Xe ô tô bị 90 độ

công nghệ đỗ xe độc đáo từ 90 năm trước nay không còn thấy
Với cách xoay bánh xe độc đáo, công nghệ ra đời từ năm 1927 giúp tài xế thời đó đỗ song song dễ dàng – Ảnh cắt từ clip

Ra đời từ năm 1927, công nghệ đỗ xe bá đạo này đã được trình diễn tại Paris, Pháp với màn biểu diễn đỗ xe song song, đặc biệt trong không gian chật hẹp. Chiếc xe ô tô lấy bánh sau làm trục quay, sau đó 2 bánh trước xoay ngang 90 độ, lăn thành vòng tròn, giúp chiếc xe ra vào chỗ đỗ hẹp một cách dễ dàng.

Giải pháp được xem là tuyệt vời nhưng không hiểu vì sao lại không được ứng dụng rộng rãi trên xe hơi từ xưa cho tới nay. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại và tiên tiến như ngày nay, nếu phát triển công nghệ này, chắc chắc quá trình đỗ xe của tài xế sẽ được đơn giản đi rất nhiều.

‘, videovideo_player_19388838, videoAds1Conf = { ‘poster’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/files/video/2016/12/20/1170.jpg’, isInIframe: false, ‘tempVast’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/upload/html/tempvast.xml’, stopOtherOnPlay: true, offsetWatchPercent: 20, ‘parentVid’: parentVid, skipAble: true, skipAdsBtnContent: ‘skip ad’, showMinBar: false, ‘performanceTrack’: true, showAdVol: true, VIDEOID: ‘video_player_19388838’, minAble: false, viewportAutoPlay: true, vidVol: 0.1, adVol: 0.7, prerollTimeEnd: 3100, midrollTimeEnd: 15, postrollTimeEnd: 30, skipAdsBtnPos: ‘bottom-left’, ‘userAgent’: ”, adLoadTimeout: 8000, vastUri: ‘https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fads%3Fad_type%3Dvideo_text_image%26client%3Dca-video-pub-5741764944802582%26description_url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaogiaothong.vn%26videoad_start_delay%3D0%26max_ad_duration%3D30000%26cust_params%3Dchien_dich%3DQuang_Cao_Netlink_Tren_Bai_Viet_XGT’, vastUriMid: ”, vastUriPost: ”, midTime: 30, adVolIncrease: 0.6, ‘showVolIncreasement’: true, /*PLAYLISTCONF*/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ”){ loadVidvideo_player_19388838(); vidLoaded = true; } } function loadVidvideo_player_19388838(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = ‘my-video-multiple1_’+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDvideo_player_19388838__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videovideo_player_19388838 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventsvideo_player_19388838(videovideo_player_19388838); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+’_loaded’)){ document.getElementById(parentVid).className += parentVid+’_loaded’; } videovideo_player_19388838.player.on(‘videoended’, function(){ console.log(‘ON VIDEO ENDDED’); window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); videovideo_player_19388838.player.dispose(); loadVidvideo_player_19388838(); }); } function playerEventsvideo_player_19388838(videovideo_player_19388838){ videovideo_player_19388838.player.on(‘onPrerollError’, function(name) { console.log(‘ON VIDEO onPrerollError’); var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.1); } }else{ objVideos.volume(0.1); } }); videovideo_player_19388838.player.on(‘onPlay’, function(name) { console.log(‘ON VIDEO onPlay’); videovideo_player_19388838.player.on(‘AE_completed’, function(name) { var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.1); } }else{ objVideos.volume(0.1); } }); var docPlayVideo_video_player_19388838 = document.getElementById(‘video_player_19388838_ga’); if(docPlayVideo_video_player_19388838){ docPlayVideo_video_player_19388838.innerHTML = ”; } }) } videoAdsInitvideo_player_19388838 = true; } function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0); } var video_player_19388838VpElm = document.getElementById(‘video_player_19388838’); var visvideo_player_19388838 = (function () { var stateKey, eventKey, keys = { hidden: ‘visibilitychange’, webkitHidden: ‘webkitvisibilitychange’, mozHidden: ‘mozvisibilitychange’, msHidden: ‘msvisibilitychange’ }; for (stateKey in keys) { if (stateKey in document) { eventKey = keys[stateKey]; break; } } return function (c) { if (c) document.addEventListener(eventKey, c); return !document[stateKey]; } })(); var videoAds1Elmvideo_player_19388838 = document.getElementById(‘v-24hContainer_video_player_19388838’); document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () { if(videoAds1Elmvideo_player_19388838){ var videoAdsInitvideo_player_19388838 = false; var checkTabActivevideo_player_19388838 = setInterval(function () { if (inViewport(videoAds1Elmvideo_player_19388838) && visvideo_player_19388838() && !videoAdsInitvideo_player_19388838 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) { initvideovideo_player_19388838(); clearInterval(checkTabActivevideo_player_19388838); } }, 100); } }, false);

Nguồn: Youtube

Related Posts