiếm 5,39 % ) .Đầu tháng 11/2018, VietinBank vừa quyết định hành động bầu ông Lê Đức Thọ, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ chức quản trị HĐQT VietinBank nhiệm kì năm trước – 2019. Ông Thọ cũng được chỉ định làm người đại diện thay mặt 40 % vốn góp của Nhà nước .Không lâu sau đó, ông Trần Minh Bình ( trước đó là Phó Tổng Giám đốc VietinBank ) được chỉ định chức vụ Tổng Giám đốc VietinBank .Ngân hàng VietinBank được xây dựng từ năm 1988, là một trong 4 ngân hàng có vốn góp hầu hết của Nhà nước. Tại thời gian 31/12/2018, vốn điều lệ của ngân hàng là 37.234 tỉ đồng, tổng tài sản đạt 1,16 triệu tỉ đồng .Trụ sở chính của VietinBank đặt tại số 108 Trần Hưng Đạo, ngoài những ngân hàng còn có một Trung tâm hỗ trợ vốn thương mại, ba đơn vị chức năng sự nghiệp, 5 Trung tâm quản lí tiền mặt, hai văn phòng đại diện thay mặt trong nước, một văn phòng đại diện thay mặt quốc tế tại Myanmar, 157 Trụ sở, 7 công ty con và một ngân hàng con .

Giờ làm việc ngân hàng TPCM Công Thương Việt Nam

Trong năm 2020, Ngân hàng chỉ thao tác vào những ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, không thao tác vào thứ Bảy như tại 1 số ít ngân hàng .Buổi sáng : từ 8 h00 đến 12 h00Buổi chiều : từ 13 h00 – 16 h30, riêng tại 1 số ít Trụ sở giờ thao tác hoàn toàn có thể lê dài đến 17 h00 .Tuy nhiên, tuỳ từng Trụ sở, phòng thanh toán giao dịch theo khu vực, vùng miền, giờ thao tác hoàn toàn có thể được kiểm soát và điều chỉnh sớm hoặc muộn hơn một chút ít so với khung giờ cố định và thắt chặt trên .Do đó, để thuận tiện cho việc thanh toán giao dịch, trước khi đến những khu vực Trụ sở, phòng thanh toán giao dịch của VietinBank, người mua nên gọi điện thoại thông minh trước để xác nhận thời hạn thanh toán giao dịch hoặc gọi cho số tổng đài 1900 558 868 / 024 3941 8868 để được hướng dẫn đơn cử .

Dịch vụ điện tử ngân hàng Vietinbank Online

 • Quản lý tài chính cá thể trực tuyến
  • Truy vấn và quản trị thông tin thông tin tài khoản, khoản vay, tiết kiệm chi phí ;
  • Tra cứu lịch sử vẻ vang thanh toán giao dịch ;
  • Chủ động update những thông tin tài khoản mới khi người mua mở thông tin tài khoản tại VietinBank
 • Chuyển tiền
  • Chuyển khoản trong VietinBank
  • Chuyển tiền đến số thông tin tài khoản ngân hàng khác
  • Chuyển tiền đến số thẻ ngân hàng khác
 • Gửi và tất toán tiết kiệm ngân sách và chi phí trực tuyến
  • Gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí chỉ từ 1 triệu đồng ;
  • Lãi suất khuyễn mãi thêm mê hoặc 0.3 % / năm so với tại quầy
  • Kỳ hạn phong phú từ 1 tuần đến 36 tháng
  • Chủ động tất toán tiết kiệm ngân sách và chi phí mở tại iPay một phần hoặc hàng loạt khi thiết yếu
  • Thay đổi phương pháp đáo hạn ( tái đáo hạn hoặc tất toán khi đến hạn ) bất kỳ khi nào .
 • Thanh toán hóa đơn trực tuyến
  • Thanh toán hóa đơn tiền điện
  • Thanh toán hóa đơn tiền nước
  • Thanh toán vé máy bay
  • Thanh toán điện thoại thông minh trả trước
  • Nạp tiền điện thoại thông minh trả sau
  • Thanh toán hóa đơn truyền hình cáp
  • Thanh toán hóa đơn ADSL
 • Trả nợ vay trực tuyến

VietnamBiz tổng hợp từ những cơ quan báo chí truyền thông chính thống và uy tín trong nước tin tức so sánh lãi suất ngân hàng VietinBank với lãi suất ngân hàng khác, thông tin ngân hàng VietinBank, khuynh hướng dịch chuyển lãi suất những ngân hàng, những chủ trương quản lý mới của NHNN tác động ảnh hưởng đến lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí .

Write a Comment