Tại úc êm

Video Tại úc êm

Cập nhật lần cuối: 07 tháng 02 năm 2022

Sau đây là một số thông tin cho công dân Úc tại Việt Nam đang có đến Úc.

Tham khảo thêm hướng dẫn về chứng nhận vắc-xin tại https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates

Q: Chứng nhận tiêm vắc-xin của tôi phải có những thông tin gì?

Hành khách đã được tiêm chủng tại Việt Nam có thể được nhập cảnh vào Úc dễ dàng hơn, nếu chứng nhận ngừa vắc xin của họ hội đủ các điều kiện sau:

 • Được cấp bởi chính quyền quốc gia hoặc cấp quận/bang, hoặc bởi đơn vị tiêm chủng được công nhận
 • Được viết bằng tiếng Anh hoặc có bản dịch công chứng kèm theo
 • Có ít nhất những thông tin sau:
  • Tên của người được tiêm chủng trùng khớp với tên trên hộ chiếu
  • Ngày sinh hoặc số hộ chiếu
  • Nhãn hiệu vắc-xin, và
  • Ngày tiêm của mỗi mũi hoặc ngày hoàn thành chu kỳ tiêm chủng theo yêu cầu.

Qúy vị có thể đến các văn phòng công chứng tại Việt Nam để dịch chứng nhận ngừa vắc-xin từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Đọc thêm: https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates

Q: Vắc-xin của tôi có được công nhận?

Xem thêm:: Cách đi sydney ân độ

Vắc-xin mà quý vị tiêm phải được phê duyệt hoặc công nhận bởi Cơ quan Quản lý Dược của Úc (TGA).

Để hội đủ tiêu chuẩn đã tiêm ngừa đầy đủ, quý vị cần phải hội đủ một trong những điều kiện sau:

 • Tiêm đủ hai mũi, mũi thứ hai cách mũi thứ nhất ít nhất 14 ngày, đối với các loại vắc-xin sau:
  • AstraZeneca Vaxzevria
  • AstraZeneca COVISHIELD
  • Pfizer/Biontech Comirnaty
  • Moderna (Spikevax hoặc Takeda)
  • Sinovac Coronavac
  • Bharat (Covaxin)
  • Sinopharm (BBIBP-CorV) (chỉ cho người từ 18-60)
  • Gamaleya Research Institute Sputnik V
  • Novavax/Biocelect Nuvaxovid
 • Hoặc một mũi đối với:
  • Johnson & Johnson/Janssen-Cilag COVID Vaccine.

Để hoàn thành chu kỳ tiêm chủng, mũi vắc-xin cuối cùng phải được tiêm ít nhất 7 ngày trước.

Tiêm trộn các loại vắc-xin cũng được công nhận là tiêm đủ nếu các loại vắc-xin đó được công nhận hoặc phê duyệt bởi TGA.

Vắc-xin Sinopharm (BBIBP-CorV) chỉ được tính là tiêm đủ nếu thực hiện cho người từ 18 đến 60 tuổi.

Đọc thêm: https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates

Q: Giấy chứng nhận tiêm chủng có cần phải công chứng tại Tổng Lãnh sự quán hay Đại sứ quán Úc không?

Không.

Xem thêm:: Việt nam cách melbourne mấy tiếng

Chứng nhận tiêm chủng vắc-xin tại Việt Nam không cần phải được xác nhận hoặc công chứng bởi Tổng Lãnh sự quán hay Đại sứ quán Úc. Chứng nhận vắc-xin phải hội đủ điều kiện như sau: www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates

Q: Tôi có cần số lô vắc-xin trên giấy chứng nhận tiêm chủng không?

Không. Giấy chứng nhận tiêm chủng do nước ngoài cấp không cần phải có số lô.

Nếu cần thêm thông tin về các điều kiện liên quan, xin tham khảo thêm tại: https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates

Q: Tôi được tiêm chủng tại Việt Nam. Tôi có thể đăng ký liều tiêm chủng của mình với Cơ quan đăng ký chủng ngừa toàn quốc (Australian Immunisation Register (AIR)) không?

Nếu quý vị đã được tiêm vắc-xin tại Việt Nam, chuyên viên y tế Úc có thể cập nhật thông tin vào hệ thống AIR khi quý vị về nước. Để tìm hiểu thêm về quá trình này, xin truy cập Services Australia.

Đọc thêm: https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-help-proof/help-adding-overseas-vaccinations

Q: Nếu như tôi chỉ đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng chỉ mới tiêm một liều vắc-xin thì sao?

Xem thêm:: Thủ tục đi úc du lịch

Qúy vị không hội đủ điều kiện tiêm đủ liều vắc-xin trừ khi đã hoàn thành chu kỳ tiêm chủng hoặc thuộc diện miễn tiêm chủng về mặt y tế.

Q: Nếu tôi không đủ điều kiện y tế để tiêm chủng thì sao?

Qúy vị sẽ phải trình các giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn trừ tiêm chủng về mặt y tế. Nếu không có giấy tờ chứng minh được xác nhận, quý vị có thể sẽ phải cách ly. Qúy vị có thể liên hệ hãng hàng không để trình bày về tình trạng của bản thân, vì hãng hàng không sẽ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ của quý vị tại sân bay.

Q: Đối với trẻ em thì như thế nào?

Tất cả trẻ em dưới 12 tuổi đều áp dụng quy định như hành khách người lớn đã tiêm đủ liều vắc-xin. Một số quy định đặc biệt có thể được áp dụng cho trẻ em chưa tiêm đủ liều vắc-xin là công dân Úc từ 12 đến 17 tuổi.

Q: Làm sao để có nhận được chứng nhận chủng ngừa vắc-xin quốc tế của Úc?

Chứng nhận chủng ngừa vắc-xin COVID-19 quốc tế của Úc (ICVC) được ban hành rộng rãi cho công chúng từ ngày 19 tháng 10 năm 2021.

Hành khách hội đủ điều kiện nhận ICVC có thể sử dụng ngay lập tức nếu họ đang ở nước ngoài và thông tin tiêm chủng đã được nhập vào hệ thống của Cơ quan đăng ký chủng ngừa toàn quốc AIR.

Xem thêm: https://www.passports.gov.au/international-covid-19-vaccination-certificate

Related Posts