Đến nay vẫn còn nhiều người chưa phân biệt được sự độc lạ và tầm quan trọng của sổ hồng và sổ đỏ .

Sổ hồng là gì?

 Giá trị của sổ hồng hay sổ đỏ gắn với từng thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ảnh minh họa: T.AThực hiện pháp luật của pháp lý về đất đai, pháp lý về nhà tại, pháp lý về thiết kế xây dựng trước ngày 10.12.2009, ở từng quá trình khác nhau, ở khu vực sử dụng đất, loại đất khác nhau, Nhà nước đã cấp Giấy ghi nhận cho cá thể, hộ mái ấm gia đình, tổ chức triển khai sử dụng đất, chiếm hữu nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng có đủ điều kiện kèm theo, theo những mẫu phôi Giấy ghi nhận có hình thức, sắc tố, hoa văn, họa tiết, cấu trúc nội dung khác nhau, như :

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, trang bìa màu đỏ, nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất, ở khu vực ngoài đô thị, áp dụng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn… Đối tượng được cấp giấy chủ yếu là hộ gia đình do chủ hộ đứng tên. Do mẫu này có trang bìa màu đỏ, nên người dân thường gọi là “sổ đỏ”.

“ Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở ”, trang bìa màu hồng, nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, khu vực đô thị, vận dụng với nhà tại, đất ở đô thị. Đối tượng là cá thể, vợ chồng, hộ mái ấm gia đình, tổ chức triển khai có đủ điều kiện kèm theo được cấp giấy. Do mẫu này có trang bìa màu hồng, nên người dân thường gọi là ” sổ hồng ” .

Sổ đỏ và Sổ hồng có giá trị như nhau?

Điều 97 Luật Đất đai 2013 lao lý, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước .

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10.12.2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10.12.2009 có nhu yếu cấp đổi thì được đổi sang Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này .Như vậy, thực tiễn lúc bấy giờ đang sống sót, cùng lưu hành 3 loại Giấy ghi nhận là ” Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ” trang bìa màu đỏ, “ Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ” trang bìa màu hồng và ” Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” trang bìa màu hồng. Cả 3 loại Giấy ghi nhận này đều có giá trị pháp lý như nhau và không phải đổi sang mẫu mới .Về giá trị trong thực tiễn của Sổ đỏ và Sổ hồng nhờ vào vào giá trị trong thực tiễn của thửa đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất như : Vị trí thửa đất, diện tích quy hoạnh, thực trạng mới hay cũ của nhà tại và số lượng gia tài khác gắn liền với đất ( cây cối … ). Do vậy, giá trị của từng loại sổ gắn với từng thửa đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

1

Write a Comment